Share →

ธุรกิจค้าปลีก เพราะการ Shopping นั้นขาดไม่ได้

3 Step กับกลยุทธ์เด็ด เมื่ออยากทำธุรกิจค้าปลีก AEC

นับแต่อดีตมนุษย์ทุกคนต่างก็มีความผูกพันกับการค้าขายมาช้านานโดยอีกนานนี้ก็จะมี AEC ทำให้การแข่งขันเริ่มยากขึ้น เริ่มตั้งแต่สมัยที่ยังแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งของจนมาถึงยุคสมัยที่เกิดธนบัตรขึ้นใช้ครั้งแรก ทำให้ภาพของการค้าขายแปรเปลี่ยนกลายเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง จวบจนปัจจุบันการค้าขายเริ่มพัฒนาไปสู่คำว่า “ธุรกิจ” เพราะเมื่อเอ่ยคำว่าธุรกิจแล้ว คนส่วนใหญ่จะติดภาพว่าการประกอบธุรกิจนั้นก็คือการทำอาชีพค้าขาย  แม้ว่าความจริงแล้ว คำว่าธุรกิจจะไม่ได้หมายถึงการทำอาชีพค้าขายอย่างเดียวก็ตาม แต่ยังหมายรวมถึงการทำอาชีพอย่างอื่น เช่น การรับจ้าง การให้บริการต่างๆ เป็นต้น

ความเข้าใจหรือภาพที่ติดอยู่ในหัวของคนส่วนใหญ่เมื่อเอ่ยคำว่าธุรกิจแล้วต้องนึกถึงเรื่องการค้าขายไว้ก่อน สิ่งนี้นี่เองที่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ทุกคนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่ใกล้ตัว ทุกคนต่างต้องพึ่งพาอาชีพดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกของตัวเองในเรื่องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเอง และยิ่งในยุคนี้การค้าขายก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์แค่กับลูกค้าที่จับจ่ายซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพราะการเกิดการประกอบธุรกิจการค้าขึ้นในแต่ละครั้งต่างก็นำพาความเจริญมาสู่ชุมชนในละแวกที่เป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนแถวนั้น เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชมได้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น

ถึงแม้เศรษฐกิจในบ้านเราอาจจะซบเซาในบางช่วง ส่งผลให้อัตราการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ทว่าก็ไม่มีทางเป็นศูนย์ไปได้  ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่หลงใหลการเดินจับจ่ายซื้อของตามตลาดนัดหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ นอกจากได้สินค้าตามต้องการแล้วยังถือว่าเป็นวิธีการคลายเครียดของตนเองอย่างหนึ่ง จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอาชีพค้าขายหรือการทำธุรกิจการค้านี้ถึงได้ไม่มีวันสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนเรา

อีกทั้งคนที่มีทุนทรัพย์และอยากเป็นนายของตัวเองก็มักมองเห็นอาชีพนี้เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งในการตัดสินใจเลือกทำธุรกิจการค้า สำหรับระยะแรกธุรกิจค้าส่งอาจจะยังดูใหญ่โตเกินกำลังทรัพย์ เกินกำลังแรงงานและเกินกำลังที่จะสู้กับคู่แข่งอย่าง แม็คโคร ที่เป็นตัวอย่างของธุรกิจค้าส่งที่ทุกคนเห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้คนที่อยากเป็นนายตัวเองถึงได้หันมาสนใจกับธุรกิจค้าปลีกซะมากกว่า

จุดเริ่มต้นธุรกิจค้าปลีก

ตามที่ได้บอกไปแล้วว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจการค้า หากเป็นค้าส่งจะมีคู่แข่งที่แข็งทั้งทางด้านคุณภาพและฐานลูกค้า ทำให้มีโอกาสเติบโตได้ยากกว่า ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันเลยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว มีนักธุรกิจมากมายที่หันมาจับทางการค้าปลีกมากขึ้น เกิดเป็นกิจการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่  ซึ่งจำแนกตามลักษณะสินค้าและการบริหารธุรกิจได้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่

ธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) พูดง่ายๆ ก็คือ ร้านค้าตามตลาดนัด แผงลอยต่างๆ อย่างที่นิยมเรียกกันว่า ร้านโชห่วย ร้านขายของชำเหล่านี้มักตั้งอยู่ตามตึกแถวในย่านชุมชน เน้นการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค แต่เพราะมีพื้นที่คับแคบ ร้านโชห่วยเหล่านี้เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตกแต่งร้านเท่าไหร่นัก สินค้าก็จัดวางตามความสะดวกในการหยิบ ไม่ได้เน้นการแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน ส่วนมากธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมนี้จะมีเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว อาจเป็นธุรกิจที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ดำเนินธุรกิจภายในครอบครัว

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ยกตัวอย่างก็ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น  เซ็นทรัล   บิ๊กซี  โลตัส เซเว่นอีเลฟเว่น  แฟมิลี่มาร์ท สังเกตได้ว่าธุรกิจค้าปลีกประเภทนี้จะพัฒนาไปอีกขั้นจากธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม คือ จะใช้เงินลงทุนสูงขึ้น ให้ความสำคัญกับสถานที่มากขึ้น มีการออกแบบตกแต่งร้าน  จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ มีขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำการค้า รวมถึงระบบจัดการบริหารงานก็ซับซ้อนมากขึ้น มีการสร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center :DC) ทําให้สามารถขายสินค้าในราคาต่ำลงและมีอํานาจต่อรองกับผู้ผลิตหรือ Supplier มากขึ้น ต้องบอกว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่กำลังมาแรงมากแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม ดังเห็นได้จากเกิดการขยายสาขารวมถึงเปิดขายแฟรนไชส์ ให้โอกาสคนมีทุนที่กำลังสนใจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าปลีกโดยใช้นามของแฟรนไชส์นั้นๆ เป็นการย่นระยะเวลาก้าวสู่ฐานะเจ้าของธุรกิจค้าปลีกให้เร็วขึ้น

ธุรกิจค้าปลีก

3 step เมื่ออยากทำธุรกิจค้าปลีก

Step 1 ทำเลดี ลูกค้ามาก สองอย่างที่ต้องมาควบคู่กันและเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ในการทำธุรกิจค้าปลีกที่ต้องดูว่าทำเลที่ตั้งนี้มีความหนาแน่นของคนอาศัยมากเท่าใด คนสัญจรผ่านไปมามากน้อยแค่ไหน ฐานะความเป็นอยู่เป็นอย่างไรซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าหรือกำลังในการซื้อสินค้าได้ การเดินทางสะดวกหรือไม่ ทำเลที่ดีควรตั้งอยู่ในที่ๆ มีรถโดยสารผ่านได้สะดวก พื้นที่โดยรอบเป็นย่านชุมชน ถ้าละแวกนั้นยังไม่มีคนเข้ามาทำธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นทางการอยู่ก่อนก็ดี แต่ถ้ามีก็ค่อยลงมาวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้า เป็นการวิเคราะห์ย่านการค้าปลีก หรือ Trade Analysis หมายถึง การวิเคราะห็พื้นที่ที่ลูกค้าของร้านค้าปลีกนั้นอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ เพราะอย่างบางทำเลจะเห็นว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้า มีทั้งซูเปอร์มาเก็ต แม้จะมีคู่แข่งมาก แต่ถ้ากลุ่มลูกค้ามีจำนวนที่มากพอต่อการเข้ามาใช้บริการกับร้านค้าของเรา นั่นก็ถือว่ายังเป็นทำเลทองที่จะตั้งธุรกิจค้าปลีกขึ้นมาใหม่อีกที่หนึ่ง

Step 2 สินค้าน่าซื้อ โดยทั่วไปจะเน้นขายสินค้าที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าใหม่ที่โฆษณาตามสื่อต่างๆ สินค้าช่วงเทศกาล พวกของขวัญ การจัดกระเช้าต่างๆ  แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจค้าปลีกที่เพิ่งเริ่มต้นควรหาสินค้าเฉพาะหรือสินค้าพิเศษที่แตกต่างจากร้านคู่แข่ง ทว่าก็ยังเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อลูกค้ามาขายในร้านเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เป็นธรรมดาที่คนเราจะชื่นชอบและสนใจของแปลกใหม่อยู่เสมอแล้วค่อยจัดเรียงสินค้าน่าซื้อเหล่านั้นผ่านแผนผังจัดวางสินค้าที่ดี

เน้นหน้าร้านด้วยสินค้าที่จำเป็นแต่กำลังลดราคา จะดึงความสนใจได้มาก หรือจัดผังวางสินค้าผ่านแผนผังที่ได้หลังจากการวิเคราะห์สินค้ามาแล้ว โดยเจ้าของธุรกิจค้าปลีกควรวิเคราะห์สินค้าแบ่งตามยอดขายและผลกำไร สินค้าที่มียอดขายสูงสุดควรมีสัดส่วนของสต็อกหรือ SKU (Stock Keeping Unit) อยู่ที่ 20% หมั่นเช็คสต็อกบ่อยๆ อย่าให้สินค้าส่วนนี้ขาดสต็อก เพราะนั่นหมายถึงขาดรายได้ทันที

ส่วนสินค้าที่ขายได้น้อยควรมีสัดส่วนในสต็อกประมาณ 80%  ต่อมาในส่วนของการวิเคราะห์ผลกำไรของสินค้าก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าสินค้าตัวไหนทำกำไรมาก เพื่อตัดสินใจนำสินค้านั้นมาตั้งในจุดที่ดึงดูดสายตา คนเห็นง่าย ส่งเสริมให้ขายได้มากๆ

อย่าตั้งราคาสินค้าที่สูงหรือต่ำเกินไป ถ้ามีคู่แข่งในละแวกเดียวกัน เจ้าของธุรกิจค้าปลีกต้องประเมินราคาสินค้าอย่างถี่ถ้วน วิเคราะห์ราคาโดยดูจากกลุ่มลูกค้าของเขาและของเราร่วมด้วย เพราะถ้าเรามีฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อต่ำกว่าลูกค้าของเขาก็ต้องตั้งราคาสินค้าที่บวกกำไรได้น้อยกว่า แต่ถ้าเป็นสินค้าที่กำลังมีโปรโมชั่นลดราคา นั่นก็ยิ่งต้องทำการบ้านหนัก ต้องดูถึงความจำเป็นของการมีสินค้า ระยะเวลาที่กำลังลดราคา ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าตัวเองเป็นลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่กับสินค้าที่ซื้อมา สินค้าบางอย่างอาจสามารถตั้งราคาได้สูง ถ้ามีการวางแผนในส่วนอื่นๆ เช่น  มีของแถมที่มากับสินค้านั้นๆ เป็นต้น ลูกค้าก็อาจยินยอมที่จะจ่ายแพงกว่าด้วยความพึงพอใจในตัวสินค้าอยู่แล้ว

Step 3 พร้อมบริการ เจ้าของธุรกิจค้าปลีกต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความพร้อมในทุกๆ ส่วน นับตั้งแต่ร้านค้าที่ต้องให้ความสำคัญกับทุกตารางนิ้ว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ทำทางเดินภายในร้านค้าให้ชัดเจน ตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม มีความทันสมัย  หลีกเลี่ยงการวางแผนผังร้านค้าที่มีมุมอับ เชื้อเชิญให้ลูกค้าเดินเข้ามาเลือกซื้อสินค้า สภาพอากาศก็สำคัญ ยิ่งช่วงนี้หน้าร้อน ยิ่งต้องสร้างบรรยากาศในร้านให้ดูเย็นสบาย จะเห็นได้ว่าคนยุคหลังยอมเดินเข้าห้างเพื่อซื้อสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้น ทั้งที่สามารถซื้อใกล้บ้านก็ได้ นั่นก็เพราะลูกค้าส่วนหนึ่งต้องการเข้าหาพื้นที่ๆ มีอากาศเย็นสบายเป็นการหลบร้อน

โดยให้ความสำคัญกับเรื่องปริมาณสินค้าและราคาเป็นเรื่องรอง ดังนั้นเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยทีเดียว เรื่องที่จอดรถก็สำคัญที่ต้องมีพื้นที่อำนวยความสะดวกไว้ให้ลูกค้าจอดได้ทันที ถ้าทำเลที่มีอยู่มีพื้นที่น้อยนิด เจ้าของธุรกิจค้าปลีกบางคนอาจต้องยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่รอบนอกร้านค้า เพื่อกันไว้เป็นเขตที่จอดรถสำหรับลูกค้า ไม่มีลูกค้าคนใดอดทนกับการเสียเวลาขับรถวนไปวนมาเพียงเพื่อหาที่จอดแวะซื้อของจากร้านของคุณ เช่นเดียวกันขั้นตอนการคิดเงินตามเคาน์เตอร์ต่างๆ ก็ควรวางแผนให้ทุกขั้นตอนมีความรวดเร็ว ไม่มีลูกค้าคนใดชอบรอนานๆ ตลอดจนระยะเวลาในการเปิดปิดร้าน

“ยิ่งคุณมีความพร้อมบริการในชั่วโมงที่ยาวนานมากขึ้นเท่าไร

นั่นก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการสร้างรายได้ในธุรกิจค้าปลีกของคุณ

ตัวอย่างสนับสนุนความดังกล่าวคงหนีไม่พ้น “ เซเว่นอีเลฟเว่น ” ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาแต่เดิมเปิด 7 โมงเช้า ปิด 5 ทุ่มหรือ 11 โมงกลางคืน เป็นที่มาของชื่อร้านว่า เซเว่นอีเลเว่น แต่เมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปเพราะวิถีชีวิตของคนในเมืองที่หมดไปกับการทำงานและการเดินทาง เวลาที่สะดวกสำหรับลูกค้ากลายเป็นเวลาหลังเลิกงานหรือตอนค่ำที่เป็นช่วงเวลาหลังรถติดไปแล้ว  เซเว่นอีเลฟเว่นถึงได้เปลี่ยนมาเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้รองรับกับเวลาและความสะดวกในการซื้อของลูกค้า

ธุรกิจค้าปลีก การแข่งขันยังรุนแรง

การเข้ามาของธุรกิจประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต บวกกับการใช้กลยุทธ์เรียกลูกค้าด้วยโปรโมชั่นขายสินค้าราคาถูก ลดราคาสินค้าต่างๆ บัตรสะสมคะแนนแลกกับส่วนลดซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ทำให้ ธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมหรือร้านโชห่วยมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ จากสาเหตุประการแรก คือ การถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยธุรกิจค้าปลีกบรรดาร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย ประการที่สอง คือ การไม่ปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก ประการที่สาม คือ รสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกยังมีแนวโน้มที่จะเกิดรูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่เกิดขึ้น ส่งผลให้นักธุรกิจหน้าใหม่มีความเสี่ยงต่อการลงทุนกับการทำธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น นักธุรกิจค้าปลีกรายย่อยอื่นๆที่ยังอยู่ได้ต่างก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้อยู่ อีกทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อขายผ่านร้านค้าที่ตั้งอยู่จริง ผ่านพนักงานร้านค้าที่ต้องมีไว้คอยอธิบายคุณสมบัติของสินค้าแล้ว มากไปกว่านั้นลูกค้าบางกลุ่มยังมีความสะดวกและเลือกใช้บริการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์มากกว่า ดังนั้นคนที่เพิ่งตัดสินใจวางหมากในสนามธุรกิจนี้จึงเสี่ยงกับวงจรชีวิตของธุรกิจค้าปลีกที่นับวันมีแต่จะสั้นลง ถ้าหากเจ้าของธุรกิจมีองค์ประกอบในการทูธรกิจค้าปลีกทุกอย่างแต่ยังไม่สามารถงัดกลยุทธ์มาประชันแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกรายอื่นๆ ได้ แต่ก่อนที่จะกังวลจนเปลี่ยนใจกระทันหันไปสนใจธุรกิจประเภทอื่น ลองดูกลยุทธ์เด็ดเรียกลูกค้าต่อไปนี้ก่อน เพราะนี่เปรียบเสมือนอาวุธประจำกายให้คุณไปใช้ต่อสู้ในสนามการแข่งขันที่รุนแรง

กลยุทธ์เด็ด กระตุ้นลูกค้า ยอมควักกระเป๋า

สร้างกระแสไทยมุง: ตกแต่งร้านค้าให้สวยเลิศเลออย่างไรแต่ถ้าขาดความเงียบเชียบของบรรยากาศในร้านแล้ว ลูกค้าก็ไม่มีวันเดินเข้าร้านแน่  ลองใช้เทคนิคพิเศษสร้างความคับคั่งในร้าน ภาพผู้คนเดินขวักไข่ว จับจ่ายซื้อของอย่างแน่นหนา หรือกำลังมุงดูอะไรบางอย่าง คือ จุดดึงดูด กระตุ้นความสนใจคนที่สัญจรไปมาให้ต่างหยุดดู ชะโงกหน้าอยากรู้ว่าเขากำลังมุงดูอะไรกันได้มานักต่อนักแล้ว แค่ลองใช้วิธีติดป้ายลดราคาสินค้าตัวใหญ่ๆไว้หน้าร้าน จัดวางสินค้าที่ลูกค้านิยมซื้อหรือเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีใครนำมาขายพร้อมติดป้ายโฆษณาในราคาที่โดนใจ ลูกค้าจะสะดุดตาแล้วเดินเข้ามาจับสินค้าจนเกิดภาวะไทยมุงขึ้นเอง

จัดสินค้าให้มีมิติ: ในการจัดชั้นวางสินค้าควรจัดให้อยู่ในระดับสายตาให้สะดวกต่อการเห็นสินค้า หยิบจับได้ง่ายและควรวางสินค้าให้เป็นสีสัน ลองนึกภาพตามเวลาที่เราเข็นรถเข็นเข้าไปในแผนกขนมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะเห็นว่าเขาต่างใช้เทคนิคจัดวางขนมหลากสีสันในลักษณะคละสีกันไป ทำให้แผนกตรงนั้นดูสว่างกว่าเดิม สร้างบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าอยากเดินเลือกซื้อขนมในแผนกนั้นนานๆ   เรียงสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกันไว้ติดกัน เช่น ผงชักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม จะกระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้ดี

ขยายตะกร้า: เล่นกับความรู้สึกของคนด้วยการลองขยายตะกร้าสินค้าให้ใหญ่ขึ้น ความรู้สึกว่าพื้นที่ในตระกร้ามันดูโล่งโจ้งนี้เองที่จะกระตุ้นให้ลูกค้า อยากหยิบสินค้าออกจากชั้นวางมาไว้ในตะกร้าที่ตัวเองถืออยู่ในมือแทน ถ้าเจ้าของธุรกิจค้าปลีกดั๊นออกแบบตะกร้าในร้านให้มีขนาดเล็ก ลูกค้าใส่ของได้เพียงไม่กี่อย่างก็เต็มแล้ว นั่นยิ่งปิดช่องโอกาสตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพราะลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าซื้อของเยอะแล้วนั่นเอง

ย้ำจุดขายไว้เสมอ: การทำธุรกิจใดๆ ต่างก็ล้วนแต่ต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน เพราะภาพลักษณ์นี้มีส่วนต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้น ธุรกิจค้าปลีกก็เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นการขายสินค้า แต่ก็ต้องรู้จักสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกัน อย่างเซเว่นอีเลฟเว่นเองที่เป็นธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จมาแล้วยังต้องคอยย้ำกระตุ้นภาพลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกของตัวเองอยู่เสมอว่าเปิดบริการ 24 ชม. แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสโลแกนกี่ครั้งก็ตามก็ยังคงเน้นย้ำจุดขายหรือภาพลักษณ์ในเรื่องของการเปิดให้บริการตลอดวันตลอดคืน  เช่นกันสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เมื่อคิดทำธุรกิจค้าปลีกก็ต้องมองหาจุดขายอื่นที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งภาพลักษณ์นี้อาจเป็นเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ลูกค้าไม่ต้องรอคิวคิดเงินนาน บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นต้น

อย่ามองข้าม “ความต้องการของลูกค้า”

นักธุรกิจค้าปลีกต้องทำการบ้านอยู่เสมอต่อให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณอยู่ในภาวะเริ่มเสถียรแล้วก็ตาม อย่าลืมว่าความต้องการของลูกค้าไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงได้สินค้าตามความต้องการออกจากร้านของคุณไปเท่านั้น  แต่ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับเรื่องการได้รับบริการ เจ้าของธุรกิจต้องหมั่นศึกษาความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและต้องคัดเลือกเฉพาะพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านการขาย ฝึกฝนพนักงานในร้านค้าทุกคนให้รู้ถึงหัวใจสำคัญของการค้า เน้นย้ำพวกเขาให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ อย่างที่คุณพิเชษฐ์ เวชสุภาพร หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งห้างสรรพสินค้าโรบินสัน นักบริหารฝีมือฉมังท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า

“ หัวใจจริงๆ ของการค้าปลีก คือ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภค เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ถ้าอยากจะค้าขายให้ดี “ต้องอ่านสังคมให้ออก” ถ้าเข้าใจสภาพของสังคมแล้วก็จะเข้าใจและคาดเดาพฤติกรรมของผู้ได้เหมือนแนวคิดที่ว่า… น้ำเป็นอย่างไร ปลาก็เป็นอย่างนั้น

Share →
0 comments
Read more:
icon
เนรมิตภาพสีชอล์กจากภาพถ่ายด้วย Photoshop ตอนที่ 1

Close