Share →

ด้วยการคัดกรองขั้นสูง คุณสามารถไปถึงขีดจำกัดของคำสั่ง AutoFilter ในที่เราได้พูดถึงในบทความ การคัดกรองข้อมูลขั้นสูงใน Excel ซึ่งด้วยการคัดกรองขั้นสูง คุณสามารถสร้างการคัดกรอง 2 หรือ 3 อย่างได้ และสามารถทำงานร่วมกับการคัดกรองแบบอื่นระหว่าง column ได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดกรองผลสำรวจเพื่อหาผู้ชายที่อายุ 30 หรือน้อยกว่า และผู้หญิงที่อายุ 60 หรือมากกว่า

การคัดกรองขึ้นสูงมีความยุ่งยากนิดหน่อย ซึ่งถึงแม้คุณจะใช้คำสั่ง Advance Filter ก็ตาม คุณจะต้องหาช่องของ cell บน worksheet และสร้างช่วงหลักเกณฑ์ โดยใช้หนึ่งหรือหลายๆ column head จากรายการ ในแต่ละ cell ข้างใต้ของแต่ละ head ให้พิมพ์หลักเกณฑ์ที่คุณต้องการคัดกรองในแต่ละ column เช่น <=35 เพื่อหาคนที่มีอายุ 35 และน้อยกว่า และพิมพ์ = “M” เพื่อค้นหาคนที่เป็นผู้ชาย ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน วิธีการใส่สูตรใน Excel แบบต่างๆ 

การใช้กล่องหน้าต่าง Advance Filter คุณสามารถกำหนดที่อยู่ของ cell ในรายการทั้งหมด และช่วงระยะของหลักเกณฑ์ ไปจนถึง ที่อยู่สำหรับรายการที่คัดกรองแล้วได้ ซึ่งรายการที่ถูกคัดกรองแล้วจะต้องอยู่ใน worksheet เดียวกันกับรายการต้นฉบับ

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel

1. พิมพ์ชื่อ column head ของ column ที่คุณต้องการคัดกรอง บน worksheet ที่มีรายการของคุณ

2. พิมพ์หลักเกณฑ์ที่คุณต้องการคัดกรองค่าต่างๆ

Note: ใช้ operator เพื่อจำแนกหลักเกณฑ์และใส่ข้อความใน quote ยกตัวอย่างเช่น ในการหาผู้ชายให้พิมพ์ = “=M” ซึ่งโปรแกรม Excel จะแสดง = M

3. คลิกที่ Data tab

4. คลิก Advanced

 กล่องหน้าต่าง Advance Filter จะปรากฏขึ้นมา

5. คลิกทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดที่อยู่ของรายการที่ถูกคัดกรองแล้ว ( เปลี่ยนเป็น )

คุณสามารถคลิก Copy To Another Location เพื่อคัดลอกรายการไปยังอีที่หนึ่งได้และคงรายการต้นฉบับเอาไว้

6. คลิกลากเพื่อเลือกหรือพิมพ์ช่วงระยะสำหรับรายการทั้งหมด

7. คลิกลากเพื่อเลือกหรือพิมพ์ช่วงระยะสำหรับหลักเกณฑ์ที่คุณได้จำแนกไว้ในขั้นตอนที่ 2

8. หากคุณเลือกที่ตะคัดลอกรายการที่ถูกคัดกรองแล้วในขั้นตอนที่ 5 ให้คลิกที่ cell แรกของการคัดกรอง

9. คลิก OK

 รายการที่ถูกคัดกรองแล้วจะปรากฏขึ้นมา

คุณอาจต้องการจัดรูปแบบของผลลัพธ์ให้เป็น column แบบกว้างได้

ข้อควรรู้

ช่วงระยะของหลักเกณฑ์สามารถมีหลาย row ของหลักเกณฑ์ ซึ่งเมื่อ row ที่มี 2 หรือหลายๆหลักเกณฑ์ โปรแกรม Excel จะคำนวณจากรายการและแสดงผลเพียงแค่ row ที่ตรงกับหลักเกณฑ์ทุกหลักเกณฑ์ ซึ่งหากคุณต้องการให้โปรแกรม Excel แสดงผลบันทึกที่ตรงกับแต่ละหลักเกณฑ์ ให้คุณจำแนกหลักเกณฑ์ไว้บน row ที่แยกออกจากกัน

ข้อควรระวัง

ให้แน่ใจว่าช่วงระยะที่คุณทำการ Copy To มีพื้นที่เพียงพอในการรองรับค่าที่อาจนำกลับไปใช้ในรายการที่ถูกคัดกรองแล้วได้ ซึ่งถ้าหากคุณวางช่วงระยะ Copy To ไว้เหนือรายการต้นฉบับของคุณ ผลลัพธ์อาจจะทับกับรายการและส่งผลกระทบต่อการคัดกรองได้ ซึ่งการคัดลอกไว้ทางด้านข้างหรือทางด้านล่าง จะเป็นการปกป้องรายการต้นฉบับของคุณ

บทความก่อนหน้า: การคัดกรองข้อมูลขั้นสูงใน Excel 

บทความถัดไป : การหาผลรวมย่อยในแต่งละประเภทของข้อมูลใน Excel 

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
สร้างภาพเคลื่อนไหวให้รูปภาพตอนเคลื่อนที่ออกใน powerpoint

Close