Share →

คุณสามารถทำสีพื้นหลังของรูปภาพให้มีลักษณะโปร่งแสงหรือทำให้หายไปได้ โดยใช้ Set Transparent Color option ซึ่ง Set Transparent Color option นี้ จะมีประโยชน์มากถ้าคุณกำลังวางรูปภาพหรือโลโก้บนสไลด์ที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีสีพื้นหลังของรูปภาพที่แตกต่างไปจากสีของพื้นหลังที่ใช้ในสไลด์ของคุณ รูปภาพที่ไม่มีขอบที่ผิดออกไปอย่างเช่นพวกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ดูแล้วไม่ใช่ส่วนร่วมที่ดี สำหรับการใช้ Transparent option เพราะว่ารูปภาพทรงสี่เหลี่ยมจะง่ายต่อการตัดมาก ขณะที่รูปภาพที่มีขอบหรือมุมที่ผิดออกไป จะทำให้ยากต่อการตัด ซึ่งในการตัดส่วนประกอบรูปภาพ คุณสามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ที่ 24

Set Transparent Color option จะทำงานเมื่อคุณคลิกไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีสีเดียวที่คุณต้องการทำให้มีลักษณะโปร่งแสงหรือหายไป หลังจากที่คุณคลิกสีที่คุณต้องการให้โปร่งแสงแล้ว สีนั้นก็จะทำให้หายไปทันที การทำให้สีของพื้นหลังหายไปนั้น Set Transparent Color option จะสามารถทำได้กับรูปภาพที่ PowerPoint มีการสนับสนุนเท่านั้น ยกเว้นไฟล์ของรูปภาพที่เป็นแบบ GIF ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพที่เคลื่อนไหว

หากคุณต้องการใช้งาน PowerPoint ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างการทำงาน Macro เพื่อให้คุณทำงานได้ไวขึ้นได้ โดยเรียนรู้เนื้อหาจากการเซตระบบใน powerpoint เพื่อที่จะรัน Macro  และถ้าหากคุณต้องการใช้ PowerPoint ในงานต่อไป คุณก็สามารถทำธีมหลักใน powerpoint สำหรับงาน present ครั้งหน้า  เพื่อช่วยประหยัดเวลาและให้คุณสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เติมความประทับใจด้วยการใส่รูปภาพใน Powerpoint 

1. ให้คุณเลือกรูปภาพที่คุณต้องการทำสีพื้นให้หายไป

2. คลิกที่แถบเมนู Format

3. เลือก Recolor

4. เลือก Set Transparent Color

จากนั้นรูปลูกศร () จะเปลี่ยนเป็น ()

5. ในรูปภาพ ให้คุณคลิกสีที่คุณต้องการทำให้ดูโปร่งขึ้น

โปรแกรม PowerPoint จะทำการเปลี่ยนสีพื้นหลังของรูปภาพให้มีลักษณะโปร่งแสง

ข้อควรระวัง

รูปภาพหลายๆภาพโดยเฉพาะรูปภาพที่เป็นภาพถ่ายนั้น จะมีสีของพื้นหลังอยู่ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงจะมีความเปลี่ยนแปลงของสีแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อ Set Transparent Color option ได้ถูกนำไปใช้กับรูปภาพเหล่านี้  สีของพื้นหลังจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

ข้อควรระวัง

Set Transparent option จะจัดการสีของพื้นหลังทั้งหมดที่คุณเลือกในลักษณะที่โปร่งแสง ถ้าสีได้รวมอยู่ในส่วนสำคัญๆของรูปภาพ สีนั้นก็อาจกลายเป็นสีที่มีลักษณะโปร่งแสงหรือหายไปได้ 

ข้อควรรู้

ถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจใช้ Set Transparent option คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ เพื่อสร้างสีที่โปร่งแสงแบบ GIF ได้ รูปภาพเหล่านี้จะมีพื้นที่ให้คุณกำหนดความโปร่งแสงของรูปภาพให้คุณอยู่แล้ว ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้ Set Transparent option

บทความก่อนหน้านี้: โชว์รูปภาพในรูปแบบอัลบั้มภาพใน powerpoint 

บทความถัดไป: ใส่ตัวหนังสือในรูปใน Powerpoint ง่ายที่สุดในสามโลก

Share →
0 comments
Read more:
icon
ภาพหมู่สวยได้ด้วยเทคนิคขั้นเทพใน Photoshop

Close