Share →

เมื่อคุณสร้าง worksheet ขึ้นมา โปรแกรม Excel จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในแถว หรือในคอลัมน์ ในบางครั้งคุณสามารถแทรกแถวใหม่เข้าไป หรือแทรกคอลัมน์ใหม่ หรือลบแถว หรือคอลัมน์ก็ได้ รวมถึงการย้ายแถวหรือคอลัมน์ โดย Excel ยังเก็บคุณสมบัติของเซลล์ไว้อย่างครบถ้วน บางครั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแถวให้เป็นคอลัมน์ หรือเปลี่ยนจากคอลัมน์ให้กลายเป็นแถว คุณก็สามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนรูปแบบเหล่านี้ มักจะถูกนำมาใช้ในการสร้างตาราง ตารางจะประกอบด้วยแถว ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับสินค้า (ในขั้นตอนตัวอย่าง) และในแต่ละคอลัมน์ จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบสินค้า อย่างเช่น ID ราคา ปริมาณ สินค้าคงเหลือในคลัง เป็นต้น ซึ่งปกติ ตารางจะประกอบด้วยแถวหลายแถว แต่มีคอลัมน์ที่อาจน้อยกว่า

ในโปรแกรม Excel คุณสามารถทำการก็อปปี้ เปลี่ยนรูปแบบข้อมูล และแถวที่อยู่ในคอลัมน์ โดยใช้กล่อง Paste Special แต่คุณต้องแน่ใจด้วยว่า ใน worksheet ที่คุณใช้งานอยู่ จะมีพื้นที่มากพอสมควรที่จะเปลี่ยนแถวแนวนอน ให้กลายเป็นแนวตั้ง หรือจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอน รวมถึงคุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบเหล่านี้ใน worksheet อันใหม่ หรือสมุดงานใหม่ คุณก็สามารถทำได้ 

ทั้งนี้ คุณสามารถสร้างรูปแบบของตัวเลขของเราเองใน Excel และกำหนดรูปแบบการเรียงข้อมูลและ Autofill ใน Excel ในแบบของคุณเอง  ได้ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับข้อมูลและตัวคุณเองอีกด้วย

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การ Copy, กำหนดรูปแบบ หรือสิ่งจำเป็นพื้นฐานใน Excel 

1. ให้คุณคลิกลากเซลล์ที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้อยู่ในแนวตั้ง

หมายเหตุ ให้คุณแน่ใจด้วยว่าในสมุดงานนี้มีเซลล์ว่างมากพอที่จะทำการก็อปปี้สับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล

2. คลิกเมนู Home

3. คลิกปุ่ม Copy

4. และคลิกเซลล์แรกของแถวหรือคอลัมน์

หมายเหตุ Excel จะทำการย้ายข้อมูลที่มีอยู่ โดยการก็อปปี้ข้อมูล ลงไปยังเซลล์ว่างใหม่

5. ให้คุณคลิกเมนู Home

6. เลือก Paste

เมนูจะปรากฏขึ้นมา

7. ให้คุณเลือก Paste Special

กล่องข้อความ Paste Special จะปรากฏขึ้นมา

8. ให้คุณเลือก Transpose (เปลี่ยนเป็น)

9. แล้วเลือก OK

จากนั้นข้อมูลของคุณจะปรากฏในรูปแบบใหม่ที่เป็นแนวตั้ง

ข้อควรรู้ 

กับฟังก์ชั่น Transpose คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตารางให้เป็นแนวตั้งได้ โดยการเลือกพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการวางตารางใหม่ ใน Formula bar ให้คุณพิมพ์ =TRANSPOSE ( และตามด้วยคลิกปุ่ม Insert Function กล่องข้อความ Function Arguments จะปรากฏขึ้น ให้คุณเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแนวตั้ง จากนั้นกด Ctrl+ Shift + Enter โปรแกรม Excel จะทำการเปลี่ยนตารางให้เป็นแนวตั้ง 

ข้อควรรู้ 

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการจัดวางรูปแบบข้อมูลในสมุดงานใหม่ โดยดีไซน์รูปแบบอย่างระมัดระวังได้ สำหรับข้อมูลที่ยาวๆที่เกี่ยวกับคน สิ่งของ การทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ให้คุณทำการจัดวางข้อมูลในคอลัมน์ให้อยู่ในหัวเรื่องของคอลัมน์ Excel จะเรียกประเภทเลเอาท์ของตารางนี้ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทที่ 4

บทความก่อนหน้านี้: การเปลี่ยนรูปแบบข้อความจากตัวหนังสือให้เป็นตัวเลขใน Excel

บทความถัดไป: การ Copy ข้อมูลใน Excel โดยใช้ Office Clipboard

Share →
0 comments