Share →

ด้วยคุณสมบัติ collaboration จะทำให้คุณสามารถสร้างรายการงานในการตรวจสอบหรือแก้ไขให้เพื่อนร่วมงานช่วยทำได้ โดย powerpoint นั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยคุณสามารถกำหนดให้ใส่พาสเวิร์ดในการเปิดงานพรีเซนต์ของคุณ คุณสามารถส่งงานพรีเซนต์ของคุณให้หัวหน้าคุณตรวจสอบผ่านทาง email และเมื่อหัวหน้าของคุณแก้ไขตรวจสอบเรียบร้อยก็สามารถส่งกลับงานพรีเซนต์มาหาคุณได้อย่างง่ายดาย โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆกับไฟล์ powerpoint ในแต่ละเวอร์ชั่นที่ทำการแก้ไขสามารถดูรายการที่เปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ และคุณยังสามารถเพิ่มคอมเมนต์ในไฟล์ powerpoint โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเนื้อหาภายในด้วย
คุณสามารถส่งไฟล์พรีเซนต์ของคุณให้กับเพื่อนร่วมงานโดยอยู่ในรูปของเอกสารที่มีแชร์ข้อมูลร่วมกัน ไฟล์ข้อมูลที่มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันจะถูกเก็บไว้ใน Web server หลักซึ่งต้องเปิด Windows SharePoint Services ด้วย เมื่อผู้ใช้คนอื่นรับไฟล์พรีเซนต์ของคุณผ่านทาง email พวกเขาจะได้รับการเตือนให้ไปตรวจสอบไฟล์เวอร์ชั่นปัจจุบันในระบบกลางก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำงานกับไฟล์ powerpoint เวอร์ชั่นที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว
คุณสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆใน shared workspace จากในตัวโปรแกรม Powerpoint โดยตรง คุณสามารถใช้ shared workspace ในการดูข้อมูลของไฟล์เอกสารล่าสุด และคุณยังสามารถสั่งให้ระบบส่ง email หาคุณเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลใดๆใน shared workspace ได้อีกด้วย

เนื้อหาในหัวข้อเทคนิคขั้นสูงในการใช้ powerpoint

1. การใส่ password ให้ powerpoint 
2. การบันทึกข้อความใน powerpoint 
3. การส่งไฟล์ powerpoint ผ่าน email
4. ใช้งาน powerpoint ผ่านระบบ network ด้วย sharepoint site 
5. ใช้งาน powerpoint รวมกันผ่านทาง document workspace 
6. การใส่เอกสารที่เกี่ยวข้องใน docutment workspace ใน powerpoint 
7. การเปลี่ยนจำนวนสมาชิกใน document workspace 
8. ตรวจสอบติดมตามงาน powerpoint ของคุณ 
9. การเตือนเมื่อมีการอัพเดท powerpoint 
10. การสร้างลิงค์ที่เกี่ยวข้องใน document workspace 

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ MEDIAN PRICE

Close