Share →

ความสำเร็จในการทำการตลาดด้วย email นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับคุณภาพของรายชื่อและความน่าสนใจในข้อเสนอ แต่สิ่งหนึ่งที่มีบทบาทมากที่จะต้องทำก่อนที่คุณจะเขียนข้อความลงไป คือการออกแบบเทมเพลต

การเติบโตของการใช้งานระบบการตลาดแบบอัตโนมัติเป็นการเพิ่มพลังให้นักการตลาด B2B ในการพัฒนา สร้าง หรือ ใช้งานการตลาดด้วย email ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่เคยเป็น ************

เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับ email แบบ HTML, หน้าแรก, หน้าขอบคุณ, email ยืนยัน และสิ่งอื่นๆ จะเป็นพื้นฐานในการสร้างการตลาดด้วย email ให้ประสบความสำเร็จ ต่อจากนี้จะเป็นบางเทคนิคที่ช่วยในการออกแบบเทมเพลตสำหรับแคมเปญ email

1. จัดให้มีรูปภาพให้น้อยที่สุด ซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้คุณตัดรูปภาพทั้งหมดที่จำเป็นออกไป (ดูหัวข้อที่ 2) แต่พยายามจะลดความยาวในแนวดิ่งให้น้อยที่สุด โดยไม่ให้รูปภาพดันข้อมูลการขายที่มีค่าลงไปอยู่ด้านล่าง

2. ใช้รูปภาพเป็นหัวกระดาษในการออกแบบแบบแยกส่วน ซึ่งมันง่ายที่คุณจะเปลี่ยนรูปภาพในแต่ละ email เพื่อสร้างความแตกต่างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในบางกรณี เช่น ในกลุ่มอาหารเสริม เมื่อไรที่คุณต้องแบ่ง email ตามผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

3. พื้นที่ด้านข้างสามารถเป็นที่แสดงสินค้า ซึ่งหลายครั้งจะทำได้ลำบากถ้าคุณจะพยายามวางรูปสินค้าเหล่านั้นลงตรงพื้นที่หลัก ผนวกกับการแสดงข้อมูลต่างๆ ควรจะสามารถเห็นได้ในครั้งแรก (ตัวอย่างเช่น ในหน้าแสดงตัวอย่าง (preview pane)) โดยไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนข้อความเหล่านั้นลงมาด้านล่าง

4. ใช้การกำหนดตำแหน่งการวางรูปภาพ (Placeholder) สำหรับรูปภาพ, รูปภาพปกหน้าแบบง่ายสำหรับข้อมูลหรือเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่นเอกสารประกอบ, ภาพนิ่งตัวอย่างของวีดีโอหรือตัวอย่าง หรือรูปภาพของพิธีก่อนสำหรับงานแสดงออนไลน์ต่างๆ

5. ออกแบบหัวเรื่องด้วย HTML และห้ามใช้ข้อความธรรมดาเป็นรูปภาพ คุณจะสูญเสียความสามารถในแสดงตัวหนังสือ แต่ถ้าคุณใช้หัวเรื่องด้วย HTML แล้ว คุณจะสามารถเห็นหัวเรื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการปิดการแสดงรูปภาพในโปรแกรม Outlook ก็ตาม

6. จัดให้มีข้อความที่แสดงเจตนาอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยมีสองครั้งในตัวเนื้อความและอีกหนึ่งครั้งที่ด้านข้าง และอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่ด้านล่าง

7. ปุ่มกดต่างๆ ควรมีความชัดเจน ตัวอย่างเช่น “ดาวน์โหลด (Download now)” ,”ลงทะเบียน (Register now)”, “แสดงข้อมูล (View now)” และไม่ควรใช้ “ส่งข้อมูล (Submit)”

8. ควรมีข้อความสั้นๆ ที่ส่วนบนสุดของ email เพื่อสรุปสาระสำคัญของข้อความและข้อความที่แสดงเจตนา ถ้าผู้รับ email ใช้อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในการอ่าน email แล้ว email นั้นจะต้องเร็วและง่ายเพื่อแน่ใจว่า ข้อความหลักจะสามารถเห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อผู้อ่านมอง email นั้น

9. หลีกเลี่ยงสีที่ตัดกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความสีอ่อนที่อยู่บนพื้นหลังสีซึ่งทำให้การอ่านบนหน้าจอยากมาก การเน้นสีเพื่อสร้างจุดสนใจในการแสดงเจตนาและช่วยสร้างจุดดึงดูดสายตาเมื่อผู้อ่านอ่าน email

10. พิจารณาอย่างรอบคอบในส่วนข้อความที่ผู้อ่านสามารถเห็นในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง (preview pane) เพื่อให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยหนึ่งจุดที่แสดงเจตนาของ email ซึ่งควรอยู่ด้านบนของ email ซึ่งผู้อ่านสามารถเห็นได้ และสามารถเข้าใจได้ทันที โดยไม่ต้องเลื่อนลงมาด้านล่าง

Share →
0 comments
Read more:
icon
ภาพสีตุ่นไม่สวย จัดให้แจ่มได้ด้วย Vibrance Adjustment Layer ใน Photoshop

Close