Share →

       ปัจจุบันโลกของเราถูกย่อให้เล็กลงและเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้นด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดข้อดีแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจจะทำธุรกิจส่วนตัวให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันยังใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการสร้างธุรกิจของตนเองให้เกิดขึ้น อาจถือว่าเป็นการชิมลางก็ว่าได้ ดังจะพบว่าเกิดการซื้อขายสินค้าในโลกออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นมากในรอบ 5 ปี

       อย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อดีนั่นก็ย่อมมีข้อเสียพ่วงตามมาเสมอ เพราะหมายความว่าความเสี่ยงต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกๆ ประเภทได้มากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัว แม้ว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ธุรกิจขนาดเล็กแต่ก็ควรพิจารณาและวางแผนรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Risk Management) ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่ออย่างที่เราไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟ ระเบิดที่ไอซ์แลนด์ไม่นานมานี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและในทวีปยุโรปแล้ว ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกรายสำคัญก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ผู้ผลิตและส่งออกผักผลไม้ไทย ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่เน่าเสียง่ายและพึ่งพาการส่งออกทางเครื่องบินเป็นหลัก ต้องสูญเสียรายได้กว่า 200 ล้านบาทภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์  เป็นต้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรให้ความสำคัญและเตรียมรับมือ โดยมี 5 สิ่งที่ผู้อยากทำธุรกิจส่วนตัวควรหลีกเลี่ยง ดังนี้

1. เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

       โดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีโปรเจคท์ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจมากมายอยู่ในหัว เจ้าโปรเจคท์เหล่านี้มักมีโครงการที่จะผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เมื่อถึงคราวออกสตาร์ทเริ่มเสนอแผนธุรกิจไปยังสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขอดำเนินการธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็บอกว่าจะทำธุรกิจตัวอื่นควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันหรือกลัวเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งขอบอกกับคุณไว้เสียตรงนี้เลยว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อพิจารณาแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเจ้าโปรเจคท์เหล่านี้แล้ว ส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธการสนับสนุน เนื่องจากเกรงว่าเงินกู้ที่ให้การสนับสนุน สำหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่าง หนึ่งจะถูกดึงไปใช้ในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นร่วมด้วยหรือไม่แล้ว ผู้ประกอบการก็อาจไม่สามารถบริหารธุรกิจดังกล่าวให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง  ทำให้โปรเจคท์เหล่านี้ก็ยังคงเป็นโปรเจคท์ต่อไป โดยผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็มักบอกหรือบ่นว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการด้วยตนเอง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพลังในตัวคุณที่มีความฮึกเหิมอยากดำเนินธุรกิจของคุณให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาในเร็ววัน โดยมองว่าความคิดของตนเองมีความบรรเจิด มีความรอบคอบแล้ว ในขณะที่คุณกำลังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่นี้ ความจริงแล้วธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เราอยากขอให้คุณลดเพาเวอร์ในตัวคุณลง และให้เริ่มมองหาบุคคลหรือพนักงานมาจัดทำนโยบายสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจได้เอง หรือคุณอาจใช้วิธีที่สะดวกกว่านั้นด้วยการลองเข้าไปประเมินความพร้อมในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจของตนเองอย่างง่ายๆ ภายในเวลา 5 นาที ได้ที่ http://www-07.ibm.com/th/bcr-onlinetest (ภาษาไทย) แต่หากต้องการแผนการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจในระดับที่ลงในรายละเอียดมากขึ้นก็อาจติดต่อผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับใช้แผนงาน รวมถึงกระบวนการหรือความสามารถทางด้านไอทีที่ธุรกิจของคุณต้องการ

2. แผนธุรกิจอยู่ในหัว

       ไม่เคยมีรายงานใดที่ระบุว่าคนที่ทำธุรกิจโดยไม่วางแผนอะไรเลยจะประสบความสำเร็จได้โดยตลอดรอดฝั่ง โดยเฉพาะนักธุรกิจหน้าใหม่ที่มักเห็นแต่การลดต้นทุนในการลงทุนเพื่อหวังกำไรที่จะตอบแทนเข้ามาอย่างมหาศาลเพียงอย่างเดียว มักจะวาดโครงร่างหรือแผนในการดำเนินธุรกิจไว้แต่เพียงในหัวและเข้าใจว่าต้องเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะมีงบหรือต้นทุนเพียงพอสำหรับการเขียนแผนธุรกิจระยะยาวหรือบอกว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ ทั้งๆ ที่ตนเองมีความสามารถที่จะทำธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้ ซึ่งอาจมาจากไม่มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจจริงๆ หรืออาจจะไม่อยากเสียต้นทุนในการว่าจ้างบุคคลภายนอกเขียนให้

       เหล่านี้ถือว่าเป็นข้ออ้างทั้งนั้น ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย การเขียนแผนธุรกิจอย่างชัดเจนและมีการวางแผนสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) แท้จริงแล้วถือว่าเป็นส่วนของการใช้งบที่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ถ้าหากปราศจากแผนธุรกิจสำหรับการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจแล้ว แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็ย่อมเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้และชื่อเสียง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจระยะยาว  

       ถ้าเป็นในสมัยก่อนที่แผนธุรกิจยังไม่ถือเป็นเอกสารภาคบังคับ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็คงไม่เป็นไรนัก แต่ในปัจจุบันแผนธุรกิจถือเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับตัวธุรกิจและตัวผู้ประกอบการ  ดังนั้นถ้าคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจก็สมควรว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือมืออาชีพเป็นผู้ช่วยจัดทำแผนธุรกิจให้ดีกว่าที่จะเขียนแผนธุรกิจแบบขอไปทีหรือไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอมายังธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพราะจะถูกปฏิเสธได้โดยง่ายและยังทำให้คุณไม่มีความรอบคอบในการบริหารธุรกิจของคุณอีกด้วย เพราะแผนการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างครบวงจรนี้จะต้องคาดการณ์ไปถึงภัยคุกคาม ภัยอันตรายที่บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงาน เช่น สแปม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการโจรกรรมข้อมูล เพราะภัยคุกคามเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้เช่นกัน

3. ชะล่าใจ

       อีกทั้งสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามหลังจากที่คุณมีแผนธุรกิจอย่างชัดเจนแล้วก็คือ การเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หลายคนวางใจเมื่อธุรกิจดำเนินมาได้ในระยะหนึ่งและทำท่าว่ากำลังจะดำเนินไปได้ด้วยดี ช่วงเวลานี้พลังในตัวคุณก็จะเริ่มทำงานน้อยลง ซ้ำร้ายบางคนกลับเพิกเฉยและวางใจให้ลูกจ้างเพียงไม่กี่คนดูแลกิจการของคุณไป ส่วนตัวเองนั่งกินเงินไปเรื่อยๆ ซึ่งความชะล่าใจเพียงเล็กน้อยของคุณในระยะเวลาสั้นๆนี้ จะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้นมากับกิจการของคุณ แย่กว่านั้นถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของคุณด้วยแล้ว คุณต้องลงมาแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตัวของคุณเอง คุณก็จะไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของคุณได้เช่นกัน เพราะคุณละเลยต่อการเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบแผนธุรกิจของคุณมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนั่นเอง

       ดังนั้นจงพึงระลึกไว้เสมอว่า ความชะล่าใจนี้จะเป็นบ่อเกิดแก่ความหายนะทางธุรกิจ ทุกอุปสรรคเราไม่มีทางรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ชะล่าใจ ไม่ประมาท รู้จักป้องกันอุปสรรคเหล่านั้นไว้เสียแต่เนิ่นๆ อย่างเช่นในการเขียนแผนธุรกิจที่ดี คุณก็ควรจะติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองภายในสถานประกอบการหลักซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วนั้น แต่ถ้าหากคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณสำรองไว้ในที่ที่ไกลจากสถานประกอบการด้วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ น้ำท่วม คุณก็ยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน หรือปัจจุบันมีทางเลือกใหม่ ได้แก่ การใช้บริการเอาต์ซอร์สรูปแบบใหม่ในด้านการสร้างระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลนอกสถานที่ ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะช่วยสร้างความสบายใจให้แก่ธุรกิจของคุณได้เช่นกัน

4. โลกสวยตลอดเวลา

       เพราะนี่คือการทำธุรกิจ ไม่ใช่การเวทีการประกวดนางงาม ดังนั้นอย่าได้แต่มองว่าทุกอย่างรอบตัวทุกอย่างดีไปเสียหมด ซึ่งโดยมากมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณการหรือสมมติฐานในแผนธุรกิจของคุณที่แสดงถึงความเติบโต ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้า ประมาณการของการขายสินค้าหรือบริการ อัตราการเติบโตของภาวะตลาด ซึ่งตัวเลขของประมาณการเหล่านี้เป็นตัวเลขในระดับสูงหรือเป็นสภาวะของธุรกิจเป็นไปในแง่ดีเกินความเป็นจริงจากสภาพที่เป็นอยู่ อันเนื่องจากมาจากความคิดหรือการคาดคะเนของผู้ประกอบการเอง โดยลืมนึกไปว่าในข้อเท็จจริงแล้ว ทุกธุรกิจมีเกณฑ์เฉลี่ยของผลตอบแทน การเติบโตหรือมีข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเปรียบเทียบได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มดำเนินการ การคาดหวังในการเติบโตในแง่ดีเกินจริง ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากคู่แข่งขันและสภาวะการแข่งขันที่เป็นอยู่ในตลาด หรืออาจเป็นกรณีที่ธุรกิจกำลังประสบปัญหาอยู่แล้วขอเงินกู้ในการทำธุรกิจก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในความไม่น่าเชื่อถือในแผนธุรกิจ เพราะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างของธุรกิจดูดี หรือสภาวะตลาดอยู่ในภาวะที่ดีตามที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ ธุรกิจก็ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องมาขอเงินกู้ในการดำเนินการ ยกเว้นเพื่อการขยายกิจการหรือการลงทุนเพิ่มเติม

        สำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินการอยู่จึงควรยึดข้อเท็จจริงและควรประมาณการโดยใช้ค่าเฉลี่ยของธุรกิจหรือข้อมูลทั่วไปที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายช่องทางอาจใช้ข้อมูลที่รับรองจาหน่วยงานของรัฐ หรือจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น โพลสำรวจจากองค์กรเอกชนต่างๆ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งให้ผลดีกว่าการคาดการณ์ต่างๆ นานาแบบเข้าข้างตนเองหรือดีกว่าความเป็นจริง 

       ซึ่งข้อสังเกตประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันควรมุ่งเน้นในเรื่อง Feasible Profit คือ การทำกำไรเท่าที่สามารถจะทำได้หรือเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและถดถอยในยุคปัจจุบันนั้น การประคองตัวให้ธุรกิจอยู่รอดก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว จงหยุดความคิดที่ว่าโลกนี้สวยงามทุกอย่าง แล้วเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวคุณอยู่เสมอ

       คุณอาจเริ่มต้นทำธุรกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น อะไรก็อาจดูดีไปเสียหมด จนอาจลืมคิดแผนสำรองไปว่า ถ้าพรุ่งนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างไร ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องเตรียมพร้อมให้มีสภาพคล่องทางการเงินตลอดเวลา หรือมีแหล่งเงินทุนสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้แล้วการสร้างฐานลูกค้าและเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างเกราะป้องกันแก่ธุรกิจของคุณ

5.  โยนความผิด

       เมื่อเกิดปัญหาใดๆ อย่าริคิดโยนความผิดให้ลูกจ้างหรือให้ฝ่ายอื่นๆ จนลืมมองตนเอง เพราะทุกปัญหาที่เกิดล้วนแต่เป็นความผิดของทุกคนที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจนั้นๆ ก็คือ ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึงลูกจ้าง โดยเฉพาะยิ่งคุณอยู่ในฐานะผู้ประกอบการ คุณยิ่งต้องแสดงสปิริตมีความรับผิดชอบมากกว่าพนักงานในส่วนอื่นๆ การแก้ปัญหาที่ดี คือ การจับมือหันหน้าเข้าโต๊ะประชุมหารือ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีต้นเหตุมาจากลูกจ้างของคุณเพียงคนเดียว แต่การตัดสินแก้ปัญหาด้วยการไล่ลูกจ้างของคุณออกจากงานทันที นั่นยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในตำแหน่งที่คุณกำลังดำรงอยู่ด้วยแล้ว ถ้าหากคุณยิ่งปัดความรับผิดชอบและโยนความผิดให้กับลูกจ้างสถานเดียว นั่นยิ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงให้จบไป แต่ไม่มีการป้องกัน แม้ว่าอาจจะดูเป็นการหาทางออกในลักษณะ “วัวหายล้อมคอก” ก็ตาม แต่นั่นก็ยังดีกว่าการลดคุณค่าหรืออำนาจในตัวคุณเอง ให้ลูกจ้างลดความเชื่อถือในตัวคุณ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของคุณในระยะยาว ทำให้เกิดความสั่นคลอนทางความสัมพันธ์ในองค์กรหรือธุรกิจของคุณที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งไม่มีธุรกิจใดที่จะดำเนินงานได้สำเร็จหากขาดความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ   สอดคล้องกับแนวคิดของ แมรี่ ปาร์กเกอร์ โฟลเล็ตต์ ซึ่งเป็นนักบริหารที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแนะแนวอาชีพ โดยโฟลเล็ตต์มีความเห็นว่า ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้เป็นนายทุนไม่ควรคิดแต่เรื่องเงิน หากแต่ควรใช้จิตวิทยา ในการบริหารงานและในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อกันและต่อองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ คือมีมนุษยสัมพันธ์อันดีก็จะช่วยลดความขัดแย้งในหน่วยงานลงได้ ซึ่งถ้าความขัดแย้งลดลงก็น่าจะเป็นแนวทางให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้น

       แนวคิดดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของสถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี สถาบันดังกล่าวได้วิเคราะห์ประวัติของบุคคลถึงหมื่นคนและผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ลักษณะส่วนตัว และการปฏิบัติต่อผู้อื่นช่วยให้กลุ่มตัวอย่างประสบความสำเร็จถึงร้อยละ 85 แต่ปัจจัยด้านความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญมาก ทั้งต่องานและชีวิตส่วนตัวของบุคคล ดังนั้นการโยนความผิด การปัดความรับผิดชอบไปยังผู้อื่นเมื่อถึงคราวเกิดปัญหาขึ้นนั้นจึงทำให้มนุษยสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเสื่อมลงและส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจของคุณได้ เพราะมนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้บุคคลไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ต่างประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานได้เช่นกัน

 

5 สิ่งที่ผู้อยากทำธุรกิจส่วนตัวควรหลีกเลี่ยงที่กล่าวมานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่งที่นักธุรกิจหน้าใหม่ควรทราบและนำไปปฏิบัติ เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอน

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ PARABOLIC SAR

Close