Share →

ดูโปรแกรมส่งเมล์ได้ที่นี้

อินเตอร์เน็ตเป็นหนึ่งในรูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบัน และ การตลาดด้วย email เริ่มเป็นหนึ่งในเทคนิคทางการตลาดที่ใช้กันมากที่สุด ถึงแม้ว่านิยามของคำว่าว่าการตลาดด้วย email สามารถอธิบายความหมายด้วยคำของมันเองได้ การทำการตลาดด้วย email นั้น จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการทำงาน ซึ่งถูกรู้จักกันทั่วไปในชื่อ โปรแกรมการตลาดด้วย email (email marketing software) ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ จะช่วยส่ง email จำนวนมากไปสู่กลุ่มลูกค้าและกลุ่มบุคคลเป้าหมายของคุณ โดยที่ email จะถูกเขียนขึ้นเป็นรายบุคคลสำหรับผู้รับแต่ละราย
โปรแกรมการตลาดด้วย email ประกอบด้วยฐานข้อมูลและอินเตอร์เฟส โดยที่ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลการติดต่อทั้งหมด, สถิติต่างเพื่อใช้ในการวัดประสิทธิผลในงาน email และ ข้อความทั้งหมด และในส่วนอินเตอร์เฟสจะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ต้องการในการทำงานได้ เช่น การส่งข้อความ, การเข้าถึงรายชื่อและที่ติดต่อของลูกค้า และการออกแบบ email

1. Email Marketing Pro

Email-Marketing-Pro

โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมการตลาดด้วย email ที่นิยมใช้ และเป็นที่รู้จักกันอย่างมาก มันสามารถกำหนดค่า SMTP server ของคุณสำหรับการตลาดด้วย email แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย, การสร้าง bulk email และการส่ง email เป็นรายบุคคลในเวลาเพียงเสียววินาทีเท่านั้น และโปรแกรมนี้สามารถนำเข้ารายชื่อลูกค้าปัจจับันได้, มีระบบการยกเลิกสมาชิกอัตโนมัติ และมีระบบการจัดการ email ตอบกลับอัตโนมัติ (Bounce-back mail) ท่ามกลางคุณสมบัติต่างๆ อันมากมายของโปรแกรม Email Marketing Pro นั้น โปรแกรมนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลภายในสำหรับกลุ่มคนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด, สามารถส่ง email ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปของ Server หรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) และสามารถนำงาน bulk email เก่าๆ มาใช้ได้ใหม่ได้อีกด้วย และสุดท้ายคุณสามารถจัดทำ email เฉพาะบุคคลขึ้นมาได้เช่น การใช้ชื่อหรือนามสกุลใส่ลงไปใน email นั้น

2. 1And1 Mail

1And1-Mail

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ความสามารถในการส่ง email มีประสิทธิผลสูงที่สุดและโปรแกรมนี้ยังสามารถช่วยในการหลีกเลี่ยงการถูกจัดเข้าบัญชีดำโดยผู้ให้บริการ email การใช้โปรแกรม 1And1 Mail ในงานการตลาดด้วย email นั้นจะทำให้ email ถูกส่งอย่างถูกต้องและไม่เป็นการรบกวนต่อลูกค้าของคุณอีกด้วย สิ่งที่ทำให้โปรแกรมนี้พิเศษแตกต่างจากโปรแกรมอื่น คือ โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลด email เทมเพลตได้ด้วย ซึ่งมันจะทำให้คุณสามารถสร้างความประทับใจต่อลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตที่สวยงานและเป็นมืออาชีพ และยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดเวปไซด์และสามารถแปลงมันให้เป็นเทมเพลตของ email ได้ด้วย และด้วยคุณสมบัติในระบบจัดการบัญชี email หลายอัน (multi-account manager) ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกจัดให้เป็น spam และโปนแกรมมีความสามารถบริหารจัดการบัญชี email ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, AOL Mail เป็นต้น

3. Send Blaster 2

Send-Blaster-2

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีที่ออกมาเป็นโปรแกรมแรกและเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้โปรแกรมนี้เป็นทางเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มโปรแกรมการตลาดด้วย email โปรแกรมนี้ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสที่จะสำหรับแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าขนาดใหญ่ได้ โดยที่มันสามารถสร้าง email ที่โดดเด่นด้วยการใช้เทมเพลตฟรีได้ และยังมีตัวแก้ไข (editor) ฝังอยู่ภายในโปรแกรม และในขณะเดียวกันก็ยังอนุญาตให้คุณสามารถใช้ตัวแก้ไข (editor) HTML ภายนอกได้อีกด้วย โดยภายในโปรแกรมมีตัววิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics ได้ โดยที่คุณสามารถนำข้อมูลของจำนวน email ที่ถูกอ่าน, สินค้าที่ซื้อ และการสมัครสมาชิกของเว็ปไซด์ของท่าน หรือ เป้าหมายหลักที่คุณกำหนด จาก Google Analytics ได้ด้วย

4. Email Marketing Director

Email-Marketing-Director

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการตลาดด้วย email แบบเบ็ดเสร็จระดับมืออาชีพ ที่สามารถทำงานทั้งหมดได้ภายในโปรแกรมตัวเดียว (one stop solution) Email Marketing Director สามารถนำเข้า HTML ที่ถูกสร้างขึ้นไว้แล้วและเริ่มงาน email ได้ทันที คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมนี้ประกอบด้วย ความสามารถในการเพิ่ม โพส, จุดมาร์ก (anchors), ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink), รูปภาพ และ คำบรรยายด้วยทางเลือกที่มีการกำหนดรูปแบบไว้แล้ว โปรแกรมนี้ยังถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้ (user-friendly software)อีกด้วย อีกทั้งโปรแกรมจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการทำให้งานการตลาดด้วย email มันสามารถนำเข้ารายชื่อคนที่จะ email ได้อย่างง่ายดาย และ มันสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกอย่างอัตโนมัติเมื่อลูกค้าแจ้งความจำนงในการยกเลิกสมาชิก ได้อีกด้วย โปรแกรมนี้ยังสามารถแสดงภาพตัวอย่างได้ถึง 3 รูปแบบคือ HTML, ข้อความธรรมดา และภาพตัวอย่างแบบภาพรวม

5. Atomic Mail Sender

Atomic-Mail-Sender

คุณไม่มีความจำเป็นต้องฝึกพนักงานของคุณเลยในการเริ่มใช้งานโปรแกรม Atomic Mail Sender เพื่อใช้ในงานการตลาดด้วย Bulk mail เพราะมันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก โปรแกรมนี้มี SMTP Server ภายในโปรแกรม , การสนับสนุนการอนุญาตเข้าใช้งาน (Authentication support) และรูปแบบ email ที่หลากหลาย Atomic Mail Sender สนับสนุน Microsoft word, ฐานข้อมูล DBF, ไฟล์ CSV, Microsoft Excel, Microsoft Access และรูปแบบไฟล์อื่นซึ่งทำให้โปรแกรมนี้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง การไม่มีข้อจำกัดของโปรแกรมดังกล่าว ส่งผลทำให้คุณสามารถส่งจดหมายข่าวไปยังผู้รับโดยไม่ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น และมันยังยอมให้คุณบริหารจัดการจำนวนฟิวล์ข้อมูลที่ไม่จำกัดในการสร้าง email เฉพาะบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ และข้อมูลอื่นที่สามารถใส่ลงไปใน email ของคุณได้

6. GroupMail

GroupMail

ถ้าคุณต้องการสร้างข้อความเฉพาะบุคคลแบบมืออาชีพสำหรับผู้รับแต่ละคนแล้ว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับคุณเป็นอย่างมาก มันมีสคริปแบบ in-line message และระบบควบคุมการจัดการการตอบกลับ email อัตโนมัติ โดยที่ส่วน email ฟิวเตอร์จะทำให้คุณสามารถเรียงหรือแบ่งกลุ่มบัญชี email ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้ยังสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลของกลุ่มหรือรายชื่อของผู้รับได้อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้มันเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดแบบ Bulk mail ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ผนวกกับโปรแกรมนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลของผู้รับไว้ได้อย่างปลอดภัย และโปรแกรมยังมีความสามารถจัดการการตอบกลับอัตโนมัติของ email ได้อัตโนมัติและ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี email ของผู้รับได้อย่างง่ายดาย

7. Handymailer

Handymailer

โปรแกรมการตลาดด้วย email ที่สมบูรณ์แบบมาพร้อมกับตัวสร้างข้อความ HTML แบบ WYSIWYG ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถสร้างข้อความแต่ละบุคคลได้ด้วย mail merge และโปรแกรมนี้ยังมีคุณสมบัติโฮสต์ (Host) ที่มีความสามารถ การส่ง email โดยตรงโดยไม่ต้องมี SMTP Server และ สามารถส่ง email แบบ multi-thread ได้อีกด้วย โปรแกรม Handymailer มีระบบจัดการกับ email ตอบกลับอัตโนมัติ และระบบการสมัครสมาชิก คุณสามารถใส่รูปภาพและใส่ลิ่งแนบลงใน email ได้อย่างง่ายดาย และโปรแกรมนี้มีระบบตรวจสอบการซ้ำกันของข้อมูลอีกด้วยด้วย ซึ่งจะสามารถลบไอดีจากรายชื่อที่ซ้ำกันได้ และคุณยังสามารถใช้งาน add-on เพื่อสร้างความน่าสนใจเป็นพิเศษให้กับงาน email ของคุณได้ด้วย

8. e-Campaign

E-Campaign

มันจะเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับโปรแกรมนี้ ถ้าคุณต้องการออกแบบ email และจดหมายข่าวแบบ HTML เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตลาดของธุรกิจของคุณ คุณสามารถปรับแต่ง email ในส่วนของ หัวเรื่อง, ตัวเนื้อความ, ไฟล์แนบ หรือแม้กระทั้งรูปภาพแต่ละรูปสำหรับผู้รับในแต่ละรายในใบรายชื่อ โปรแกรมนี้สนับสนุนการใช้งานกับฐานข้อมูลยอดนิยมทุกอัน ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Access, Microsoft Excel, SQL Server, MySQL เป็นต้น ด้วยตัวสร้าง HTML แบบ WYSIWYG ที่ทันสมัย และSMTP Server ที่ฝังภายในโปรแกรมทำให้มันเป็นระบบโปรแกรมที่ทันสมัยมาก มันสามารถตรวจสอบ email ตอบกลับอัตโนมัติ และยังสามารถจัดการยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อสมาชิกแจ้งความจำนงในการยกเลิกได้อีกด้วย

9. WorldCast

WorldCast

มันเป็นหนึ่งในโปรแกรมการตลาดด้วย email ที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด และมันเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นงานด้าน email มันมาพร้อมกับตัวตรวจสอบ emaill address ซึ่งจะตรวจสอบทั้งหมดของรายชื่อ email และรายงาน email address ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ในโปรแกรม WordCast คุณสามารถสร้างรายชื่อ email ได้แบบไม่จำกัด โปรแกรมนี้สามารถนำเข้าและส่งออกรายชื่อ email จากฐานข้อมูลเช่น text, ไฟล์ CSV และ Outlook Express ได้

10. Multi-Email

Multi-Email

โปรแกรมการตลาดด้วย email ตัวนี้มาพร้อมกับฐานข้อมูลภายในโปรแกรมหกตัว และ ตัวตอบกลับอัตโนมัติสองตัว ซึ่งสามารถตอบอัตโนมัติทันทีไปยังลูกค้าของท่านด้วยข้อความที่เหมาะสมและถูกต้อง โปรแกรมนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือยกเลิกสมาชิกได้อัตโนมัติจากภายในโปรแกรมโดยตรง และด้วยฟังก์ชั่น MultiEmail คุณสามารถลบจดหมายตอบกลับอัตโนมัติโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลของท่านและจากเซฟเวอร์ โปรแกรมนี้สามารถตรวจสอบ email ในทันทีที่มีการใช้งาน email โปรแกรมนี้มี SMTP Server ภายในและสามารถส่งเว็ปไซด์ในข้อความของ email ในรูปของลิงค์และรูปภาพได้อีกด้วย และโปรแกรมนี้สามารถนำเข้ารายชื่อ email จากไฟล์ text และฐานข้อมูลต่างๆ ได้ด้วย

โปรแกรมการตลาดด้วย email จะช่วยให้คุณสามารถทำงานกับงานด้าน email สำหรับธุรกิจของคุณได้ คุณจำเป็นต้องเลือกโปรแกรมให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณจำเป็นของคุณ ถึงอย่างไรก็ตาม คุณต้องตระหนักถึงว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าสนใจพอๆ กับข้อมูลใน email ด้วย เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าของคุณ

Share →
0 comments
Read more:
icon
สร้างมิติให้ภาพด้วย Photoshop

Close