Share →

คุณสามารถสื่อกับผู้ชมการนำเสนอของคุณด้วย ข้อความและรูปภาพที่สำคัญที่ข้างหลังข้อความเมื่อคุณเพิ่มลายน้ำให้กับการนำเสนอของคุณ ลายน้ำส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวกำหนด เอกสารเช่น draft หรือ ข้อมูลสำคัญ คุณสามารถใช้ ลายน้ำสำหรับการสร้างตราสินค้า หรือองค์รูปองค์กร โดยวางโลโก้ หรือ สโลแกนของสิ้นค้าข้างหลังข้อความ ลายน้ำจะมีประสิทธิภาพมากหากมันไม่ไปยุ่งกับเนื้อหาของข้อความหรือใช้สีจางๆเพื่อให้ไม่ขัดกับเนื้อหาของภาพนิ่ง คุณสามารถ       ใช้ลายน้ำกับทุกๆภาพนิ่งโดยใช้ภาพนิ่งหลัก (Slide Master) หรือสามารถใช้ลายน้ำที่ต่างกันในแต่ละภาพนิ่ง ลายน้ำจะไม่เหมือนรูปภาพหรือข้อความที่คุณแทรกเข้าไปในภาพนิ่งปกติ เพราะจะอยู่ข้างหลังของข้อความปกติในแต่ละภาพนิ่ง คุณสามารถสร้างลายน้ำที่ดูน่าสนใจได้ง่ายๆโดยใช้เครื่องมือที่แถบเมนู Insert คุณสามารถสร้าง Shapes เหมือนกับ คำบรรยาย, ดาว และป้าย และแทรกข้อมูลในพวกมันเพื่อส่งสารให้กับคนอ่าน และคุณยังสามารถแทรก กล่องข้อความ,รูปภาพ, Clip art, WordArt และกราฟ ที่คุณต้องการได้ตามใจแนะนำให้ไปอ่านบทความ ใส่ตัวหนังสือในรูปใน Powerpoint ง่ายที่สุดในสามโลก(28)แนะนำให้อ่านบทความบทความ วางรูปภาพใน Powerpoint แบบมืออาชีพด้วย grid และ guideline

หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความอื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่  สร้างผลงาน Powerpoint แบบมืออาชีพ

1. คลิกไปที่ภาพนิ่งทีคุณต้องการ

ถ้าคุณต้องการใช้ลายน้ำสำหรับทุกภาพนิ่ง คลิกที่แถบเมนู View > คลิก Slide Master และใส่ลายน้ำไปยังภาพนิ่งหลังแทน

2. คลิกที่แถบเมนู Insert

3. คลิก Text Box

โปรแกรม PowerPoint ได้ทำ ภาพนิ่งและรูปแบบหลักซ้ำ

4. คลิกและลากเพื่อสร้างกล่องข้อความบนภาพนิ่งของคุณ

5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

6. คลิกที่แถบเมนู Home

7. เลือกข้อความ

8. คลิกที่นี้เพื่อเลือกขนาดของตัวอักษร

9. คลิกที่นี่และเลือกสีอ่อน

10. คลิกและลากที่ขอบของกล่องข้อความเพื่อเลื่อนไปยังที่ที่ต้องการ

11. คลิกและลากที่ตัวหมุนเพื่อหมุนให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

12. คลิกที่แถบเมนู Format

13. คลิก Send to Back

14. คลิก Send Backward

โปรแกรม PowerPoint ได้ทำให้กล่องข้อความไปอยู่ข้างหลังเนื้อหาของภาพนิ่งของคุณ

เสริมความรู้

หากคุณต้องการที่จะใช้รูปภาพทำเป็นลายน้ำ คุณจะต้องทำให้รูปภาพนั้นไม่ไปรบกวนเนื้อหาของภาพนิ่ง หลังจากที่คุณแทรกรูปภาพลงไปแล้ว ให้คลิกไปที่รูปหนึ่งครั้ง จากนั้นคลิกที่แถบเมนู Format > คลิก Recolor และคลิก Washout  จำไว้ว่าหากคุณต้องการทำให้เป็นลายน้ำ ให้คลิกไปที่ Format> คลิกที่ลูกศร Send to Back และคลิกที่ Send Backward

ข้อควรรู้

คุณสามารถใช้ Print Preview gเพื่อดูว่าลายน้ำ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร คุณสามารถเข้าไปที่ Print Preview โดยคลิกที่ปุ่ม Office และลูกศร Print จากนั้นคลิก Print Preview มันจะทำให้คุณเห็นภาพโดยรวมว่า ลายน้ำและเนื้อหาได้เหมาะสมกันไหม

บทความก่อนหน้านี้ : สร้าง layout ใน Powerpoint ด้วยตัวคุณเอง 

บทความต่อไป :  การใส่เลขหน้าสไลด์ใน Powerpoint

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
การเปลี่ยนหัวข้อสำหรับการ present ผ่านเว็บไซด์

Close