Share →

คุณสามารถสร้างงานพรีเซ้นที่ดีได้โดยการใส่รูปภาพลงไปในสไลด์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนมากขี้น ตัวอย่างเช่น SmartArt ใน Powerpoint ช่วยทำให้การแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ คุณสามารถที่จะนำข้อมูลและเนื้อหาจากการสแกนได้มาใส่ในสไลด์ของคุณได้ สมมุติคุณมีรูปภาพที่คุณอยากใส่ลงไปในสไลด์ โปรแกรม Powerpoint จะทำการต่อตรงกับเครื่องสแกนเพื่อที่จะรับข้อมูลมาจากเครื่องสแกนเนอร์แล้วจากนั้นก็นำมาใส่ในงานพรีเซ็นของคุณ
หลังจากที่คุณได้ทำการใส่รูปภาพลงไปใน Powerpoint เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำการใส่เอฟเฟคให้รูปเหล่านั้นได้ โดยคุณสามารถใส่กรอบสีให้กับรูปเพื่อที่จะทำให้รูปภาพเหล่านั้นเด่นขึ้นมา และคุณยังสามารถทำการตัดรูปภาพให้เน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญของรูปได้

ถ้าคุณต้องการทำสีพื้นสีขาวของรูปภาพให้เป็นสีเดียวกับสีพื้นของสไลด์ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Set Transparent Color ช่วยในการทำได้ และคุณยังสามารถใส่ข้อความเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับสไลด์ และในบทนี้คุณจะได้เรียนวิธีการย่อรูปภาพที่อยู่ powerpoint เพื่อให้ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไปแล้วทำให้มันโหลดเร็วขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถสร้างอัลบั้นรูปภาพเพื่อแสดงรูปภาพได้หลากหลายรูปแบบ โดยงานพรีเซ้นอัลบั้มรูปภาพนั้นใน powerpoint นั้นมีความสวยงามและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเพราะเพียงแค่คุณทำการเลือกรูปภาพที่คุณต้องการแสดง โปรแกรม Powerpoint ก็จะทำงานทั้งหมดให้คุณ

เนื้อหาในหัวข้อเติมความประทับใจด้วยการใส่รูปภาพใน Powerpoint

1. สร้างสรรค์งาน Powerpoint โดยใช้ Smarter graphic
2. การสร้างเส้นเชื่อมระหว่างรูปภาพใน Powerpoint
3. เน้นรูปภาพด้วยกรอบใน Powerpoint
4. ง่ายๆ ไม่กี่คลิกก็ตัดรูปภาพใน Powerpoint ได้แล้ว
5. ย่อรูปให้เล็กลงใน powerpoint เพื่อการทำงานที่เร็วกว่า
6. โชว์รูปภาพในรูปแบบอัลบั้มภาพใน powerpoint
7. ทำสีพื้นของรูปภาพให้หายไปใน powerpoint เพื่อการสร้าง present แบบมืออาชีพ
8. ใส่ตัวหนังสือในรูปใน Powerpoint ง่ายที่สุดในสามโลก
9. ใช้เอฟเฟค 3-D ใน powerpoint เพื่อให้รูปภาพดูเด่น
10. วางรูปภาพใน Powerpoint แบบมืออาชีพด้วย grid และ guideline

Share →
0 comments
Read more:
icon
รวมสองรูปเข้าด้วยกันใน Photoshop โดยใช้ Auto-Align และ Auto-Blend

Close