Share →

การจัดเรียงข้อมูลที่คุณกำหนดไว้เฉพาะ เช่น อายุ จะเป็นการเรียงบันทึกข้อมูลของคุณให้ค้นหาได้ง่ายๆ ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงข้อมูลแบบหลายๆข้อกำหนดได้ เช่น การจัดเรียงข้อมูลในการจัดเรียงอีกทีหนึ่ง อย่างเช่นการจัดเรียงตามประเภทเช่น เพศ สังคม ถิ่นที่อยู่หรือแผนก ซึ่งจะเป็นการจัดเรียงค่าต่างๆหลายๆค่าที่อยู่ในแต่ละประเภทเหล่านี้ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กำหนดรูปแบบการเรียงข้อมูลและ Autofill ใน Excel ในแบบของคุณเอง

ยกตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณได้จัดเรียงบันทึกข้อมูลลูกค้าของคุณตามสังคม คุณยังสามารถที่จะจัดเรียงตามเพศเพื่อแสดงให้เห็นถึง สังคมแบบไหนที่ผู้ชายและผู้หญิงอยู่ จากนั้นจัดเรียงตามรายได้ ที่จะแสดงให้เห็นถึงรายได้ของผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกันในแต่ละสังคม

ด้วยการจัดเรียงข้อมูลแบบนี้ คุณสามารถสร้างผลรวม และค่าเฉลี่ย ในแต่ละประเภทได้ ในทุกๆคนที่อยู่ในสังคมที่กำหนด  ดูที่ การหาผลรวมย่อยในแต่งละประเภทของข้อมูลใน Excel  คุณสามารถระบุการจัดเรียงได้ในกล่องหน้าต่าง Sort ซึ่งรูปแบบ ascending และ descending ไม่ใช่ตัวเลือกที่มีเท่านั้น แต่คุณยังสามารถกำหนดค่าได้มากกว่านั้น ซึ่งในกล่องหน้าต่าง Sort คุณสามารถคลิกที่ Option เพื่อกำหนดการจัดเรียงด้วยตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเรียงเดือนจาก มกราคม ถึง ธันวาคมได้ แทนที่จะเป็นการเรียงจากตัวอักษร ซึ่งในบางกรณีการจัดเรียงโดยใช้ตัวอักษรอาจไม่มีความจำเป็น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel

1. คลิกที่ cell ในรายการของคุณ

2. คลิกที่ Data tab

3. คลิก Sort

กล่องหน้าต่าง Sort จะปรากฏขึ้นมา

4. คลิกที่นี่เพื่อเลือก column ที่คุณต้องการจัดเรียง

5. คลิกที่นี่และเลือก Values

6. คลิกที่นี่และเลือก sort order

7. คลิกที่ปุ่ม Add Level

New Level จะปรากฏขึ้นมา

8. ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อทำการจัดเรียงตามข้อกำหนดเพิ่มเติม

9. คลิกที่นี่และเลือก Custom List

 กล่องหน้าต่าง Custom List จะปรากฏขึ้นมา

10. คลิกเพื่อจัดเรียงตามวันในสัปดาห์ หรือเดือนในปี

11. คลิก OK เพื่อปิดกล่องหน้าต่าง Custom Lists

12. คลิก OK เพื่อปิดกล่องหน้าต่าง Sort

รายการจะถูกจัดเรียงตามรูปแบบที่คุณกำหนดไปพร้อมๆกับตัวเลือกที่ถูกเลือกไว้

ข้อควรรู้

โปรแกรม Excel จะระบุการจัดเรียงที่แตกต่างกันไป สำหรับตัวเลขแบบ ascending จะเป็นการเรียงจากค่าน้อยไปมาก สำหรับตัวข้อความที่มีตัวเลขเช่น U2 และ K12 การจัดเรียงแบบ ascending จะจัดเรียงตัวเลขก่อนสัญลักษณ์ และจัดเรียงสัญลักษณ์ก่อนตัวอักษร นอกเสียจากว่าคุณจะคลิก Option ในกล่องหน้าต่าง Sort และคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Case Sensitive ( เปลี่ยนเป็น  )

ข้อควรรู้

ในกล่องหน้าต่าง Sort การคลิก Delete Level จะเป็นการลบ level ของการจัดเรียง และการคลิก Copy Level จะเป็นการคัดลอก level ของการจัดเรียง ซึ่งการคลิกที่ ( ) จะเป็นการย้าย level ของการจัดเรียงให้ขึ้นไป และการคลิกที่ ( ) จะเป็นการย้าย level ของการจัดเรียงให้ลง

บทความก่อนหน้า: การเรียงและการคัดกรองข้อมูลแบบง่ายใน Excel 

บทความถัดไป : การเรียงข้อมูลใน Excel โดยเรียงตามสีของ Cell, สีของตัวหนังสือ หรือ icon 

Share →
0 comments