Share →

การใส่คอมเมนท์จะเป็นข้อความเล็กๆที่อธิบายข้อมูลที่คุณใส่ลงไปให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างสูตรการคำนวณต่างๆ ถ้ามีเพื่อนร่วมงานของคุณหรือคนอื่นๆมาใช้งานหรือดูข้อมูลใน Workgroup คอมเมนท์ของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการอธิบายข้อมูลต่างๆ ให้ทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น ในการใส่คอมเมนท์ คุณสามารถใส่ได้ในทุกๆเซลล์ที่คุณต้องการหรือเขียนอธิบายให้คำจัดความของข้อมูล

คอมเมนท์ที่อยู่ใน Excel จะไม่แสดงขึ้นมาให้คุณเห็น จนกว่าคุณจะเลือกดูด้วยตัวเอง Excel จะทำหน้าที่เชื่อมโยงคอมเมนท์ของคุณกับเซลล์แต่ละเซลล์ และแสดงให้คุณเห็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่มุมบนขวามือ การดูคอมเมนท์ คุณสามารถดูได้โดย การคลิกในเซลล์ของคุณ หรือเลื่อนเมาส์ข้ามไปยังเซลล์ที่คุณต้องการดู แต่ถ้าคุณต้องการดูทุกๆคอมเมนท์ คุณสามารถดูได้โดย คลิกที่แถบเมนู Review แล้วเลือก Show All Comments

เมื่อคุณทำการแก้ไขข้อมูล Excel จะจัดการกับคอมเมนท์ของคุณทุกเวลาที่คุณทำการก็อปปี้ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ คอมเมนท์จะบันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเซลล์ และสามารถบอกได้ว่า ใครเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล และเปลี่ยนแปลงเวลาใด วันไหน คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Track change) ได้ในลิงค์ที่ ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Excel  ทั้งนี้ คุณสามารถทำการป้องกัน (Protect) worksheet ของคุณใน Excel  และการบันทึกงาน Excel ของคุณให้เป็น template  ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Excel 

การใส่คอมเมนท์

1. ให้คุณคลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มคอมเมนท์ของคุณ

2. คลิกแถบเมนู Review

3. คลิก New Comment ที่อยู่ใน Comments group

กล่องคอมเมนท์จะปรากฏขึ้น

รวมถึงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ก็จะปรากฏขึ้นตรงมุมบนด้านขวา

4. ให้คุณใส่คอมเมนท์ลงไป

หมายเหตุ ในการใช้เอฟเฟกตัวอักษรแบบหนารวมถึงเอฟเฟกอื่นๆ คุณสามารถทำได้โดยเลือกข้อความนั้นและคลิกขวา เลือก Format Comment และจัดเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับที่คุณต้องการ

5. ให้คุณคลิกด้านนอกของกล่องข้อความ เมื่อคุณทำเสร็จ

กล่องคอมเมนท์ก็จะหายไป

ให้คุณย้ายเมาส์ไปยังเซลล์ที่คุณต้องการแสดงคอมเมนท์อีกครั้งหนึ่ง

6. คลิก Edit Comment ที่อยู่ใน Comments group เพื่อทำการแก้ไขคอมเมนท์

7. คลิก Delete ที่อยู่ใน Comments group เพื่อลบคอมเมนท์ออกไป

การแสดงคอมเมนท์ทั้งหมด

8. ให้คุณคลิก Show All Comments ที่อยู่ใน Comments group

ทีนี้ คุณจะสามารถเห็นคอมเมนท์ทั้งหมดที่อยู่ในสมุดงานของคุณ

ในการปิดกล่องคอมเมนท์ ให้คุณคลิก Show All Comments อีกครั้ง

9. หากคุณต้องการดูการตั้งแต่การเริ่มใส่คอมเมนท์จนกระทั่งเอาออก คุณสามารถคลิก Previous or Next ที่อยู่ใน Comments group

ข้อควรรู้

ในการตั้งชื่อคอมเมนท์ที่คุณใส่ลงไป  ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Office และคลิก Excel Options กล่องข้อความ Excel Options จะปรากฏขึ้นมา ให้คุณคลิก Popular และพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการแสดงในกล่องคอมเมนท์ที่อยู่ใอง User Name

ข้อควรรู้

เมื่อคอมเมนท์ของคุณไปอยู่ในที่ของคอมเมนท์อื่นหรือข้อมูลที่ถูกบล็อค  คุณสามารถทำการย้ายคอมเมนท์กลับมาได้ โดยให้คุณเลื่อนเม้าส์ไปยังขอบของกล่องคอมเมนท์ จนกว่าจะมีลูกศรย้อนกลับมาอยู่ภายในลูกศรทั้งสี่ด้าน จากนั้น ให้คุณคลิกและลากคอมเมนท์ไปยังตำแหน่งที่ดีกว่าเดิม และปล่อยเม้าส์ คอมเมนท์ของคุณจะยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้จนกว่าคุณจะแสดงคอมเมนท์ทั้งหมดอีกครั้ง

บทความก่อนหน้านี้: เทคนิคขั้นสูงในการค้นหาและแทนที่ใน Excel

บทความถัดไป: สั่งให้ Excel อ่านข้อมูลให้เราฟัง 

Share →
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ PERFORMANCE

Close