Share →

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการหาข้อมูล หาลักษณะของค่าสูงสุดของชุดข้อมูล อย่างเช่นคุณอาจต้องการหาค่า RBI ของอัตราของคนที่ตีลูกเบสบอล 3 คนแรก ใน Major League Baseball ในช่วงที่คุณกำหนด อาจจะ 1 ปี 2 ปี ให้คุณเลือกออกมา ฟังก์ชั่น LARGE เป็นฟงัก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นชุด โดยหาค่าสูงสุดอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรืออันดับต่อมา ของข้อมูล ซึ่งฟังก์ชั่น LARGE ต้องการ 2 arguments อย่างแรกเลยคือ range ของเซลล์ที่คุณต้องการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสูงสุด และ argument อย่างที่สอง จะเป็นตัวเลขที่คุณใส่เข้าไป อย่างเช่นเลข 1 คือ ค่าสูงสุดอันดับหนึ่ง เลข 2 ค่าสูงสุดอันดับสอง หรือเลขอื่นๆตามลำดับ โดยคำตอบของฟังก์ชั่นนี้จะให้ค่าสูงสุดของ n ใดๆออกมาได้ วิธีการหา อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 หรือ n ใดๆ จะค่อนข้างง่าย ถ้าคุณใช้วิธีการ sort ข้อมูลจากมากไปน้อย คุณจะดูได้เลยว่าแต่ละค่าเป็นเท่าไหร่ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทที่ 4 แต่การ sort บางทีก็ใช้งานค่อนข้างลำบาก ถ้าคุณมีลิสต์ข้อมูลที่ค่อนข้างยาว แล้วจำเป็นต้อง sort ทุกตัว ก็อาจจะช้าและวุ่นวาย หรือคุณอาจต้องการใช้คำตอบในการหาว่า คนไหนตีลูกเบสบอลมากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรือลำดับถัดมา แล้วเอามาคำนวณต่อ อย่างเช่นคุณอาจจะหาผลบวกของคนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรก การใช้ฟังก์ชั่น LARGE จะง่ายกว่าการ sort ข้อมูลธรรมดา

นอกจากนี้คุณสามารถทำการระบุค่าคงที่ใน Excel รวมถึงการสร้างสูตรโดยใช้การระบุชื่อใน Excel 

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชั่นภายใน Excel

1. ให้คุณพิมพ์มูลค่าที่คุณต้องการเพื่อกำหนดตัวเลขที่มากที่สุด และรองลงมา หรือค่าตัวเลขอื่นๆ

2. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น

3. คลิกปุ่ม Insert Function

กล่องข้อความ Insert Function จะปรากฏขึ้นมา

4. คลิกที่ลูกศรตามภาพและเลือก Statistical

5. ดับเบิ้ลคลิก LARGE

กล่องข้อความ Function Arguments จะปรากฏขึ้นสำหรับ LARGE function

6. คลิกและลากเซลล์ที่คุณต้องการประเมินค่า หรือพิมพ์ขอบเขตของเซลล์ลงไปก็ได้

7. ให้คุณพิมพ์ตัวเลขที่แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องการค้นหา อย่างเช่น 1 สำหรับค่าที่มากที่สุด และ 2 สำรับค่าที่มากรองลงมา และ 3 สำหรับค่ามากที่รองลงมา ตามลำดับ และอื่นๆ

8. แล้วคลิก OK

เซลล์จะแสดงค่าที่คุณต้องการ

ถ้าในช่อง K ตามขั้นตอนที่ 7 คุณใส่ตัวเลขที่มากเกินกว่าจำนวนเซลล์ทั้งหมดที่มีอยู่ อย่างเช่นข้อมูลมีทั้งหมด 12 เซลล์ แต่คุณพิมพ์ 13 โปรแกรม Excel จะแสดง #Num error ในเซลล์ขึ้นมาแทน

ลองทำดู

การเพิ่มค่าที่เป็นสามอันดับต้นๆ หรือค่าที่มากที่สุดลงในซีรี่ย์ คุณสามารถใช้ Large 3 ครั้งในสูตรได้ เช่น =LARGE (Sales,3) + LARGE (Sales,2) + LARGE (Sales,1) กับ Sales ที่เป็น named range ของมูลค่ายอดขาย

ข้อควรรู้

ประโยชน์ของการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่จะทำงานในลักษณะเดียวกับ LARGE function ก็คือฟังก์ชั่น SMALL จะทำการประเมินขอบเขตและแสดงผลของมูลค่า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกดเลข 1 ในช่อง K ฟังก์ชั่น SMALL จะแสดงค่าที่ต่ำที่สุด เลข 2 จะให้ค่าที่ต่ำรองลงมา ตามลำดับ ฟังก์ชั่น Min and MAX จะให้ผลของค่าที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดในเวลาเดียวกัน ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้ จะนำค่าที่ตรงข้ามกันเพียงหนึ่งค่า อย่างเช่นค่าที่อยู่ในเซลล์ เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้: คำนวณอัตราผลตอบแทน(IRR) ด้วย Excel 

บทความถัดไป: การใช้ If ใน Excel 

Share →
0 comments
Read more:
สุดยอดโปรแกรมแก้ไข แปลง และสร้างไฟล์ pdf
Close