Share →

ใน Excel คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรมาตรฐานที่มีอยู่ในคีย์บอร์ดของคุณในการทำงานเท่านั้น คุณสามารถที่จะเลือกตัวหนังสือพิเศษที่หลายร้อยตัวไม่ว่าจะเป็น สัญลักษณ์เงินตราสกุลต่างๆ หรือ ตัวหนังสือต่างประเทศ โดยแต่ละฟอนต์จะมีตัวอักษรพิเศษที่แตกต่างกันไป โดยเซตตัวสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเช่น เครื่องหมายคำถาม, เครื่องหมายตกใจ ก็มีอยู่ในคีย์บอร์ดมาตรฐานอยู่แล้ว

สัญลักษณ์และตัวอักษรพิเศษที่ใช้ใน Excel สามารถใช้ได้ในงานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น งานด้านการเงิน  Excel ได้จัดเตรียมสัญลักษณ์การเงินสกุลต่างๆไว้ให้แล้ว โดยสัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษมีประโยชน์อย่างมากในหัวข้อของแถวหรือหลักเพื่อใช้อธิบายเนื้อหาของข้อมูลในแถวหรือหลักนั้น เช่น ยอดขายสุทธิ ($)

การใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรพิเศษใน Cell เดียวกับข้อมูลทั่วไปเช่น ตัวเลข, วันที่ โดยปกติจะไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงในสูตรของ Excel ได้ แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์ที่อยู่ใน Cell มาใช้ในสูตร คุณจำเป็นต้องสร้างรูปแบบตัวเลขของคุณขึ้นมาก่อน สามารถอ่านได้จาก สร้างรูปแบบของตัวเลขของเราเองใน Excel

คุณสามารถอ่านหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Excel 

การเติมสัญลักษณ์

1. คลิก Cell ที่คุณต้องการจะใส่สัญลักษณ์ลงไป

2. คลิกเลือกแถบ Insert

3. คลิก Symbol ที่อยู่ในกลุ่มของ Text

หน้าต่าง Symbol จะปรากฏขึ้น

4. คลิกที่ตำแหน่งตามรูปแล้วเลือกรูปแบบฟอนต์

5. คลิกเลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

6. คลิก Inset

ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์พิเศษจะถูกใส่ลงไปใน Cell

7. คลิก Close

หน้าต่าง Symbol ปิดลง

เติมตัวอักษรพิเศษ

1. คลิก Cell ที่คุณต้องการจะใส่ตัวอักษรพิเศษ

2. คลิกแทบ Insert

3. คลิก Symbol ที่อยู่ในกลุ่มของ Text

หน้าต่าง Symbol จะปรากฏขึ้น

4. คลิกแทบ Special Characters

5. เลือกตัวอักษรพิเศษที่คุณต้องการ

6. คลิก Insert

ตัวอักษรพิเศษถูกใส่ใน Cell

7. คลิก Close

หน้าต่าง Symbol ปิดลง

ข้อควรรู้

ใน Excel คุณสามารถใส่ตัวเลข, วันที่, เวลา, ตัวหนังสือ หรือตัวอักษรพิเศษลงไปพร้อมกันใน Cell ได้ โดยคุณยังสามารถนำ Cell เหล่านั้นมาคำนวณได้ โดย Excel จะมองตัวหนังสือและตัวอักษรพิเศษว่าเป็นช่องว่างธรรมดาหรือเลขศูนย์ในการคำนวณ

ข้อควรรู้

ฟอนต์ใน Excel ใช้รูปแบบ Unicode โดยสามารถแสดงตัวอักษรได้ 40,000 ตัวอักษรจาก 80 ภาษา ซึ่งรวมถึงตัวอักษรที่มีการเรียงจากขวามาซ้าย อย่างเช่นภาษา ฮิบรู ด้วย  ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ภาษาอื่นในการทำงานนอกจากภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกรูปแบบคีย์บอร์ดที่เหมาะสมในการทำงานได้ โดยเลือกที่ Control Panel แล้วทำการเลือก Regional and Language

บทความที่แล้ว : สร้างข้อมูลแบบเรียงลำดับด้วย Autofill ใน Excel 

บทความต่อไป  : ซ่อนแถวใน Excel โดยการ Group และ Outline 

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ ANDREWS’ PITCHFORK

Close