Share →

คุณสามารถลดเวลาในการทำงานได้โดยการใส่เครื่องมือของ Excel ลงไปในสไลด์ของคุณโดยตรง รวมถึงนำเครื่องคิดเลข การจัดรูปแบบฟอร์แมต รูปแบบการสร้างเงื่อนไข และสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล ลงใน Excel ขณะที่คุณทำงานของคุณใน PowerPointได้ 

ถ้าสไลด์ของคุณมีข้อมูลที่ต้องมีการคำนวณอยู่เป็นประจำ คุณอาจจะใช้เครื่องคิดเลขและคำนวณผลลัพธ์ลงในตาราง PowerPoint จนเคยชิน ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มความสามารถของ Excel ลงในสไลด์ของคุณโดยตรงได้ เพื่อให้เครื่องคิดเลขอยู่ในสไลด์ที่มีข้อมูลอยู่ในนั้น

ซึ่งในตัวอย่าง ใน Presentation ที่เกี่ยวกับการวางแผนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คณสามารถรวมการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even analysis) เพื่อคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ และราคาที่คุณคาดหวังได้ ถ้าราคาของโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในสไลด์ของคุณ และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนก็จะคำนวณราคาให้คุณใหม่โดยอัตโนมัติ ตามข้อมูลที่คุณปรับลงไป

เมื่อคุณไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลใน Excel มันจะแสดงตารางบนสไลด์ของคุณ และหน้าต่างจะเปลี่ยนเป็น PowerPoint Ribbon เมื่อคุณดับเบิ้ลคลิกที่วัตถุใน Excel เพื่อทำการแก้ไข แถบเครื่องมือ Ribbon และอินเตอร์เฟส (Interface) ออปชั่นอื่นๆ จะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่น Excel

คุณสามารถทำการบันทึกข้อความใน powerpoint หลังจากที่คุณแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณต้องการนำ PowerPoint ของคุณขึ้นไปบนเวปไซต์และต้องการเปลี่ยนหัวข้อใหม่เพื่อความน่าสนใจ คุณก็สามารถเปลี่ยนหัวข้อสำหรับการ present ผ่านเว็บไซด์   ได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ สมการ สัญลักษณ์ อะไรพิเศษ ก็ใส่ใน powerpoint

1. ให้คุณไปที่สไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลลงไป

2. คลิกที่แถบเมนู Insert

3. เลือก Object

กล่องข้อความ Insert Object จะปรากฏขึ้นมา

4. คลิกที่ออปชั่น Create new

5. ในกล่อง Object type นั้น ให้คุณคลิกที่ Microsoft Office Excel Worksheet

6. คลิก OK

PowerPoint จะทำการใส่ตารางของ Excel ที่ว่างลงในสไลด์ของคุณ

แถบเครื่องมือ Ribbon จะปรากฏขึ้น

สูตรการคำนวณของ Excel ก็จะปรากฏขึ้นด้วย

7. ให้คุณพิมพ์ข้อมูลของคุณ และใช้ฟอร์แมตและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล ที่คุณต้องการใช้ใน Excel

8. เมื่อคุณใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกบริเวณที่อยู่ส่วนนอกของตารางข้อมูล

โปรแกรม PowerPoint จะแสดงข้อมูลของ Excel ที่เป็นตารางให้กับคุณ

ลองทำดู 

หลังจากคุณได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในตาราง Excel เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำให้ข้อมูลดูเป็นแบบมืออาชีพได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ตารางข้อมูล เพื่อให้แถบเครื่องมือ Excel Ribbon ปรากฏขึ้น จากนั้นให้คุณคลิก Page Layout คลิก Themes แล้วเลือกธีมที่คุณจะนำไปใช้กับตารางข้อมูลของคุณ 

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้ 

ข้อมูลของคุณจะออกมาดูดีที่สุด เมื่อตารางของข้อมูลนั้นดูไม่ใหญ่จนเกินไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่บรรจุอยู่ สำหรับขั้นตอนในการย่อตารางข้อมูล ให้คุณดับเบิ้ลคลิกเพื่อให้บริเวณมุมและด้านข้างของตารางโชว์เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีดำเล็กๆ ขึ้นมา จากนั้นให้คุณคลิกและลากตรงรูปสี่เหลี่ยมทุกๆอัน จนกว่าตารางนั้นจะแนบไปกับข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ คุณอาจจำเป็นต้องคลิกและลากซ้ำอีกทีเพื่อปรับให้แต่ละข้างของตารางนั้นดูเล็กลงจนเป็นที่พอใจ 

บทความก่อนหน้านี้: การใส่ Excel เพื่อแสดงข้อมูลลงใน powerpoint

บทความถัดไป: การสร้างกราฟใน powerpoint 

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การหาผลคูณและรากที่สองของชุดตัวเลขใน Excel

Close