Share →

หลังจากที่คุณได้สร้างแผนภูมิขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าคุณต้องการสร้างเป็นกราฟแท่ง คุณสามารถอ่านบทความเรื่อง การสร้างกราฟแท่งใน Excel ได้ โปรแกรม Excel ทำให้คุณสามารถปรับ ตกแต่ง และเพิ่มเติมข้อมูลให้แผนภูมิของคุณอย่างง่ายๆ ในความเป็นจริง  คุณสามารถปรับเปลี่ยนทุกองค์ประกอบของแผนภูมิได้

ในความเป็นจริงคุณสามารถปรับเปลี่ยนแทบทุกองค์ประกอบของแผนภูมิ

ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิขึ้นมา Excel จะวางมันลงบนแผ่นงานเดียวกันกับหน้าข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังหน้าแผ่นงานอื่นหรือแผ่นงานแผนภูมิพิเศษ เพื่อสร้างแผนภูมิเป็น 3 มิติให้ง่ายต่อการอ่าน คุณสามารถใช้แกน X และแกน Y ในกล่องโต้ตอบ  3-D  เพื่อเปลี่ยนการหมุนของแผนภูมิ แกน X เป็นแนวนอนของกราฟและแกน Y เป็นแนวตั้งของแผนภูมิ นอกจากการเปลี่ยนแปลงการหมุนแผนภูมิ คุณอาจต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองของแผนภูมิด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่บาร์ซ้อนกัน ทำให้บาร์ด้านหน้าบังอันหลัง  ใช้perspective field ใน กล่องโต้ตอบ มุมมอง 3 มิติ  เพื่อเปลี่ยนมุมมองของแผนภูมิ โดยคุณอาจจทำการนำข้อมูลกราฟที่คุณสร้างขึ้นไปใช้ใน powerpoint ได้ โดยคุณสามารถอ่านบทความเรื่อง การใช้งาน Excel ใน Word หรือ Powerpoint

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ การสร้างกราฟใน Excel

เปลี่ยนที่อยู่ของแผนภูมิ

1. คลิกที่แผนภูมิ

สามารถใช้งาน Chart Tools ได้

2. คลิกที่เมนู Design

3. คลิก Move Chart ที่อยู่ในกลุ่ม Location

กล่องตอบโต้ ของ Move Chart ได้แสดงขึ้น

4. คลิกที่ New Sheet (เปลี่ยนเป็น )

อีกทางเลือกหนึ่ง คลิก Object In(เปลี่ยนเป็น ) ไปวางแผนภูมิลงในแผ่นงานอันอื่น

ถ้าหากคุณคลิกที่ Object In ให้คลิกตรงนี้ แล้วเลือกหน้าแผ่นงานที่คุณอยากจะเอาแผนภูมิไปวาง

5. พิมพ์ชื่อสำหรับแผ่นงาน

6. คลิก OK

Excel ได้วางแผนภูมิ ลงใน แผ่นงานที่เลือก

เปลี่ยน การหมุนและมุมมอง

1. คลิกที่ เมนู Layout

2. คลิก 3-D Rotation ในกลุ่ม Background

จะเกิดกล่องตอบโต้ของFormat Chart Area ขึ้น

3. พิมพ์ค่าที่จะเพิ่มหรือลดสำหรับแกนหมุน X

4. พิมพ์ค่าที่จะเพิ่มหรือลดสำหรับแกนหมุนY

5. พิมพ์ค่าที่จะเพิ่มหรือลด ค่ามุมมอง

6. คลิก Close

Excel ได้หมุนและเปลี่ยนค่ามุมมองของแผนภูมิ

ข้อควรรู้

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยน การเติมพื้นที่ของ Plot สำหรับการทำงานของ แผนภูมิสองมิติ เพียงคลิกที่ แผนภูมิของคุณ คลิกเมนู Layout หลังจากนั้นคลิก Plot Area ที่อยู่ในกลุ่ม Background  ตัวเมนูทางเลือก จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเปลี่ยนสีและรูปแบบของ Plot area ของแผนภูมิ

ข้อควรรู้

คุณสามารถแก้ไของค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนภูมิของคุณโดยคลิกขวาที่แผนภูมิ เมนูจะปรากฏขึ้น กับแทบเครื่องมือขนาดเล็ก ใช้เมนูและแถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อลบและเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ เปลี่ยนแบบอักษร,ขนาดตัวอักษร, เปลี่ยนและเปลี่ยนการจัดตำแหน่งหรือแก้ไขแหล่งข้อมูลได้อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ : เทคนิคการสร้างกราฟใน Excel ให้สวยงาม

บทความต่อไป :  การเติมข้อความในกราฟใน Excel ตอนที่ 2 

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
การใส่วีดีโอใน Powerpoint

Close