Share →

การเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลในตารางของคุณนั้น โปรแกรม Excel จะทำการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ PivotTable ไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นด้วย เพราะรายละเอียดใน PivotTable บางทีก็ยากที่เราจะสามารถมองดูแล้วเข้าใจได้ การเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล จึงช่วยให้คุณสามารถอ่านรายละเอียดของข้อมูลได้ง่ายขึ้น

โปรแกรม Excel มี PivotTable อยู่ 2 รูปแบบให้คุณเลือก คือ Grouping และ Sorting ซึ่งรูปแบบ Grouping จะให้คุณสามารถซ่อนรายละเอียดบางส่วนข้อมูลลงไปได้ คุณจึงสามารถดูการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละกลุ่มง่ายขึ้น เมื่อไรที่คุณทำการรวมแถวหรือหลักของแต่ละกลุ่ม โปรแกรม Excel จะทำการรวมค่าของข้อมูลเหล่านั้น พร้อมกับสร้างหัวเรื่อง (field header) ขึ้นมา และลากสร้าง field ที่คุณสามารถกดปุ่ม เพื่อแสดงค่าเครื่องหมายบวกลบ เมื่อไรที่ปุ่มสามารถกดลงได้ และมีเครื่องหมายลบ คุณสามารถทำการคลิกที่ปุ่มลบเพื่อแก้ไขข้อมูล  แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ปุ่มแสดงเป็นเครื่องหมายบวก คุณก็สามารถคลิกที่ปุ่มพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้  และถ้าหากคุณไม่ต้องการ PivotTable แสดงปุ่มเหล่านี้ คุณสามารถคลิกปุ่มบนแถบออปชั่น  เพื่อปิดการแสดงปุ่มนี้ได้ และหลังจากที่คุณรวมข้อมูลของคุณแล้ว คุณก็สามารถยกเลิกการรวมข้อมูลได้เหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องใหญ่

คุณสามารถทำการปรับความกว้างของหลัก (Column) ใน Excel โดยใช้ Paste special เพื่อช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลง่ายขึ้นได้ หรือคุณอาจใช้เทคนิคขั้นสูงในการใช้ Paste special ใน Excel  คุณก็สามารถทำได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลใน Excel 

1. ให้คุณคลิกในส่วนหัวของแถวหรือหลักที่คุณต้องการจะซ่อน

เครื่องมือ PivotTable สามารถใช้การได้

2. เลือกแถบ Options

3. เลือก Group Selection

เซลล์ใหม่ในสมุดงานก็จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งมีปุ่มเครื่องหมายลบอยู่ในนั้น

4. ให้คุณคลิกที่ปุ่มที่เป็นเครื่องหมายลบ

รายละเอียดของแถวหรือคอลัมน์ก็จะถูกซ่อน และผลรวมของข้อมูลจะปรากฏขึ้น รวมถึงปุ่มที่แสดงเครื่องหมายลบก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก

หมายเหตุ คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อดูเซลล์ข้อมูลที่ถูกซ่อนอีกครั้งได้

5. ให้คุณคลิกเซลล์ที่เป็นหัวข้อของกลุ่ม

6. คลิก Ungroup

โปรแกรม Excel จะทำการยกเลิกกลุ่มข้อมูลที่คุณเลือก

บทความก่อนหน้านี้: การคำนวณค่าต่างๆ ในตารางแบบ Pivot ใน Excel 

บทความถัดไป: การเรียงข้อมูลในตารางแบบ Pivot ใน Excel

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GOAL SEEK ใน Excel

Close