Share →

Excel’s Function Wizard จะทำให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นใน Excel ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ Wizard กับทุกฟังก์ชั่นของ Excel ตั้งแต่ฟังก์ชั่นง่ายๆ อย่างเช่น SUM จนถึงฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างซับซ้อน อย่างเช่นสถิติ การเงิน หรือเกี่ยวกับวิศวกร ฟังก์ชั่น Wizard จะทำให้ง่ายขึ้น บางฟังก์ชั่นที่ดูง่าย แต่จริงๆแล้วกลับมีประโยชน์มาก อย่างเช่น ฟังก์ชั่น ROUND เป็นฟังก์ชั่นที่ตัดเศษทศนิยมทิ้ง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้ 2 วิธี วิธีแรกคือให้คุณเลือกเซลล์ที่ต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏ โดยคุณกดคลิกและเลือกปุ่ม Insert Function แล้วหน้าต่าง Insert Function จะปรากฏขึ้น ให้คุณเลือกฟังก์ชั่นที่คุณต้องการจะใช้ และวิธีที่สองที่ค่อนข้างจะเร็วกว่าในการใช้งาน เมื่อคุณทราบว่าคุณจะใช้ฟังก์ชั่นอะไร ให้คุณเลือกเซลล์ที่ต้องการให้คำตอบปรากฏ แล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วพิมพ์ตัวแรกของฟังก์ชั่นที่ต้องการ ลิสต์ของฟังก์ชั่นตัวแรกก็จะปรากฏ ให้คุณดับเบิ้ลคลิกฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ จากนั้นคุณก็เลือกคลิกไปที่ปุ่ม Insert Function ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ จะมีหน้าต่างให้คุณใส่ Argument เข้าไป เพื่อใช้ในการคำนวณค่า หรืออาจจะใช้การใส่ค่า โดยการคลิกที่เซลล์ที่มีค่าเหล่านั้นอยู่

คุณสามารถให้ Excel คำนวณเพื่อหาค่ามากสุดลำดับใดๆ ด้วย Excel  และหากข้อมูลของมูลมีตัวเลขที่คอนข้างมาก คุณสามารถทำการปรับความกว้างของหลัก (Column) ใน Excel โดยใช้ Paste special

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชั่นภายใน Excel

1. ให้คุณพิมพ์ข้อมูลของคุณลงในสมุดงาน

หมายเหตุ ตัวอย่างที่โชว์อยู่นี้ จะใช้ Round function ซึ่งจะมีสองออปชั่นในลักษณะที่ค้านกัน แย้งกัน อย่างแรกคือจะระบุเป็นตัวเลขกลมๆ ปัดทศนิยมทิ้ง และอย่างที่สองคือจะมีจุดทศนิยมและปัดเศษทศนิยมด้วย ยกตัวอย่างเช่น จำนวน 1,012.4355 ถ้าคุณอยากให้เป็นตัวเลขกลมๆแบบออปชั่นแรก ก็จะกลายเป็น 1,000 และหากคุณต้องการระบุทศนิยมด้วย แต่ขอเพียง 2 ตำแหน่ง อย่างออปชั่นที่ 2 ตัวเลขก็จะกลายเป็น 1,012.44

2. ให้คุณคลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้เกิดผลลลัพธ์

3. คลิกปุ่ม Insert Function

กล่องข้อความ Insert Function จะปรากฏขึ้นมา

4. ให้คุณคลิกตามภาพ และเลือก All เพื่อแสดงลิสต์ทั้งหมด

5. ดับเบิ้ลคลิ๊ก function ที่คุณต้องการ

กล่องข้อความ Function Arguments จะปรากฏขึ้นมา

6. ให้คุณคลิกเซลล์ หรือหลายเซลล์ก็ได้ หรือพิมพ์ค่าในแต่ละช่อง

สำหรับตัวอย่างนี้ ได้มีการเลือกเซลล์ที่มีค่าที่คุณใส่ไว้ ตามขั้นตอนที่ 1

ให้คุณพิมพ์เลขทศนิยม ที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์กลายเป็นเลขกลมๆ ตัวเลขที่ติดลบ จะอ้างอิงถึงการวางเลขทศนิยมไปทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

7. ให้คุณคลิก OK

ผลลัพธ์ก็จะปรากฏอยู่ในเซลล์

ข้อควรรู้

ถ้าคุณไม่ทราบว่าฟังก์ชั่นไหนที่คุณควรจะใช้ ให้คุณพิมพ์คำถามในช่อง Search for a Function ที่อยู่ในกล่องข้อความ Insert Function เพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ และคลิก Help on This Function ที่อยู่ในกล่องข้อความ Function Arguments

ข้อควรระวัง

คุณอย่าไปสับสนการใช้ Round function กับรูปแบบของตัวเลข ฟังก์ชั่น Round จะทำงานโดยประเมินค่าตัวเลขในลักษณะที่แย้งกัน และทำให้ตัวเลขจากที่มีเศษทศนิยมให้กลายเป็นตัวเลขกลมๆได้ดังที่คุณระบุไว้ช่องที่ 2 ของกล่องข้อความ Function Arguments เมื่อคุณทำการฟอร์แมตตัวเลข คุณจะสามารถอ่านค่าของตัวเลขกลมๆได้อย่างง่ายดาย และตัวเลขที่ซ่อนอยู่นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วย

บทความก่อนหน้านี้: การสร้างสูตรโดยใช้การระบุชื่อใน Excel 

บทความถัดไป: คำนวณอัตราการจ่ายเงินกู้ด้วย Excel

Share →
0 comments
Read more:
icon
ปรับส่วนมืดให้สว่างขึ้น ปรับส่วนสว่างให้มืดลง ใน Photoshop ด้วยเทคนิคมืออาชีพ

Close