Share →

คุณสามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพื่อให้ลูกค้าหรือลูกค้าสำคัญสามารถเข้าถึง Presentation ของคุณได้ เมื่อคุณรวมลิงค์เข้าไปใน E-mail ที่อยู่ใน Presentation ของคุณ ลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยัง E-mail address จะดูคล้ายกับลิงค์ทั่วๆไป ด้วยข้อความที่ขีดเส้นใต้จึงทำให้ลิงค์แตกต่างจากเดิม คุณจะสามารถคลิกใช้งานลิงค์ได้ เมื่อ Presentation ของคุณ อยู่ในโหมด Slide Show

เมื่อลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยัง E-mail address นั้นถูกคลิกลง การตั้งค่าของผู้ที่จะชม E-mail จะถูกเปิดขึ้น พร้อมกับข้อความใหม่ใน E-mail ก็จะถูกสร้างขึ้นด้วย รวมถึงข้อความที่ถูก preaddressไปยัง E-mail ที่คุณเลือกไว้ เมื่อผู้ชมเขียนข้อความใน E-mail เสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเขาต้องมีความตั้งใจที่จะกลับไปยัง PowerPoint เพื่อให้การรับชม Presentation นั้นสมบูรณ์ ดังนั้นคุณอาจต้องใส่ลิงค์ลงใน E-mail ในตอนจบของ Presentation ของคุณ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ชมจะสูญหาย ก่อนที่พวกเขาจะเสร็จสิ้นการชม Presentation ของคุณ

คุณสามารถกำหนดชื่อเรื่องเพื่อใช้ส่งข้อความเหล่านี้ได้ ซึ่งในตัวอย่าง เพื่อกำหนดชื่อเรื่องของข้อความที่ได้รับ จากการคลิกลิงค์ง่ายขึ้น คุณสามารถกำหนดชื่อเรื่องอย่างเช่น Patient Health Education Seminar ตามตัวอย่างด้านล่างได้

หากว่าคุณได้ใส่ Presentation ของคุณลงบนเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ชมทั่วไป คุณสามารถทำการปรับแต่งสีสำหรับการ present ผ่านเว็บไซด์  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ รวมถึงทำการสั่งให้ powerpoint สร้างสไลด์โชว์ วนเรื่อยๆ ไม่ต้องหยุด ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคลิกหลายๆที

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ สมการ สัญลักษณ์ อะไรพิเศษ ก็ใส่ใน powerpoint

1. ให้คุณเลือกข้อความที่คุณต้องการใส่ลิงค์อีเมล์ของคุณ

2. คลิกที่แถบเมนู Insert

3. เลือก Hyperlink

กล่องข้อความ Insert Hyperlink จะปรากฏขึ้น

4. คลิก E-mail Address

5. ใน E-mail address field ให้คุณพิมพ์ที่อยู่อีเมล์ของผู้รับให้สมบูรณ์

6. ใน Subject field ให้คุณพิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ

7. คลิก OK

กล่องข้อความ Insert Hyperlink จะปิดลง

8. ให้คุณกด F5 เพื่อพรีวิวสไลด์ในโหมด Slide Show

Presentation จะเปิดในโหมด Slide Show ด้วยลิงค์ที่คุณใส่เข้าไปในสไลด์ของคุณ

ข้อควรรู้

ลิงค์ที่คุณได้ใส่ลงไปนั้น ก็ยังมีความแตกต่างจากข้อความปกติด้วยสีของตัวหนังสืออยู่ ถ้า Presentation ของคุณไม่ใช้ธีมที่ออกแบบมา ลิงค์ก็จะเป็นสีฟ้าตามการตั้งค่าปกติ แต่ถ้า Presentation ของคุณใช้ธีมที่ออกแบบมา ปุ่ม Colors ของแถบเมนู Design จะกำหนดสีของลิงค์ที่เป็นตัวหนังสือให้กับคุณ 

ลองเปลี่ยนดู

เมื่อคุณวางเมาส์ไปบนลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังที่อยู่ของอีเมล์ (E-mail address) ขณะที่คุณอยู่ในโหมด Slide Show อยู่นั้น อีเมล์จะแสดงขึ้นเป็น mailto:<alias>subject:<subject>, ในลักษณะที่ ScreenTip เป็นแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ (user-friendly) ในการเปลี่ยน ScreenTip เพื่อให้บางสิ่งดูเป็นมิตรและใช้ง่ายมากขึ้นนั้น ให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 แล้วคลิกปุ่ม ScreenTip ใส่ ScreenTip ที่เป็นข้อความใหม่ในกล่องข้อความ ScreenTip ที่อยู่ในกล่องข้อความ Set Hyperlink ScreenTip แล้วคลิก OK 

บทความก่อนหน้านี้:  สร้างลิงค์เพื่อเปิดเว็บใน powerpoint 

บทความถัดไป: สร้างสมการใน powerpoint 

Share →
0 comments
Read more:
icon
ปรับสีเปลี่ยนแสงด้วย Plug in Nik Viveza ใน Photoshop

Close