Share →

          สำหรับ search engine ที่ crawl เว็บไซด์นั้น ลิงค์ก็เปรียบเสมือนกับถนนที่ใช้เชื่อมในแต่ละหน้าเข้าด้วยกัน ด้วยการวิเคราะห์ลิงค์ที่ทันสมัยของengine จึงทำให้สามารถหาว่าหน้าเพจเหล่านั้นมีการเชื่อมโยงกับหน้าอื่นอย่างไร

          ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 นั้น search engine ใช้ลิงค์เหมือนกับการโหวต ซึ่งเป็นการเลือกแบบประชาธิปไตย์จากความเห็นของเว็บไซด์อื่นๆ ว่าเว็บใดเป็นเว็บสำคัญและได้รับความนิยม โดย engine จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ลิงค์ด้วยชุดคำสั่งที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเพื่อที่จะประเมินเว็บไซด์และหน้าเพจบนพื้นฐานของเนื้อหา

          ลิงค์ไม่ใช่ทุกอย่างใน SEO แต่เป็นเรื่องที่มีผลอย่างมากในชุดคำสั่งของ engine จะอยู่ในรูปแบบ link-based factors  engine ไม่เพียงแค่วิเคราะห์ความนิยมของเว็บไซด์และหน้าเพจบนพื้นฐานของจำนวนและความยอดนิยมของลิงค์ที่เชื่อมต่อ ซึ่งก็ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกเช่น รูปความเชื่อมั่น , spam และความเป็นทางการ เว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือมีแนวโน้มว่าลิงค์จะมาจากเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถืออันอื่น ในขณะเว็บไซด์ไม่ดีจะมีลิงค์เพียงเล็กน้อยจากเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือ ความเป็นทางการนั้น ตามสมมุติฐานในชุดคำสั่ง Hilltop นั้นมีการแนะนำว่าลิงค์จะเป็นทางที่ดีที่จะระบุเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญบนหัวข้อที่กำหนดไว้

ขอบคุณสำหรับการสนใจในอัลกอริทึมที่ใช้และการวิเคราะห์ลิงค์ การเพิ่มขึ้นของโปรไฟล์ลิงค์ของเว็บไซด์นั้นมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของการเข้าชมเว็บไซด์, ความน่าสนใจ และ traffic จาก engine ใน SEO การสร้างลิงค์นั้นเป็นงานที่สำคัญมากสำหรับการจะได้อันดับดีๆ ใน search engine และ ความประสบความสำเร็จในด้าน traffic

 

เรื่องของลิงค์ที่ถูกใช้ใน search engine

ก่อนที่จะพยายามสร้างลิงค์ เราควรที่จะต้องเข้าใจส่วนประกอบของลิงค์ที่ถูกพิจารณาใน search engine พอๆกับที่ต้องเข้าใจว่าส่วนประกอบของลิงค์ในแบบต่างๆ เหล่านั้นมีผลอย่างไรกับSearch engine ในขณะที่เราไม่ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของลิงค์ที่ถูกใช้นำมาพิจารณาใน engine จากการที่เราทำการวิเคราะห์จากสิทธิบัตร, ประสบการณ์และการทดลอง เราสามารถสร้างข้อสมมุติฐานที่ดีที่สามารถใช้งานได้จริง ด้านล่างนี้จะเป็นรายชื่อของสิ่งที่มีผล โดยที่เรื่องเหล่านี้จะถูกพิจารณาโดย SEO มืออาชีพ เมื่อต้องการที่จะวัดคุณค่าของลิงค์และโปรไฟล์ลิงค์ของเว็บไซด์

 

ความนิยมระดับโลก

เว็บไซด์สำคัญที่ได้รับความนิยมนั้นจะมีลิงค์จากเว็บไซด์อื่นๆ เป็นจำนวนมากมาเชื่อมต่อเว็บไซด์เช่น เว็บ Wikipediaมีการอ้างอิงลิงค์มากกว่า 1000 เว็บไซด์ ซึ่งนั้นหมายความว่าเว็บไซด์นี้น่าจะได้รับความนิยมและมีความสำคัญ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจาก engine คุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อทำลิงค์ ยิ่งมีลิงค์มากขึ้น ก็หมายถึงว่ายิ่งได้รับความนิยมมากเท่านั้น

 

ความนิยมเฉพาะกลุ่ม/หัวข้อเฉพาะ

คำนิยามของคำว่าความนิยมเฉพาะกลุ่ม ถูกเริ่มใช้โดย Teoma search engine ซึ่งมีการให้ความสำคัญของลิงค์ของเว็บไซด์ในหัวข้อเฉพาะมากกว่าเว็บไซด์ทั่วไปหรือไม่มีหัวข้อเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บไซด์ของคุณขายบ้านสุนัข การเพิ่มลิงค์จากสมาคมเพาะพันธ์สุนัขนั้นควรมีผลมากกว่าการเพิ่มลิงค์จากเว็บไซด์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

 

ข้อความแบบ Anchor

หนึ่งในปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการจัดอันดับของ search engine คือ ข้อความแบบ anchor ถ้าหลายสิบลิงค์ชี้มาที่ยังหน้าเพจนั้นด้วยคำ keyword ที่ถูกต้องแล้ว เพจนั้นจะมีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับด้วยคำที่ใช้ในข้อความ anchor คุณสามารถเห็นตัวอย่างจาก การลองหาคำว่า “click here” ซึ่งผลลัพธ์เกิดจากการพิจารณาข้อความแบบ Anchor

 

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่ต้องแปลกใจที่ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขนาดใหญ่ของ spam บางทีอาจจะมีการประมาณ มากถึง 60% ของเว็บเพจในโลกเป็น spam เพื่อที่จะกำจัดเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องsearch engine จะใช้ระบบในการวัดความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของแผนผังลิงค์ การเพิ่มขึ้นของลิงค์จากโดเมนที่มีความเชื่อถือสูงจะส่งผลต่อการเพิ่มคะแนนอย่างมีนัย เว็บไซด์ของมหาลัย,รัฐบาลและองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการค้าเป็นตัวอย่างของโดเมนที่น่าเชื่อถือสูง

 

ลิงค์เพื่อนบ้าน

Spam มักจะมีการลิงค์เว็บไซด์ในลักษณะทั้งสองทางโดยตัวเองจะลิงค์ไปยัง spam และ เว็บไซด์แบบ spam มักลิงค์กลับมาด้วย โดยการมองดูภาพรวมของลิงค์จะทำให้ search engine เข้าใจถึงรูปแบบการลิงค์เพื่อนบ้าน บนเว็บไซด์ของคุณ ดังนั้นมันจึงเป็นการดีที่จะเลือกเว็บไซด์ที่คุณจะลิงค์ไปหา

 

ความสดใหม่

สัญญาณของลิงค์ที่ search engine ใช้ในการพิจารณาจะมีแนวโน้มลดลงตามเวลาที่ผ่านไป  เมื่อเว็บไซด์ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมแล้วมักจะไม่พัฒนาต่อหลังจากนั้น ซึ่งในที่สุดก็จะไม่มีการเพิ่มของลิงค์ใหม่เข้ามา ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่การเพิ่มของลิงค์ในเว็บไซด์ของคุณแต่ยังต้องมีการเพิ่มลิงค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า “FreshRank” โดยที่ search engine จะใช้สัญญาณของความสดใหม่นี้ในการตัดสินความยอดนิยมและความเกี่ยวเนื่องอีกด้วย

 

การแชร์ใน Social

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในการแชร์ข้อมูลผ่านบริการ Social เช่น Facebook, Twitter และ Google+ ถึงแม้ว่า search engine จะพิจารณาลิงค์ใน social แตกต่างจากลิงค์แบบอื่นๆ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ละเลยต่อมัน มีข้อโต้เถียงอย่างมากในกลุ่ม SEO ถึงผลที่แท้จริงของ search engine จากปัจจัยของลิงค์ใน social แต่ยังไงเราก็คงปฏิเสธถึงความสำคัญในเรื่องนี้ไม่ได้

 

หลักการเบื้องต้นในการสร้างลิงค์

การสร้างลิงค์เป็นศิลปะ โดยปกติแล้วจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของงาน SEO และมันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้SEO สำเร็จด้วย การสร้างลิงค์ต้องใช้ความคิดสร้างสรร,แข่งกับเวลา และบ่อยครั้งต้องมีรายค่าใช้จ่าย การสร้างลิงค์นั้นไม่ใช้งานที่สร้างสองลิงค์เชื่อมเข้าหากัน แต่มันเป็นวิธีที่คุณจะต้องสร้างลิงค์ขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่เว็บไซด์ยังไม่เสียลักษณะที่ควรจะเป็นไป ด้านล่างต่อไปนี้เป็นรูปแบบของลิงก์พื้นฐานทั้งสามแบบ

1. “Natural” Editorial Links

ลิงค์ที่เกิดขึ้นโดยเว็บไซด์หรือหน้าเพจที่ต้องการจะลิงค์ไปยังเนื้อหาหรือบริษัทของคุณ ซึ่งลิงค์ประเภทนี้เป็นลิงค์ที่ไม่ต้องทำ SEO และมันเป็นลิงค์ที่มีค่าที่สุดในสามอันดับ ลิงค์ประเภทนี้เกิดจากการที่เว็บไซด์มีเนื้อหาที่ดีและลิงค์ประเภทนี้ยังสามารถสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของเราได้อีกด้วย

          2. Manual “Outreach” Link Building

SEO จะสร้างลิงค์แบบนี้โดย email ไปยัง blogger เพื่อที่จะสร้างลิงค์ขึ้นมาบ่อยครั้งทาง SEOจะต้องสร้างคุณค่าของลิงค์ดังกล่าวขึ้นมา โดยการอธิบายว่าทำไมถึงควรสร้างลิงค์มาหาเรา  ตัวอย่างเช่น มีการกรอกข้อมูลเพื่อที่จะได้รางวัลจากเว็บไซด์ หรือ แนะนำอาจารย์ว่าลิงค์ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างไร

3. Self-Created, Non-Editorial

หลายแสนเว็บไซด์เสนอให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างลิงค์ผ่านทาง guest book signing, forum signatures, blog comments หรือ user profiles ลิงค์เหล่านี้จะมีคุณค่าต่ำที่สุดแต่ถ้ารวมกันมันก็ยังมีผลอยู่ดี โดยปกติ search engine จะทำการลงโทษเว็บไซด์ประเภทที่มีการสร้างลิงค์แบบนี้จำนวนมาก ซึ่งทุกวันนี้ลิงค์ประเภทนี้จะถูกมองว่าเป็นการ spam ซึ่งควรจะระมัดระวังในการใช้ให้ดี

 

          มันขึ้นอยู่กับท่านในฐานะผู้ทำ SEO ที่จะเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยทั่วไปมันเป็นการดีที่จะสร้างโปรไฟล์ลิงค์ให้เยอะและหลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งนั้นจะนำมาถึงอันดับของผลลัพธ์ในหน้าค้นหาของ search engine ที่ดี รูปแบบการสร้างลิงค์ที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเขียนบทความหรือ ลิงค์ที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็นเป้าหมายของอัลกอริทึมในการพิจารณาของsearch engine ที่จะปรับลดอันดับลง

เริ่มต้นกับแคมเปญการสร้างลิงค์

เช่นเดียวกับกิจกรรมทางการตลาด สิ่งแรกที่ต้องทำในแคมเปจญ์สร้างลิงค์คือการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ แต่น่าเสียดาย การสร้างลิงค์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยากที่สุดในการประเมินวัดผล ถึงอย่างไรก็ตาม engine จะมีการให้น้ำหนักในแต่ละลิงค์ด้วยความแม่นยำ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกจะรู้ถึงข้อมูลในการพิจารณาเหล่านี้

SEO พึ่งพาหลายสัญญาณเพื่อสร้างและกำหนดคุณค่าของลิงค์ ตามข้อมูลจากสัญญาณลิงค์ที่กล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งรูปแบบจะประกอบไปด้วย

 

การจัดอัดดับสำหรับข้อความค้นหาที่เกี่ยวเนื่อง

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะหาว่า search engine ให้คุณค่ากับหน้าเพจที่ใช้ในการค้นหาด้วยคำ keyword หรือ วลีอย่างไร (โดยเฉพาะแท็ก title และ headline) ตัวอย่าง ถ้าคุณลองดูอันดับของวลี “สายพันธ์สุนัข” การเพิ่มลิงค์จากหน้าเพจนั้นจะส่งผลให้อันดับของคำนี้ดีขึ้นอย่างมีนัย

 

SEOmoz mozRank

mozRank (mR) แสดงถึงความนิยมของเว็บเพจ เพจซึ่งมีค่า mozRank สูง(มีความนิยมมาก) มีแน้วโน้มที่จะได้อันดับที่ดี มีลิงค์มากเท่าไรในหน้าเพจ ก็จะได้รับความนิยมมากเท่านั้น ลิงค์จากหน้าเพจสำคัญๆ เช่น www.cnn.com หรือwww.irs.govจะเป็นการเพิ่มอัตราความนิยมของเพจ และ มีผลต่อ mozRank

mozRank ของเว็บเพจสามารถดีขึ้นได้โดยการใส่ลิงค์จำนวนมากในหน้าเพจที่พอจะมีชื่อเสียงบ้าง หรือลิงค์ไม่กี่อันจากน้าเพจที่มีชื่อเสียง

 

Domain Authority

Domain Authority (DA) เป็นตัววัดว่าโดเมนจะถูกจัดอันดับอย่างไรในคำค้นหาที่กำหนด มันจะคำนวณโดยการวิเคราะห์กราฟโดเมนและเปรียบเทียบกับหลายหมื่นคำค้นใน Google

 

Backlink ของคู่แข่ง

ด้วยการตรวจสอบ backlink ของเว็บไซด์ที่มีอันดับที่ดีในการค้นหาสำหรับคำค้นหาเฉพาะ โดยคุณสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มได้ด้วยการเพิ่มลิงค์ซึ่งมันจะช่วยให้ได้รับอันดับที่ดีขึ้น การใช้เครื่องมือเช่น Open Site Explorer ทำให้นักSEO สามารถหาลิงค์และกำหนดโดเมนเพื่อใช้ในการกำหนดแคมเปญจ์การสร้างลิงค์ที่เหมาะสมได้

 

จำนวนลิงค์ในเว็บเพจ

จากสูตรเดิมของการคำนวณในการกำหนดอันดับนั้น ค่านั้นจะถูกปรับลดเมื่อมีการลิงค์ผ่านไปยังหน้าเพจ อื่น  ดังนั้นเราควรสร้างลิงค์ที่ไม่เยอะมากบนหน้าเพจ ความสัมพันธ์ของการปรับลดกับจำนวนลิงค์ในเพจนั้นเราไม่รู้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน แต่จากการทดสอบของเรานั้น มันมีความนัยสำคัญ แต่ก็ไม่ได้ถึงขึ้นสำคัญมาก แต่สิ่งนี้ก็จะทำให้คุณตระหนักถึงเรื่องใน ในเวลาที่คุณสร้างลิงค์เชื่อมโยง

 

Traffic ที่สามารถศักยภาพที่ใช้ในการอ้างอิง

การสร้างลิงค์นั้นไม่ควรจะทำเพื่อให้กับ search engine เพียงอย่างเดียว ลิงค์ควรส่งจำนวน traffic ในการเลือกผ่านไปในจำนวนที่มาก ไม่เพียงจะแต่จะทำให้ทาง search engine จัดอันดับของคุณดีขึ้นแล้ว แต่ยังสามารถส่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปยังเว็บไซด์ของคุณได้อีกด้วย (ซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานของการตลาดด้านอินเตอร์เน็ต) สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ (site Analytic) ได้โดยอาศัยข้อมูลจำนวนคนชมเว็บเพจ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ บริการเช่น Google Trends for website นั้นจะให้ข้อมูลแบบคร่าวของtraffic ในภาพกว้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ละเอียดก็ตาม

          มันใช้ต้องเวลา การฝึกฝน และประสบการณ์ในการสร้างความเข้าใจกับตัวแปรที่เกี่ยวกับ traffic ของ search engine ถึงอย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เว็บไซด์จะทำให้คุณสามารถประเมินความสำเร็จของการทำแคมเปญของคุณได้

          ความสำเร็จจะเกิดขึ้น เมื่อคุณพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ search traffic,อันดับที่สูงขึ้น,การ crawl ที่บ่อยขึ้นของ search engine และมีการเพิ่มขึ้นของ link traffic ที่มีการเชื่อมโยงอยู่ ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการจัดทำแคมเปญการสร้างลิงค์แล้ว มันเป็นไปได้ว่าคุณจำเป็นต้องหาเป้าหมายของลิงค์ที่มีคุณภาพดีกว่านี้ หรือจำเป็นต้องมีการ on-page optimization

 

 

 

5 ตัวอย่างสำหรับกลยุทธการสร้างลิงค์

  • ให้ลูกค้าของคุณสร้างลิงค์ให้คุณ

ถ้าคุณมีความสนิทกับลูกค้าประจำซึ่งชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อดีนี้ได้ โดยการส่งรูป icon ซึ่งมีลิงค์กับมายังเว็บไซด์ของคุณได้ ไปยังลูกค้าคนดังกล่าวได้  (เหมือนที่ Google มักจะทำกับ Adwords certification program) มันเหมือนกับการที่ให้ลูกค้าของคุณใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกีฬาที่มีตราผลิตภัณฑ์หรือลิงค์ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะให้ผลดีเช่นเดียวกับที่ทำบนเว็บไซด์ด้วย

  • สร้าง blog ของบริษัท และทำให้มันมีคุณค่า, มีข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นที่พักผ่อนได้

เนื้อหาและกลยุทธ์การสร้างลิงค์นี้จะได้รับความนิยมและมีคุณค่า  ซึ่งเป็นคำแนะนำส่วนตัวโดยวิศวกรจาก Google (ที่มาจาก USA Today& Stone Temple) Blog จะมีความสามารถในการเติมข้อมูลใหม่ๆลงไปได้และยังสามารถให้ผู้ใช้สามารถสนทนาโต้ตอบได้ผ่านเว็บไซด์อีกด้วย

 

  • สร้างเนื้อหาให้มีการกระตุ้นในการแชร์และสร้าง natural link

ในโลกของ SEO บ่อยครั้งจะเรียกสิ่งนี้ว่า “linkbait” ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือด้านข้อมูลที่ดี หรือจะเป็นเรื่องขบขันสิ่งเหล่านี้สามารถมีผลต่อผู้ใช้ที่เห็นเพียงครั้งเดียวแล้วต้องการที่จะแชร์มันให้กับเพื่อน และ blogger ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกทำการส่งต่อออกไปในรูปแบบนี้ ซึ่งนี้เป็นการสร้างการโหวตที่มีคุณภาพสูงมากและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ authority และอันดับที่ดีอีกด้วย

 

  • ควรค่าต่อการกล่าวถึง

การสร้างความสนใจให้กับสื่อ, blogger และข่าวนั้นเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งนั้นจะเป็นการเพิ่มลิงค์ บางครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นง่ายๆ เพียงแค่คุณเสนอบางสิ่งที่ฟรี, การเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือ การกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีการโต้เถียงกันอยู่ในตอนนี้

 

  • หาไดเรกทอรีหรือแหล่งรวมของรายชื่อที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้ใน SEOMoz’s Directory list หรือใช้ search engine ในการหาหน้าเพจที่มีการเสนอให้สร้างลิงค์แบบ outbound ได้ ตัวอย่างเช่น ลองคุณหา allintitle ซึ่งเป็นแหล่งรวมไดเรกทอรี แต่ต้องระวังเกี่ยวกับลิงค์แบบนี้ ซึ่งมันเป็นการง่ายที่จะนำความเสี่ยงมาเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

 

***ปริมาณงานการสร้างลิงค์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซด์ที่คุณต้องการจะทำ***

          สำหรับเว็บไซด์ขนาดเล็ก การสร้างลิงค์ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยไดเรกทอรี่, คำขอการสร้างลิงค์ และการแลกเปลี่ยนลิงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่สำหรับเว็บไซด์ขนาดใหญ่แล้วนั้นวิธีการที่ลดงานและสามารถรองรับงานจำนวนมากจำเป็นต้องนำมาใช้ ตัวอย่างกลยุทธ์ที่แสดงไว้นั้นยังไม่ครบถ้วน มันยังยังมีกลยุทธ์อีกหลายแบบ ค้นหาเว็บไซด์ที่มีการใช้คำ keyword หรือวลีที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ เมื่อไรที่คุณพบเว็บไซด์เหล่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งทางการค้าโดยตรง คุณควรจะ email ไปคุย ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ โทรหา หรือส่งจดหมาย email เพื่อที่จะคุยถึงการแลกเปลี่ยนลิงค์กัน

มองเห็นรายได้

นอกจากการขายลิงค์ Google และ Bing จะทำการปรับลดอันดับสำหรับลิงค์ที่มีการจ่ายเงินในหน้าผลลัพธ์ของการค้นหา ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบและปรับลดในทุกลิงค์ที่มีการจ่ายเงิน  ทาง search engine จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมากในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ เว็บไซด์ซึ่งถูกระบุว่ามีการขายลิงค์หรือมีส่วนเกี่ยวของกับเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะถูกลงโทษอย่างแรงโดยการตัดออกจากอันดับ และที่น่าแปลกใจนัก SEO มืออาชีพจำนวนไม่น้อยปรารถนาที่จะให้ search engine ทำการลงโทษอย่างจริงจังกับการขายลิงค์แบบนี้

 

บทความต่อไป: บทที่ 8 เครื่องมือและบริการของ Search engine

บทความก่อนหน้า: บทที่ 6 ประโยชน์, การใช้งานของผู้ใช้ และเนื้อหามีผลกระทบต่อการจัดอันดับใน search engine อย่างไร

 

Share →
0 comments
Read more:
Music-Download-Player-Pro
Top 5 ฟรีแอพพลิเคชั่นดาวน์โหลดเพลงลงไอโฟน

Close