Share →

มีซอร์ฟแวร์จำนวนไม่น้อยที่มีออปชั่นให้คุณเลือก โดยการเลือก Export ข้อมูลออกมา ให้อยู่ในรูปของ Text file คุณสามารถอิมพอร์ต Text file จากโปรแกรมอื่นๆเข้ามาใช้ใน Excel ได้ โดยการใช้ Text Import Wizard จากนั้นเมื่อคุณอิมพอร์ตข้อมูล คุณก็สามารถใช้ Excel ช่วยในการเคาะข้อมูล โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการเรียงและการคัดกรองข้อมูลแบบง่ายใน Excel จริงๆแล้วคุณสามารถให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ PivotTable หรือสร้างกราฟ รวมถึงประมวลผลในลักษณะข้อมูลที่เหมือนกันใน Excel ได้ โดยศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel 

ในหน้าแรกของ Data Import Wizard คุณสามารถใช้ Start Import ที่ช่อง Row ซึ่งถูกระบุไว้ ถ้าข้อมูลของคุณมีหัวข้อหรือบางข้อมูลที่คุณไม่ต้องการอิมพอร์ตเข้ามา ด้านส่วนบนของไฟล์ก็จะมีฟังก์ชั่นให้คุณเลือกเพื่อข้ามบรรทัดที่คุณไม่ต้องการอิมพอร์ตเข้ามา

Text Import Wizard จะสามารถทำงานได้กับ Text File ที่เป็นประเภท delimited หรือ fixed-width ซึ่งเป็น Text File ที่เป็นตัวคั่น หรือ Text File ที่มีความกว้างอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไฟล์ประเภท delimited นี้ คุณสามารถใช้คอมม่า (,) หรือ เครื่องหมายเซมิคอลอน (;) หรือเว้นวรรค (tab) หรือเครื่องหมายอะไรก็ได้ เป็นตัวหยุดหรือใส่ไว้ลำดับสุดท้ายในแต่ละคอลัมน์ ส่วน Fixed-Width File จะเป็นตัวเรียง และมีการกำหนดความกว้างของไฟล์หรือข้อความในแต่ละคอลัมน์ แต่ละแถวที่ชัดเจนอยู่

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้งาน Excel ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

1. ให้คุณคลิกที่แถบ Data

2. เลือก From Text ที่อยู่ในกลุ่ม Get External Data

กล่องข้อความ Import Text File จะปรากฏขึ้นมา

3. ให้คุณคลิกตามภาพตัวอย่าง และตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์ข้อมูลเอาไว้

4. คลิกที่ไฟล์

5. เลือก Import

Text Import Wizard จะปรากฏขึ้นมา

6. ให้คุณเลือกประเภทของไฟล์ที่จะอธิบายข้อมูลของคุณได้อย่างดีเยี่ยม (เปลี่ยนเป็น)

ให้คุณคลิก Delimited ถ้าเครื่องหมายคอมม่า หรือเครื่องหมายอื่นๆแยกอยู่ในแต่ละหลัก

คลิก Fixed Width ถ้าช่องว่างแยกอยู่ในแต่ละหลัก

7. ให้คุณคลิกเลือกแถวเพื่อเริ่มวางข้อมูล

8. เลือก Next

9. เลือก ประเภทของตัวแบ่งข้อมูลที่คุณจะใช้ อย่างเช่นในตัวอย่างนี้ เลือกเครื่องหมายคอมม่า (,)(เปลี่ยนเป็น)
10. ให้คุณเลือกคำขยายหรือคุณสมบัติข้อมูลที่คุณจะใช้

11. และคลิก Next

ข้อควรรู้ 

ถ้าคุณกำลังอิมพอร์ตไฟล์ประเภท Fixed Width มาใช้ คุณสามารถให้ Excel จัดการเรียงข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ได้ โดยเริ่มจากคลิกเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการในหน้าต่าง Data Preview โปรแกรม Excel จะแทรกเส้นแบ่งไว้ คุณสามารถปรับตำแหน่งของเส้นให้พอดีกับข้อมูลหรือจะลบเส้นออกไปก็ได้ 

ข้อควรรู้ 

โปรแกรม Excel จะมีออปชั่นที่คุณสามารถใช้เบรคเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ได้ ซึ่งรูปแบบจะทำงานหนักเหมือนกับ Text Import Wizard คุณสามารถเลือกเซลล์ที่คุณต้องการแบ่งได้ แล้วคลิก Text to Columns บนแถบ Data ได้ และเมื่อ Convert Text to Columns Wizard เปิดขึ้นมา คุณสามารถใช้ออปชั่นนี้เพื่อแบ่งเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ได้ 

บทความก่อนหน้านี้: การคัดลอกตารางใน Word มาใช้ใน Excel 

บทความถัดไป: การอิมพอร์ตไฟล์ text เพื่อมาใช้ใน Excel ตอนที่ 2 

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ CANSLIM

Close