Share →

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนให้ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจง่ายขึ้นได้ โดยใช้การจัดการเนื้อหารูปแบบใหม่จาก SmartArt รูปแบบ SmartArt นี้ถูกสร้างบนพื้นฐานของ XML (eXtensible Markup Language) รูปแบบ SmartArt จะประกอบด้วยข้อความ รูปร่าง และในบางทีก็จะมีทั้งลูกศรและรูปภาพอยู่ภายในไดอะแกรม SmartArt จะแบ่งรูปแบบออกเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ List, Process, Cycle, Hierarchy, Relationship, Matrix และ Pyramid

รูปแบบ Lists จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่ต่อเนื่องกัน หรือเนื้อหาที่เป็นลำดับและเป็นกลุ่ม รูปแบบ Process จะครอบคลุมข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด ในลักษณะที่เคลื่อนไปข้างหน้าจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง หรือจากเริ่มต้นไปจนถึงตอนจบ รูปแบบ Cycle จะเป็นรูปแบบที่แสดงข้อมูลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งและวนกลับมาอีกทีในลักษณะเป็นวงกลม รูปแบบ Hierarchy จะแสดงความเกี่ยวเนื่องความสำคัญจากสิ่งหนึ่งข้ามไปยังสิ่งหนึ่งและครอบคลุมเนื้อหาโดยรวม

รูปแบบ Relationship จะแสดงความเกี่ยวเนื่องของเนื้อหาสองสิ่งหรือมากกว่านั้นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร รูปแบบ  Matrix จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับส่วนประกอบของสิ่งๆนั้น เหมือนกับหนึ่งในสี่ส่วน รูปแบบสุดท้าย คือรูปแบบ Pyramid ซึ่งมีลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหากับส่วนประกอบที่มีความเหมาะสมไปยังส่วนประกอบอื่นๆ หรือทำการเชื่อมต่อกันในทางใดทางหนึ่ง

เมื่อคุณเลือกรูปแบบ SmartArt เพื่อจัดการข้อมูลของคุณให้ดูง่ายขึ้นแล้ว แล้วต้องการคัดลอกรูปแบบของตัวหนังสือ ข้อความลงไปในสไลด์อีกสไลด์หนึ่ง คุณสามารถคัดลอกรูปแบบจากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่งแบบง่ายๆ  รวมถึงทำการเปลี่ยนมุมมองใน Powerpoint เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เพื่อให้ Presentation ของคุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เติมความประทับใจด้วยการใส่รูปภาพใน Powerpoint 

1. ให้คุณคลิกที่แถบเมนู Insert

2. เลือก SmartArt

กล่องข้อความ Choose a SmartArt Graphic จะปรากฏขึ้น

3. ให้คุณคลิกที่หมวดหมู่ของ SmartArt

4. เลือก SmartArt ที่คุณต้องการ

5. คลิก OK

โปรแกรม PowerPoint จะทำการใส่ SmartArt ลงในสไลด์ให้คุณ

6. ให้คุณใช้ Text Pane เพื่อพิมพ์ข้อความลงในแต่ละไอเท็ม ที่คุณต้องการใส่ลงไปในกล่อง SmartArt

PowerPoint จะเพิ่มข้อความลงไปยัง SmartArt ให้กับคุณ

7. ให้คุณคลิกปุ่ม Close เพื่อปิดกล่อง SmartArt

โปรแกรม PowerPoint จะทำการปิด Text Pane

8. ให้คุณคลิกที่ขอบของ SmartArt

เมื่อคุณคลิกที่รูปภาพ ในส่วนของ Handles หรือที่จับจะปรากฏให้คุณเห็น

9. ให้คุณคลิกและลากมุมได้ก็ได้ของรูปภาพที่เป็นแนวทแยงมุมไปยังมุมตรงข้ามของรูปภาพ เพื่อปรับขนาดของกราฟฟิก

10. คลิกที่แถบ Design

คุณสามารถคลิก Change Colors แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

คุณสามารถเลือกรูปแบบต่างๆที่อยู่ในแกลลอรี่ SmartArt ได้

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

PowerPoint จะมี Shapes ที่อยู่ใน SmartArt และให้คุณเลือกไม่กี่รูปร่างเท่านั้นที่คุณจะสามารถเพิ่มเข้าไปในสไลด์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการใช้ Shapes แบบอื่น ให้คุณคลิกไปยัง Shape ที่มีอยู่ แล้วคลิกที่แถบเมนู Design เลือก Add Shape menu คลิกทั้ง Add Shape After และ Add Shape Before จากนั้นคลิกที่ Text Pane แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงไปใน Shape อันใหม่

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้
สำหรับการจัดรูปแบบ SmartArt shape ให้คุณคลิกที่รูปร่างหรือ shape แล้วคลิกที่แถบเมนู Format เลือก Change Shape เพื่อเลือก shape ที่มีลักษณะต่างกัน คลิก Larger or Smaller เพื่อเปลี่ยนขนาดของ shape ใช้ Shape Styles gallery เพื่อใช้ออปชั่นสำหรับเติมสีลงใน shape รวมถึง outline และเอฟเฟค อีกวิธีหนึ่งคือ ให้คุณใช้ออปชั่น Shape Fill, Shape Outline และShape Effect lists

บทความก่อนหน้านี้: สร้างธีมใน Powerpoint แบบง่ายๆ 

บทความถัดไป: การสร้างเส้นเชื่อมระหว่างรูปภาพใน Powerpoint 

Share →
0 comments
Read more:
a8
มัวเสียเวลาอยู่ทำไม มาสร้างคลังเพลงเจ๋งๆด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ Tomahawk กัน!!

Close