Share →

คุณสามารถสร้างโลโก้สินค้า หรือโลโก้ต่างๆ ใส่ข้อความลงในรูปภาพ หรือเพิ่มข้อความลงในสมุดงานได้โดยใช้ข้อความแบบกราฟฟิก (text graphic) รวมถึงคุณยังสามารถสร้างข้อความที่เป็นแบบแรเงา แบบสะท้อน แบบประกายแวววาว แบบเอียง แบบ3มิติ และแปรรูปต่างๆ ได้   ในแต่ละออปชั่น คุณสามารถเลือกออปชั่นย่อยต่างๆและนำเอฟเฟกหลายๆแบบมาใช้กับข้อความของคุณได้แม้เพียงข้อความเดียว ซึ่งหมายความว่า ในหนึ่งข้อความ คุณสามารถเลือกรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องการได้ในหลายๆออปชั่น

คุณสามารถสร้างสไตล์ที่คุณต้องการ หรือเลือกดูรูปแบบแต่ละสไตล์ก่อนได้ โดยใช้ออปชั่นที่หลากหลาย และนำเม้าส์ไปวางยังสไตล์ที่คุณต้องการ โปรแกรม Excel จะให้คุณสามารถเห็นภาพพรีวิวตัวอย่างที่คุณต้องการก่อนจะนำไปใช้กับข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ในการจัดสไตล์รูปแบบของข้อความ ให้คุณใช้ปุ่ม Fill เพื่อทำการเปลี่ยนสีตัวอักษร และปุ่ม Text Outline เพื่อเปลี่ยนสีเส้นขอบข้อความของคุณ

กับข้อความแบบกราฟฟิกทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนมุม ทิศทาง และเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องข้อความได้ รวมถึงยังสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษร รูปแบบการจัดวาง หรือจัดฟอร์แมตใหม่อีกด้วย โดยใช้ขั้นตอนแบบเดียวกันในการเปลี่ยนข้อความที่ใส่ในรูปร่าง ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก การใส่รูปเพื่อใช้ทำ Flowchart ใน Excel

เมื่อคุณเลือกสไตล์ตัวอักษรได้ตามที่คุณต้องการได้แล้ว คุณสามารถทำการใส่สีแบบไล่สีใน Excel  และการกำหนดรูปแบบอย่างเร็วโดยใช้ Format painter ใน Excel  ได้ด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลด้วย Excel แบบมืออาชีพ

1. ให้คุณคลิกแถบเมนู Insert

2. คลิก Text box

3. คลิกและลากลงมาในสมุดงานของคุณ เพื่อทำการสร้างกล่องข้อความ

กล่องข้อความของคุณจะปรากฏขึ้น

และคุณจะสามารถใช้งาน Drawing tool ได้

4. ให้คุณพิมพ์ข้อความลงไปในกล่อง

5. คลิกที่แถบเมนู Format

6. คลิกปุ่ม Text Effects

จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา

7. ให้คุณคลิกเมนูรูปแบบที่คุณต้องการจะใช้

8. คลิกรูปแบบตัวหนังสือที่คุณต้องการ

โปรแกรม Excel จะนำรูปแบบที่คุณเลือกมาใช้

9. คลิกและลากไปทางด้านซ้ายให้ตรงกับข้อความในสมุดงาน

ทั้งนี้ คุณยังสามารถกด Shift + Home ได้ด้วย

10. ให้คุณคลิก Quick Styles

เมนูจะปรากฏขึ้น

11. ให้คุณคลิกตามภาพตัวอย่างที่คุณต้องการจะนำไปใช้กับข้อความของคุณ

12. จากนั้น ก็คลิกด้านนอกของกรอบข้อความ

โปรแกรม Excel จะนำรูปแบบที่คุณเลือก ไปใช้กับข้อความของคุณ

หมายเหตุ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือทิศทางของข้อความได้ โดยคลิกที่ลูกศรทั้งสี่ด้านของกล่องข้อความ แล้วปรับเปลี่ยนทิศทางตามใจชอบ

ข้อควรรู้ 

คุณสามารถจัดรูปแบบฟอร์แมตกล่องข้อความให้เป็นเหมือนกับคอลัมน์ได้ โดยใช้แถบ Format ที่อยู่ใน Shape Styles group เพื่อเปิดกล่องข้อความ Format Shapes ขึ้นมา จากนั้นคุณก็คลิกปุ่ม Columns และเมื่อกล่อง Columns ปรากฏขึ้น ในช่อง Number ให้คุณใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ และในช่อง Spacing ให้คุณใส่จำนวนช่องว่างที่คุณต้องการสร้างให้อยู่ระหว่างในแต่ละคอลัมน์ 

ข้อควรรู้

คุณสามารถใช้ WordArt ในการสร้างภาพที่เป็นข้อความ โดยคลิกที่แถบ Insert เลือก WordArt รายการของในออปชั่นจะปรากฏขึ้น ให้คุณคลิกรูปแบบข้อความที่คุณต้องการ และเมื่อกล่องข้อความที่มีแบบตัวหนังสือปรากฏ ให้คุณพิมพ์ข้อความของคุณลงไปในนั้น ทั้งนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความ WordArt ได้ รวมถึงนำไปใช้กับกล่องข้อความอื่นๆด้วย

บทความก่อนหน้านี้: การใส่รูปเพื่อใช้ทำ Flowchart ใน Excel 

บทความถัดไป: การใส่รูปถ่ายใน Excel 

Share →
0 comments
Read more:
SME คืออะไร
Close