Share →

คุณสามารถตั้งค่า AutoFormat As You Type ใน PowerPoint เพื่อให้เหมาะสมกับงานและมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งรูปแบบ AutoFormat นี้ จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับ AutoCorrect มากๆเลย ยกเว้นจะทำหน้าที่แก้ฟอร์แมตข้อความให้ถูกต้อง มากกว่า การแก้ตัวสะกดของคำ ซึ่งในตัวอย่างด้านล่างนี้ AutoFormat จะทำการวางโค้ดต่างๆ อย่างเช่น ถ้าคุณเขียนตัวเลขที่เป็นเศษส่วน (1/2) AutoFormat ก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น (½) ตัวเลขที่แสดงลำดับ อย่างเช่น (1st) ก็จะกลายเป็น 1st) เครื่องหมายขีด (- -) ก็จะเป็น (–) เครื่องหมายยิ้มและตามด้วยวงเล็บ อย่างเช่น : – ) และ =  = > ก็จะกลายป็น J และ è และข้อมูลทาง Internet และ ที่อยู่ของเวปไซต์ (address) ก็จะกลายเป็น address ที่มี hyperlink

AutoFormat ยังสามารถนำรูปแบบมาใช้กับข้อความของคุณอัตโนมัติ ซึ่งในตัวอย่างนี้ AutoFormat จะทำการเปลี่ยนลิสต์ของไอเท็มให้กลายเป็น แบบ bulleted คือเมื่อคุณใส่รายการข้อมูลที่เป็นลำดับหรือข้อๆลงไป AutoFormat ก็จะใส่ตัวเลขหรือวงกลมเล็ก หรือขีดสั้นๆ นำหน้าข้อความของคุณ นอกจากนี้ AutoFormat ยังได้จัดเตรียมชื่อเรื่องของข้อความ และเนื้อหาไปยัง placeholders ได้ และคุณสามารถปิดการใช้รูปแบบเหล่านี้เมื่อคุณต้องการยกเลิกการใช้งาน และกลับไปยังสิ่งที่คุณต้องการจะทำได้

นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนรู้การทำธีมหลักใน powerpoint สำหรับงาน present ครั้งหน้า  และแสดงสไลด์ที่ซ่อนในระหว่าง present powerpoint  ได้จากลิงค์เหล่านี้ เพื่อให้คุณใช้งานใน PowerPoint แบบมืออาชีพมากขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การปรับแต่ง Powerpoint ในแบบของคุณ เพื่อการทำงานที่ง่ายกว่า และดีกว่า 

1. ให้คุณคลิกปุ่ม Office

2. เลือก PowerPoint Options

กล่องข้อความ PowerPoint Options จะปรากฏขึ้นมา

3. คลิก Proofing

4. คลิกปุ่ม AutoCorrect Options

กล่องข้อความ AutoCorrect Options จะปรากฏขึ้นมา

5. ให้คุณคลิก AutoFormat As You Type tab

6. ให้คุณคลิกตัวเลือกรูปแบบฟอร์แมตใดก็ได้ ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือคุณจะเอาเครื่องหมายถูกออกเพื่อยกเลิกการใช้งานก็ได้

7. คลิก OK

กล่องข้อความ AutoCorrect จะถูกปิดลง

8. คลิก OK

กล่องข้อความ PowerPoint Options จะปิดลง และนำรูปแบบที่คุณกำหนดไว้มาใช้ในงานของคุณ

ลองทำดู
มันไม่ make sense เลย ในการปิด AutoFormat As You Type options และเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อคุณต้องการใช้มัน วิธีที่ดีกว่าก็คือให้คุณใส่เครื่องหมายถูกในออปชั่นเหล่านี้เอาไว้ ถ้าโปรแกรม PowerPoint นำ AutoFormat ที่คุณไม่ต้องการมาใช้ ให้คุณกด Ctrl + Z เพื่อทำให้ข้อความเป็นเหมือนเดิม

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้
ลักษณะของ Smart tags ก็คือจะมีรูปแบบของข้อความที่ขีดเส้นใต้ เมื่อคุณนำเมาส์ไปวางบนข้อความ อย่างเช่น วางบนข้อมูลที่เกี่ยวกับวันต่างๆ Smart tag จะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณก็สามารถคลิกที่ข้อความนั้นเพื่อให้เห็นลิสต์ของ actions ที่อยู่ในข้อความ ยกตัวอย่างเช่น การจัดตารางประชุม ใน Smart Tags tab ให้คุณคลิกเครื่องหมายถูกในกล่อง Label text with smart tags เพื่อยืนยันการใช้งานรูปแบบนี้

บทความก่อนหน้านี้: ปรับแต่งค่าในการพิมพ์ของ Powerpoint 

บทความถัดไป: การลบ placeholder ออกไปจาก Powerpoint 

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
สร้าง Macro ใน powerpoint ด้วย Visual Basic Editor

Close