Share →

มีหลายคนพูดว่า ถ้าเราสามารถวัดความสำเร็จได้ เราก็จะสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ ในทาง SEO การวัดผลเป็นสิ่งสำคัญมาก นัก SEO มืออาชีพมีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ อันดับ, การอ้างอิงจากเว็บอื่นๆ, ลิงค์ และ อะไรก็ตามที่สามารถช่วยในการประเมินกลยุทธ์ SEO ของพวกเขา และนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างวิถีทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

 

ส่วนประกอบที่ต้องมีในการติดตาม

ถึงแม้ว่าทุกธุรกิจมีรูปแบบเป็นของตนเอง และทุกเว็บไซด์ก็มีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน การสร้างรายชื่อสิ่งที่ต้องติดตามจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะกล่าวถึงนั้นจะเป็นเฉพาะส่วนประกอบที่มีผลต่อการทำ SEO เท่านั้น

1. การเข้าชมเว็บไซด์ที่มาจากการให้ข้อมูลของ >Search engineทุกๆ เดือน ควรจะมีการตรวจสอบส่วนประกอบของ traffic ของเว็บไซด์ของคุณ ซึ่งจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • การเข้าชมเว็บไซด์โดยตรง(Direct Navigation): โดยการพิมพ์เข้ามาในเว็บไซด์โดยตรง, bookmark, ลิงค์ภายใน email ที่ไม่มีการใช้ tracking code เป็นต้น
  • การเข้าชมเว็บไซด์โดยผ่านทางลิงค์จากที่อื่น (Referral Traffic): มาจากลิงค์ในเว็บไซด์ หรือจาก email ที่มีการ track หรือจากลิงค์ที่ใช้ในการทำโปรโมชั่น
  • การเข้าชมเว็บไซด์โดยมาจากการค้นหา (Search Traffic): เป็น traffic ที่ได้จาก search engine

การที่เรารู้ทั้งจำนวนเปอร์เซ็นต์และจำนวนครั้งนั้นจะช่วยให้สามารถหาจุดอ่อนของเราได้ และจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับค่าในอดีตได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบว่า triffic มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่มันมาจากลิงค์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อเรื่องของเราต่ำ สิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราได้อันดับที่ดีขึ้นเลย และในอีกนัยหนึ่ง ถ้า traffic ที่มาจาก search engine มีค่าลดลงอย่างมาก บางทีคุณอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น คุณควรใช้ข้อมูลเหล่านี้ติดตามผลการทำงานด้านการตลาดและแผนงานต่างๆ ของคุณ

2. จำนวนการเข้าชมที่ถูกอ้างอิงโดย Search engine

ในสหรัฐอเมริกา Search engine 3 อันหลักซึ่งได้แก่ Google และ พันธมิตรระหว่าง Yahoo และ Bing มีจำนวนของ traffic ที่มาจากการค้นหามากกว่า 95% สำหรับประเทศอื่นนั้นมี traffic ที่มาจากการค้นหามาจาก Google เจ้าเดียวมากกว่า 80% (ยกเว้น รัสเซีย และ จีน) traffic ที่มาจากการค้นหามีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายๆ ด้าน

  •  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และ ส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่เพียงแต่ดูข้อมูลแบบภาพรวม แต่ต้องดูลงไปถึงรายละเอียด (จำนวน traffic แยกตามประเทศ) ซึ่งคุณจะสามารถเห็นถึงส่วนแบ่งการตลาดได้
  •  สามารถรับรู้ถึงการลดลงได้ชัดเจน ถ้า traffic จากการค้นหาลดลงอย่างมาก แสดงว่าปัญหาน่าจะเกี่ยวข้องกับ Search engine ไม่มากก็น้อย ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ถ้าทุก engine มีการลดลงเท่าๆ กัน ปัญหาอาจจะเกิดจากปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซด์ของเราเอง แต่ถ้ามีการลดลงของ traffic จาก google เท่านั้น อาจจะเกิดจากการลงโทษ หรือมีการลดคุณค่าของเว็บไซด์ของคุณเนื่องมาจากการทำ SEO ของคุณ
  •  การค้นพบคุณค่าของกลยุทธ์ มันมีโอกาสมากที่ความพยายามของคุณในการทำ SEO จะส่งผลลัพธ์ในด้านดีกับบาง engine ตัวอย่างเช่น เราพบว่าเทคนิค on-page optimiztion เช่นการใช้คำ keyword ที่เหมาะสมจะได้ผลกับ Bing และ Yahoo! มากกว่า Google ในขณะที่ถ้ามีการเพิ่มลิงค์แบบ anchor text จากโดเมนขนาดใหญ่จะส่งผลดีใน Google มากกว่า search engine ตัวอื่น ถ้าคุณสามารถระบุประเภทของเทคนิคที่ทำให้ประสบความสำเร็จในหนึ่ง engine ได้ คุณจะรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จได้

 

3.จำนวนการเข้าชมที่ถูกอ้างอิงจากข้อความหรือวลีที่ใช้ในการค้นหา

Keyword ที่ส่ง traffic ให้คุณนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณต้องใส่ใจในเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยในการหา keyword ใหม่ๆ, วัดประสิทธิภาพของ keyword และ หาข้อความสำคัญที่ส่งผลต่อ traffic ซึ่งคุณจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงได้ บางทีอาจจะพบข้อความที่ใช้ในการ tracking ว่าเป็นข้อความอะไรมากที่สุด ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ถ้าแนวโน้มของสิ่งนี้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง คุณควรจะทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยtraffic จากการค้นหาทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

 

4.อัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าถูกอ้างอิงจากข้อความหรือวลีที่ใช้ในการค้นหา

องค์ประกอบหนึ่งของเป้าหมายสุดท้ายของธุรกิจ ก็คืออัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในตารางด้านขวาจะพบว่า5.8% ของลูกค้าที่เข้ามาใน SEOmoz ด้วยคำค้นหา SEO tool สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งคำดังกล่าวนี้มีอัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าสูงสุดที่สุดของเว็บไซด์นี้ จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถปรับปรุงเว็บไซด์ได้สองทางคือ

  1. จากการตรวจสอบอันดับของ SEOmoz จะพบว่าอยู่ในอันดับที่ 4 สำหรับคำ keyword “SEO Tools” ดังนั้นเราควรจะพยายามเพิ่มอันดับของคำ keyword นี้ซึ่งจะส่งผลถึงจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย
  2. จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ชมมักจะเข้าชมในหน้าเพจหน้าหนึ่ง ซึ่งเราสามารถปรับปรุงในหน้าเพจนี้ให้ดีขึ้น เพื่อจะสร้างความประทับใจมากขึ้น

สิ่งที่มีค่ามากๆ มาจากการที่เรารับรู้ถึง keyword ที่ส่งผู้ใช้เว็บของเราอย่างต่อเนื่อง คือการมุ่งมั่นในการเพิ่มอันดับและปรับปรุงหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าชม โดยที่เรื่องเหล่านี้มีรายละเอียดอีกมากเกี่ยวกับเรื่องอัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า

 

5.จำนวนหน้าเพจที่ได้รับ traffic จากSearch engine

การรู้จำนวนหน้าเพจที่ได้รับ traffic จาก search engine นั้นมีค่าอย่างมากในการพิจารณาประสิทธิภาพในการทำ SEO จากจำนวนเหล่านี้ทำให้เราสามารถรับรู้ถึงจำนวนหน้าเพจที่ engine ได้เก็บไว้เพื่อทำ index ในเว็บไซด์ของคุณ สำหรับเว็บไซด์ขนาดใหญ่ (มีหน้าเพจมากกว่า 50,000 หน้า) สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการเพิ่ม traffic ซึ่งเป็นตัววัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ สิ่งที่คุณทำเช่นโครงสร้างของเว็บไซด์, การเชื่อมโยงลิงค์, XML site meap, เนื้อหาที่มีความเฉพาะ และข้อมูล meta ควรจะส่งผลให้มีหน้าเพจจำนวนมากที่ได้รับการเติมเข้าไปในผลลัพธ์ของengineโดยที่หน้าเพจที่ได้รับ traffic จากการค้นหาอาจะเป็นส่วนที่เรียกว่า long tail ก็ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากและเราควรจะพิจารณาหามูลค่าสูงสุดที่ได้รับจากแคมเปญจ์ SEO ของคุณ

 

+++โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์+++

เครื่องมือที่เหมาะสม

 

การเลือกโปรแกรมเหล่านี้เป็นเรื่องยาก แต่เราแนะนำว่าควรใช้ Google Analytics เพราะสามารถใช้ง่ายได้, หลากหลาย, มีแบบสอนและคำแนะนำออนไลน์ให้อีกด้วย โดยที่ Google Analytics เป็นการรวมข้อดีของผลิตภัณฑ์ของ Google เข้าด้วยกัน เช่น Webmaster Tools, Adwords และ Adsense

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ตัวใดก็ได้ แต่เราก็แนะนำว่าคุณควรที่จะลองสร้างหน้าเพจหลายๆ แบบเพื่อดูผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วนำผลลัพธ์นั้นมาทำการปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าให้ดีขึ้น การทดลองสร้างหน้าเพจในเว็บไซด์ของคุณอาจจะทำแบบง่ายในลักษณะทำ header ของเพจสองแบบ โดยใช้เครื่องมือที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือจะทำแบบที่มีความซับซ้อนมากซึ่งมีการใช้โปรแกรมพิเศษราคาสูงเพื่อที่จะทำการทดสอบหลายร้อยเพจที่แตกต่างกัน มีการหลายรูปแบบของการทดสอบที่สามารถใช้ได้ แต่เราแนะนำให้ใช้ Website Optimizer ของ Google ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทดสอบและการปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า

 

องค์ประกอบของการวัด

Search Engine Optimization

ในกระบวน SEO มันเป็นการยากมากที่จะรู้องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมของ engine ซึ่งข้อมูลนี้เป็นความลับ ถึงอย่างนั้นก็ตาม การใช้หลายเทคนิครวมกันสามารถสร้างผลที่ดีในทางปฏิบัติได้ และข้อมูลใหม่ๆจะทำให้เราสามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดอันดับและองค์ประกอบที่ส่งผลในด้านดีและไม่ดีต่ออันดับ แหล่งข้อมูลด้านล่างนี้จะเป็นตัวที่เราแนะนำเพื่อใช้ในการติดตามผลของแคมเปญจ์และดูผลที่ได้รับจากการทำ SEO

 

สิ่งที่จัดให้โดย Search engine

เรามีการพูดถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการค้นหา เช่น Webmaster Tools ของ Google, Site Explorer ของ Yahoo! และ Webmaster Tools ของ Microsoft นอกจากนี้แล้วทาง engine ได้ให้ข้อมูลในเบื้องลึกผ่านทางคำค้นหาที่สามารถใช้ได้และระบบที่จัดให้ ด้านล่างต่อจากนี้ไปจะเป็นรายชื่อของ คำค้นหา/เครื่องมือ/องค์ประกอบจาก engine พร้อมทั้งวิธีใช้งาน

 

การใช้คำค้นหาและเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลที่จำเป็นด้วย ข้อมูลเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากคุณมีแผนการที่จะทำการเปลี่ยน/สร้าง/ทำ ทันทีเมื่อคุณเมื่อคุณรู้ว่าสิ่งได้ควรที่จะทำ

Google Site Query

ตัวอย่าง site:seomoz.orgเราจะเห็นจำนวนและรายชื่อของเพจที่มีการทำ index คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการเพิ่มพารามิเตอร์คำค้นหาเข้าไป ตัวอย่างเช่น site:seomoz.org/blog inurl:tools โดยจะมีการแสดงหน้าเพจที่ Google ทำ index ไว้ เฉพาะในส่วนของ blog และมีคำว่า “tools” ใน URL จำนวนเลขเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้มามีการแกว่งตัวค่อนข้างมากแต่มันก็ยังดีมากพอที่จะใช้วัด

 

Google Trends

สามารถเข้าใช้ได้ที่ Google.com/Trends โดยที่จะแสดงข้อมูลปริมาณและความนิยมของ keyword ในแต่ละช่วงของเวลา ถ้าคุณล็อกอินเข้าไปในบัญชี Google ของคุณ คุณก็จะสามารถเห็นตัวเลขที่ชัดเจนบนกราฟมากกว่าที่จะเห็นแค่เส้นแนวโน้ม

 

Google Trends for Websites

สามารถเข้าใช้ได้ที่ Trends.Google.com/websites ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูล Traffic จากแหล่งข้อมูลของ Google (toolbar, ข้อมูล ISP, analytics และอื่นๆ ที่มีข้อมูลประเภทนี้อยู่) ถ้าคุณล็อกอินเข้าไปในบัญชี Google ของคุณ คุณก็จะสามารถเห็นตัวเลขที่ชัดเจนบนกราฟมากกว่าที่จะเห็นแค่ระดับของ Traffic โดยประมาณ

 

Google Insights for Search

สามารถเข้าใช้ได้ที่ google.com/insights/search เครื่องมือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานตามพื้นที่, ความนิยมและคำค้นหาที่เกี่ยวข้องสำหรับ Keyword

Bing Site Query

ตัวอย่าง site:seomoz.orgซึ่งมีลักษณะเหมือนกับของYahoo! และ Google โดยที่ Bing อนุญาติให้ค้นหาเพื่อแสดงจำนวนและรายชื่อของหน้าเพจที่พวกเขาทำการ index จากเว็บไซด์ดังกล่าว แต่จำนวนตัวเลขของ Bing นั้นจะให้ค่าที่ค่อนข้างแกว่งตัวเป็นอย่างมากและมีความผิดพลาดค่อนข้างสูง ซึ่งบ่อยครั้งค่าดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

Bing IP Query

ตัวอย่างip:216.176.191.233นี้เป็นคำค้นหาที่จะแสดงหน้าเพจที่ engine ของ Microsoft พบบน ip ดังกล่าว สิ่งนี้จะใช้เพื่อทำการระบุโฮสและรู้ว่ามีเว็บไซด์ใดบ้างที่ใช้ IP address ดังกล่าว

 

Microsoft Ad Intelligence

สามารถใช้งานได้ที่ Microsoft Advertising ซึ่งงานวิจัย Keyword ที่หลากหลายและเครื่องมือต่างๆ ที่ ไมโครซอฟต์จัดให้ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการช่วยหาและแสดงโฆษณา สิ่งนี้จะไม่ให้ข้อมูลในด้านลึกแต่พวกมันก็มีค่ามากพอที่จะใช้มันและยังสามารถมาประยุกต์ใช้ในงาน SEO ได้อีกด้วย

Ask site query

ตัวอย่าง site:seomoz.org inurl:www โดยที่ ask.com จะใช้งานค่อนข้างลำบาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จะต้องมีการเติมคำค้นหาเข้าไปด้วย

 

Blog Search Link Query

ตัวอย่าง : link:www.seomoz.org/blog ถึงแม้ว่าคำสั่งการค้นหาเว็บทั่วไปของ Google จะไม่ค่อยมีประโยชน์ก็ตามแต่ การค้นหาของ blog นั้นจะให้ข้อมูลที่ดีมากและสามารถทำการเรียงโดยใช้ช่วงของวันที่และคำเกี่ยวเนื่องได้

+++องค์ประกอบเฉพาะหน้าเพจ+++

Page Authorityเป็นการทำนายถึงอันดับของหน้าเพจหนึ่ง โดยไม่มีการคำนึงถึงเนื้อหาภาพใน ยิ่งมีค่า Page Authority สูง หน้าเพจนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่เพจหน้านั้นจะมีตำแหน่งที่ดี

 

MozRankเป็นการให้คะแนนของการลิงค์จากคนทั่วโลก (หรือความนิยม) ซึ่งมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 10 โดยที่ mozRank มีลักษณะคล้ายกับที่ใช้ใน Search engine (เช่น Google’s PageRank หรือ Fast’s StaticRank) โดยที่ Search engine มักจะให้ค่าอันดับที่ดีกว่ากับเพจที่มีค่าจากลิงค์จากทั่วโลกสูงกว่าเพจที่มีค่าดังกล่าวต่ำกว่า เนื่องจากการวัดของ MozRak นั้นใช้ข้อมูลทั้งโลกและเป็นค่าตายตัวซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการจัดอันดับแบบใช้คำค้นหาแบบกว้างๆ มากกว่าจะใช้คำ keyword เฉพาะ

 

Moztrust เหมือนกับ mozRank โดยที่ mozTrust มีการกระจายตามลิงค์ด้วย เว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือ(อาทิเช่น โฮมเพจของมหาลัยสำคัญ, เว็บไซด์ของสื่อมวลชนหรือเว็บไซด์รัฐบาล) ที่ทำการเชื่อมลิงค์  โดยองค์ประกอบนี้จะเป็นส่วนผสมสำคัญที่ใช้ในการคำนวณอันดับ เว็บซึ่งได้รับการลิงค์มาจากเว็บดังกล่าว เหมือนเป็นการได้รับการโหวตจากเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือผ่านทางลิงค์ของพวกเขา กระบวนการลิงค์ดังกล่าวนี้มีการทำกระจายทั่วไปในอินเตอร์เน็ต และค่า moztrust ของแต่ละลิงค์จะมีค่าลดลงเมื่อลิงค์มันมีการเชื่อมต่อห่างไกลจากเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือ

 

# of linksจำนวนหน้าเพจทั้งหมดที่มีอย่างน้อยหนึ่งลิงค์จากภายนอกที่มีการเชื่อมกับหน้าเพจ ตัวอย่างเช่น ถ้าโฮมเพจของห้องสมุดของสภา (http://www.loc.gov/index.html) มีการลิงค์มาจากโฮมเพจของ White House (www.whitehouse.gov) ในทั้งส่วนของเนื้อหาและส่วนด้านล่างของเพจ ถึงแม้จะมีการลิงค์ในสองส่วนของหน้าเพจ แต่ระบบจะนับเป็นเพียงแค่หนึ่งลิงค์เท่านั้น

 

# of linking Root Domainเป็นจำนวนโดเมนทั้งหมดที่มีการลิงค์มายังหน้าเพจนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า topics.nytimes.com และ www.nytimes.comทั้งคู่ลิงค์มายังโฮมเพจหน้าหลักของเรา แต่ระบบจะนับเพียงแค่ลิงค์เดียวเท่านั้น

 

External mozRank ในขณะที่ mozRank จะวัดจากลิงค์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นลิงค์ภายในหรือลิงค์จากภายนอก แต่ external mozRank จะวัดปริมาณ mozRank ที่เกิดจากลิงค์ภายนอกเท่านั้น (ลิงค์ที่อยู่ในโดเมนอื่น) เพราะลิงค์ภายนอกมีบทบาทสำคัญเหมือนกับผู้รับรองคุณภาพ ดังนั้น external mozRank จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ใช้ในการทำนายอันดับใน search engine

+++องค์ประกอบในระดับโดเมน+++

Domain Authorityใช้ในการบอกว่าโฮมเพจดังกล่าวควรจะมีอันดับที่ดีเพียงใด ยิ่งมีค่า Domain Authority สูงเท่าใดก็หมายความว่ายิ่งมีโอกาสที่จะได้อันดับดีเท่านั้น

 

Domain mozRank (DmR)เป็นปริมาณที่ใช้วัดความนิยมของโดเมนโดยการเปรียบเทียบกับโดเมนอื่นในเว็บไซด์ DmR จะคำนวณทั้งในส่วน subdomains และ domain หลัก องค์ประกอบนี้ใช้การคำนวณเหมือนกับ mozRank แต่มันพิจารณาในระดับโดเมน

 

Domain mozTrustมีลักษณะเช่นเดียวกับ mozRank ที่พิจารณาในระดับโดเมน Domain mozTrust มีลักษณะเหมือนกับ mozTrust แต่แทนที่มันจะมีการคำนวณในระดับเพจเท่านั้น จะเปลี่ยนมาเป็นคำนวณในระดับโดเมน โดย Domain mozTrust จะมีการแบ่งค่าวัดเป็น 10 ระดับในแบบลอกการิทึม

# of linksจำนวนหน้าเพจทั้งหมดที่มีอย่างน้อยหนึ่งลิงค์จากภายนอกที่เชื่อมกับโดเมน ตัวอย่างเช่น ถ้าโฮมเพจของห้องสมุดของสภา (http://www.loc.gov/index.html และโฮมเพจของ White House (www.whitehouse.gov) มีการลิงค์มาที่ www.nasa.comซึ่งระบบจะนับเป็นสองลิงค์

 

# of linking Root Domainเป็นจำนวนโดเมนที่แตกต่างทั้งหมดที่มีการลิงค์มายังเว็บไซด์นั้น ตัวอย่างเช่น http://www.loc.gov/index.html และ  http://www.loc.gov/about มีการลิงค์มาที่ www.nasa.comซึ่งระบบจะนับเป็นเพียงแค่หนึ่งลิงค์เท่านั้น

 

การใช้ข้อมูลสำหรับแคมเปญของคุณ

การรู้เพียงแค่ตัวเลขนั้นไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถแปลข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซด์ได้ ด้านล่างต่อไปนี้ เราได้นำตัวอย่างบางส่วนของสัญญาณที่พบบ่อยซึ่งได้มาจากข้อมูลที่เราติดตามและวิธีการในตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซด์ของคุณ

 

การแกว่งของค่าข้อมูลในจำนวนของเพจ search engine และจำนวนลิงค์

จำนวนที่รายงานใน “site:” และ “link:” นั้นไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าใดนั้น และเราแนะนำว่าคุณไม่ควรจะไปกังวลใจกับค่าของการแกว่งตัวที่มากขึ้นหรือน้อยลงมากๆ เหล่านั้น นอกเสียจากว่าค่าดังกล่าวเกิดจากการลดลงของ traffic ตัวอย่างเช่นถ้าเว็บหนึ่ง Yahoo! รายงานว่ามีลิงค์มาที่เว็บดังกล่าวมีค่าอยู่ระหว่าง 800,000 ถึง 2,000,000 ลิงค์ แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลายแสนลิงค์ในแต่ละวัน แต่ค่าดังกล่าวนี้อาจจะเพียงเป็นแนวทางให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลิงค์เท่านั้น

ถ้าคุณพบว่ามีการลดลงของลิงค์หรือจำนวนหน้าเพจที่ทำ index อย่างเห็นได้ชัดในลักษณะเดียวกับ traffic ที่มาจากเว็บอื่นมีการลดลง คุณอาจจะประสบปัญหาการลดลงของลิงค์ (ตรวจสอบดูถึงลิงค์ที่สำคัญที่เป็นตัวหลักในการส่ง traffic มา) หรือการถูกตัดการทำ index เนื่องจากการถูกลงโทษ การแฮกค์ หรือ malware เป็นต้น ควรมีการวิเคราะห์เว็บไซด์ของตัวเองอย่างละเอียดและ ใช้ Webmaster Tools ของ Google ช่วยในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 

การลดลงของ Search Traffic จาก search engine เพียงตัวเดียว

 

การลดลงของ Search Traffic จาก search engine หลายตัว

มีโอกาสที่เกิดจากการที่คุณทำอะไรสักอย่างกับเว็บไซด์แล้วก่อให้เกิดการกีดกันตัว crawler หรือ หยุดการทำ index บางทีอาจจะเกิดใน robots.txt หรือแทก meta robots หรือเป็นปัญหากับตัว hosting หรือเป็นเรื่องของ DNS resolution หรือปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ คุณควรจะปรึกษากับ administrator ผู้พัฒนา และ/หรือ ผู้บริการ hosting และตรวจสอบอย่างละเอียดกับ Webmaster Tool ซึ่งจะช่วยหาสาเหตุที่แท้จริงได้

 

เฉพาะบางเพจอันดับมีการแกว่งตัวอย่างมาก

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอันดับสำหรับคำค้นหาเฉพาะเกิดขึ้นเป็นหลายล้านครั้งต่อหนึ่งวัน ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติและไม่ควรจะกังวลใจกับมัน การแกว่งตัวอันเกิดจากอัลกอริทึมจัดอันดับ, การเพิ่มหรือลดลงของลิงค์ของคู่แข่งขัน (และเทคนิคon-page optimization) และ การไม่คงที่ในการทำ index ของ Search engine (และบางทีอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการ Crawling หรืออาจจะเป็นกระบวนการจัดอันดับ) เมื่อมีการลดลงของอันดับอย่างเห็นได้ชัด คุณอาจจะต้องพิจารณาองค์ประกอบในเพจซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการทำ over-optimization หรือมีการละเมิดกฏเกณฑ์ของ Search engine (Cloaking, Keyword stuffing, เป็นต้น) และพิจารณาลิงค์ที่เพิ่มเข้ามาหรือหายไป อันดับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีเนื้อเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงสั่นแล้วจะตามมาด้วยการตกลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติ (ในทาง SEO จะใช้คำเฉพาะกับเรื่องนี้ว่า “freshness boost”)

“ไม่ต้องตกใจสำหรับการแกว่งตัวของอันดับเล็กน้อย แต่สำหรับการลดลงอย่างมาก คุณควรจะรอดูก่อนจะทำอะไรสักสองถึงสามวันก่อน ถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำเว็บไซด์ใหม่หรืออยู่ในกระบวนการสร้างลิงค์และทำการตลาดอยู่ สิ่งเหล่านี้จะสร้างการเพิ่มขึ้นของอันดับอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นจะมีการลดลงเป็นธรรมดา”

 

ด้านบวกการเพิ่มลิงค์โดยไม่มีการเพิ่มอันดับ

เจ้าของเว็บไซด์หลายๆ คนกังวลใจเมื่อพวกเขาทำ SEO แบบทั่วไป เช่น การเพิ่มลิงค์เข้าไป พวกเขาคาดหวังผลตอบรับทันที แต่ในความจริงแล้ว มันไม่เป็นแบบนั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซด์ใหม่, เพจใหม่และเนื้อหาใหม่นั้นยังต้องแข่งขันกับเว็บไซด์อื่น  ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนั้นไม่ได้มาง่ายๆ และอันดับที่ดีก็ต้องใช้เวลาอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีลิงค์ดีๆ เกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่มันก็แน่เสมอไปที่เว็บไซด์คุณจะขึ้นไปอยู่อันดับที่ดีที่สุดทันที โปรดระลึกถึงว่า engine  ไม่เพียงแค่ crawl มายังทุกหน้าเพจที่คุณสร้างลิงค์ไว้ แต่ยังมีการทำ index และมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับมัน ซึ่งจะมีการใช้ delta index เพื่อดูความสดใหม่ของเนื้อหา สิ่งที่คุณจะได้รับนั้นคุณอาจจะต้องรอหลายวันหรือหลายอาทิตย์หลังจากที่คุณได้ทำไป

 

ยินดีด้วย ในที่สุดคุณก็อ่านคำแนะนำเบื้องต้นในการทำ SEOจนจบ! ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มทำการ Optimizition เว็บไซด์ของคุณ เติมเทคนิคต่างๆ ที่คุณเพิ่งได้เรียนรู้มาซึ่งจะทำให้การปรับปรุงอันดับในหน้าผลลัพธ์ของการค้นหาใน search engine หลักๆ

 

 

 

จบบริบูรณ์

บทความก่อนหน้า: บทที่9 ปริศนาและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับSearch engine

 

   
Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การป้องกัน (Protect) worksheet ของคุณใน Excel

Close