Share →

การติดตั้ง Add-ins จะทำให้คุณสามารถเพิ่มรูปแบบการใช้งานของ Excel ที่ไม่มีอยู่ในแถบเครื่องมือ Ribbon ซึ่ง add-in นี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกที่คุณต้องการได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก และถึงแม้ว่า Bundled add-ins software จะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม Excel แต่ก็ไม่ได้มีการติดตั้ง add-in มาให้อัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม

Bundled Excel add-ins นี้ เป็นเครื่องมือที่มีทั้ง Lookup และ Conditional Sum Wizards เพื่อช่วยในการลดความซับซ้อนของงานให้ดูง่ายขึ้น อย่างเช่น คุณสามารถใช้ Euro Currency Tools add-in เพื่อช่วยคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโร และสกุลเงินอื่นๆ รวมถึงใช้ statistical add-ins ในการอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติใน Excel  และ การสร้างกราฟแท่งใน Excel  ที่มีอยู่ใน Analysis Toolpak  ได้

สำหรับการติดตั้ง Bundled add-ins ลงในโปรแกรม Excel นั้น คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นได้จากกล่อง Excel Options และแค่คุณติดตั้งครั้งเดียว คุณก็จะสามารถใช้งานกับสมุดงานของคุณได้ตลอดไป 

เพิ่มเติมจากการใช้งาน คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก  third-party add-ins ได้ ซึ่งฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์นี้ จะมีการส่งเสริมการใช้งานในรูปแบบที่ล้ำหน้า ทันสมัย ในเรื่องของ การคำนวณทางเคมี (chemistry) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) การออกแบบโมเดล (modeling) สถิติ (statistics) การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (correlation) ใน Excel , การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GOAL SEEK ใน Excel   และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

โดยปกติแล้ว third-party add-ins จะมีการติดตั้งด้วยตัวเองอยู่แล้ว ประกอบกับขั้นตอนการใช้งานต่างๆ ซึ่งคุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมเหล่านี้ได้จากผู้พัฒนาระบบ

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การปรับแต่ง Excel เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

1. ให้คุณคลิกปุ่ม Office หน้าต่างเมนูจะปรากฏขึ้นมา

2. ให้คุณเลือก Excel Options

กล่อง Excel Options จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

3. ให้คุณเลือก Add-Ins

หน้าต่าง View and manage Microsoft Office add-ins จะปรากฏขึ้นมา

4. ให้คุณเลือก Add-In

จากรูปตัวอย่าง จะเลือกใช้ Analysis Toolpak

5. เลือก Go

กล่อง Add-Ins จะปรากฏขึ้นพร้อมกับมีออปชั่นต่างๆรวมถึง Analysis Toolpak ที่คุณเลือกไว้อยู่ในนั้นด้วย

6. ให้คุณคลิกที่ Analysis Toolpak add-in (รูปภาพ)

7. แล้วเลือก OK

8. จากนั้นให้คุณคลิกที่ Data tab

ในแถบ Data tab คุณจะเห็นว่ามี Data Analysis Toolpak ปรากฏอยู่ด้านขวามือของหน้าต่าง Excel

ในหน้าต่าง Excel นี้ คุณสามารถเลือกออปชั่นต่างๆ ได้จาก Add-Ins tab ที่ปรากฏอยู่ในแถบเมนูด้านบนด้วย

ลองลบดู 

ถ้าคุณต้องการลบ add-in ให้ออกจาก Add-Ins tab มีวิธีที่ลบได้อย่างง่ายดายเลยก็คือ ให้คุณคลิกปุ่ม Office  เลือก Excel Options คลิกที่ Add-ins และคลิก add-in ที่คุณต้องการลบออก จากนั้นคลิก Go เมื่อกล่อง Add-Ins ปรากฏขึ้นมา ให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออก (รูปภาพ) จากนั้นเลือก OK หน้าต่าง Excel ก็จะลบ add-in ของคุณออกทันที 

ข้อควรรู้

เพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel add-ins คุณสามารถดูรายละเอียดได้จาก Google โดยไปที่ www.google.com คุณก็จะทราบรายละเอียดที่คุณอยากรู้รวมถึงการใช้ Excel และตัวอย่างต่างๆ ของการใช้งาน รวมถึง ข้อมูลอื่นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อของผู้คิดค้นออปชั่นต่างๆเพื่อจัดจำหน่าย และรับผิดชอบในการสนับสนุนสินค้านั้นๆ

บทความก่อนหน้านี้: ใช้ Excel ในการทำ mail merge 

บทความถัดไป: การปรับแต่งแถบเครื่องมือด่วนใน Excel 

Share →
0 comments
Read more:
iphone
วิธีลงเพลงในไอโฟนจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม iTunes

Close