Share →

คุณอาจจะเห็นประโยชน์ของการสร้างลิงค์อย่างเช่นการใช้บน Internet มาแล้ว ซึ่งใน Internet นั้น เมื่อไหร่ที่คุณคลิกที่ลิงค์ Internet จะทำการเปิดหน้า Webpage หน้าใหม่ และจะมีลิงค์ต่อๆไปเรื่อยๆอีกมากมาย ซึ่งสิ่งนี้เองจะเป็นการสร้าง Website ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office Excel ที่คุณก็สามารถสร้างลิงค์เองได้ โดยลิงค์เหล่านี้จะสามารถนำคุณไปยัง Worksheet ในตำแหน่งอื่นๆ หรือไปที่สมุดงานอื่น หรือไปยังเอกสารที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมเอกสาร Office ตัวอื่น หรืออาจจะไปแม้กระทั่ง Website ได้ด้วย

ลิงค์ในเอกสารแตกต่างจากการวางลิงค์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 83 ซึ่งแทนที่คุณจะเอาข้อมูลจากที่ถูกสร้างจากโปรแกรมอื่นมาใส่ใน Excel คุณก็จะทำการสร้างลิงค์ให้คุณย้ายจากสมุดงานนี้ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องแทน คุณสามารถสร้างลิงค์ให้ไปแสดงเป็นกราฟหรือ PivotTable ที่เกี่ยวข้องกับสมุดงานนี้ได้ หรือคุณอาจจะสร้างลิงค์ไปยัง Microsoft Word เพื่อให้ข้อมูลในรายละเอียด หรือพูดถึงสมตติฐานที่คุณใช้ในสมุดงานนี้ได้ คุณสามารถสร้างลิงค์แบบที่อยู่ของอีเมลล์ (Email Address) ได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้มีประโยชน์มาก และจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกไฟล์ของคุณให้มีลักษณะเหมือนเวปไซต์ เวปเพจ โดยผู้อ่านสามารถคลิก และสามารถส่งอีเมลล์มาหาคุณได้

คุณสามารถทำการป้องกัน (Protect) worksheet ของคุณใน Excel  รวมถึงการเลือกรูปแบบในการบันทึก Excel  เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Excel ได้ด้วยเหมือนกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้งาน Excel ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

1. ให้คุณคลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้ลิงค์ปรากฏขึ้น

2. คลิกที่แถบเมนู Insert

3. แล้วเลือก Hyperlink

จากนั้น กล่องข้อความ Insert Hyperlink จะปรากฏขึ้นมา

4. ให้คุณเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางลิงค์ที่อยู่ใน แถบ Link To

ในภาพตัวอย่างนี้ จะใช้ Existing File or Web Page

5. ให้คุณพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงในสมุดงานของคุณ

6. คลิกตามภาพตัวอย่าง และเลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมลิงค์ไปยังตำแหน่งที่คุณเลือกไว้

7. แล้วคลิกที่ไฟล์นั้น

8. คลิก OK

จากนั้น เซลล์ในสมุดงานก็จะมีลิงค์รวมอยู่ด้วย

คุณสามารถวางเม้าส์โดยปราศจากการคลิ๊กได้ เพื่อดูชื่อไฟล์ลิงค์

9. ให้คุณคลิ๊กขวาที่ลิงค์ใหม่

เมนูจะปรากฏขึ้นมา

10. ให้คุณเลือก Open Hyperlink

ลิงค์ของข้อมูลจะปรากฏขึ้นมา

11. ให้คุณปิดเอกสารเพื่อกลับไปยังเอกสารเดิม

สำหรับการเอาลิงค์ออก ให้คุณคลิ๊กขวาที่ลิงค์นั้น แล้วเลือก Remove Hyperlink ลิงค์ข้อมูลนั้นจะหายไป

ข้อควรรู้

การสร้างลิงค์ลงใน Word มันเป็นการสร้างทางเลือกในการสร้าง note ของเอกสาร ซึ่งคุณอาจจะใช้ comment หรือ text box แทนก็ได้ แต่จริงๆแล้ว การลิงค์ข้อมูลไปใน Word มันแตกต่างการสร้าง comment เพราะว่าการลิงค์ข้อมูลไปใน Word คุณสามารถเขียนตัวหนังสือยาวเท่าใดก็ได้ และมีความสลับซับซ้อนในเนื้อหาอย่างไรก็ได้ ซึ่งไม่เหมือนการเขียนคำบรรยาย text box เพราะการเขียนคำบรรยายใน text box ไม่สามารถสร้างลิงค์แบบ Hyperlink ได้ 

ข้อควรรู้ 

คุณสามารถสร้างลิงค์จากภาพกราฟฟิกที่อยู่ในสมุดงาน อย่างเช่น  รูปร่างต่างๆ  รูปภาพ Clip art และ WordArt ได้ โดยคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกแถบเมนู Insert และเลือก Hyperlink จากนั้นกล่อง Insert Hyperlink จะเปิดขึ้นมา คุณก็สามารถเลือกตำแหน่งที่จะวางจากเอกสารเดียวกัน เอกสารอื่นๆ หรือเอกสารที่อยู่บน Website ก็ได้ 

บทความก่อนหน้านี้: การใช้ Excel ใน Word หรือ Powerpoint 

บทความถัดไป: การดึงข้อมูลจากเว็บไซด์โดยใช้ Excel

Share →
0 comments
Read more:
icon
รวมสองรูปเข้าด้วยกันใน Photoshop โดยใช้ Auto-Align และ Auto-Blend

Close