Share →

ถ้าคุณเคยใช้โปรแกรม Word คุณจะรู้ว่าการคัดลอกตัวหนังสือจากเอกสารอื่นมาใช้นั้น ทำให้คุณประหยัดเวลาในการต้องพิมพ์ใหม่และยังช่วยลดความผิดพลาดในการพิมพ์ผิดได้อีกด้วย หลักการการคัดลอกใน Excel ก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วไป คือ เลือกค่าที่ต้องการคัดลอกแล้วจากนั้นคลิกปุ่ม Copy แล้วเลือกตำแหน่งใหม่ที่คุณต้องการที่จะคัดลอกตัวหนังสือเหล่านั้นแล้วคลิก Paste แต่การคัดลอกใน Excel มีความสามารถมากกว่านั้น เพราะใน Excel ข้อมูลมีมากกว่าตัวหนังสือธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น ฟังก์ชั่น, สูตร, รูปแบบตัวหนังสือ, สไตล์ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถทำการคัดลอกคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วย โดยคุณอาจจะเลือกค่าจาก cell เดียวหรืออาจจะเลือกหลายๆ cell ในครั้งเดียวเพื่อทำการคัดลอกก็ได้

Excel ใช้ความสามารถในการคัดลอกของระบบปฏิบัติการ Windows โดยคุณสามารถเก็บค่าที่คัดลอกไว้ได้ถึง 24 ค่าใน Office Clipboard เพื่อใช้ในการ paste ภายใน Excel หรือในโปรแกรม Office ตัวอื่น

ในบทนี้ คุณสามารถเรียนรู้การใช้ Office Clipboard และคุณยังได้เรียนการเปลี่ยนแถวเป็นหลัก,การคัดลอกสไตล์จาก worksheet หนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งได้, การคัดลอกรูปแบบของสูตร, การเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นตัวเลข และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าคุณต้องการแชร์ workbook กับคนอื่น คุณอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคในการหาสิ่งที่มีการแก้ไขในไฟล์ Excel

เนื้อหาในหัวข้อการ Copy ,กำหนดรูปแบบ หรือสิ่งจำเป็นพื้นฐานใน Excel

1. เทคนิคการตรวจสอบสูตรใน Excel เวลามี error

2. เทคนิคการตรวจสอบสูตรใน Excel เวลามี error ขั้นสูง

3. การเปลี่ยนรูปแบบข้อความจากตัวหนังสือให้เป็นตัวเลขใน Excel

4. การย้ายข้อมูลจากที่เป็นแถว (Row) ให้กลายเป็นหลัก (Column) ใน Excel

5. การ Copy ข้อมูลใน Excel โดยใช้ Office Clipboard

6. การปรับความกว้างของหลัก (Column) ใน Excel โดยใช้ Paste special

7. เทคนิคขั้นสูงในการใช้ Paste special ใน Excel

8. การสร้าง style ไว้เองใน Excel

9. การ copy style เพื่อไปใช้ใน workbook อันอื่น ใน Excel

10. การกำหนดรูปแบบของ Worksheet ใน Excel ขั้นสูง ตอนที่ 1

11. การกำหนดรูปแบบของ Worksheet ใน Excel ขั้นสูง ตอนที่ 2

12. ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Excel

13. ทำ worksheet สรุปข้อมูลใน Excel

Share →
0 comments