Share →

มีฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่ทำให้คุณสามารถหาวันทำงานระหว่างในช่วงเวลาหนึ่งได้ ซึ่งเหมือนกับฟังก์ชั่น Excel อื่นๆ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับวันที่และเวลาสามารถใช้ฟังก์ชั่น Wizard ได้ เหมือนลักษณะฟังก์ชั่นทั่วไป ซึ่งฟังก์ชั่น Wizard สามารถทำงานกับข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงไปใน Wizard เช่นคุณอาจจะระบุวันที่ หรือพิมพ์ลงในเซลล์และลิงค์เชื่อมไปได้ การคำนวณจำนวนการทำงาน ระหว่างวันเวลาเหล่านี้ จะใช้ฟังก์ชั่น NETWORKDAY ในการคำนวณ โดยฟังก์ชั่นนี้มี argument ที่ประกอบด้วย วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด โดยมีออปชั่นให้เลือก

ในช่วงวันหยุด ฟังก์ชั่น Excel จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ โดยหักลบออกไป และในระหว่างช่วงเวลาที่คุณต้องการให้คำนวณ โปรแกรม Excel สามารถคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ในทุกๆวันหลังจาก วันที่ 1 มกราคม ปี 1900 ถ้าคุณใช้คำนวณโดยเริ่มจากวันที่นี้ Excel จะให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบของข้อความ และไม่ทำการคำนวณใดๆทั้งสิ้น แทนที่จะแสดงผลลัพธ์เป็น #VALUE! error

คุณสามารถจัดการเปลี่ยนรูปแบบ ตัวเลข,วันที่ และเวลา ใน Excel ตอนที่ 1  ต่อด้วยการเปลี่ยนรูปแบบ ตัวเลข,วันที่ และเวลา ใน Excel ตอนที่ 2  เพื่อให้ข้อมูลตัวเลขของคุณดูอ่านง่ายมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชั่นภายใน Excel

คำนวณการใช้วัน ระหว่าง 2 ช่วงวันที่

1. ให้คุณพิมพ์วันที่แรก

2. พิมพ์วันที่สุดท้าย

ถ้าคุณต้องการคำนวณเพื่อตัดสินใจที่จะหยุดงาน ให้คุณพิมพ์วันที่ที่คุณจะหยุด ระหว่างวันแรก และวันสุดท้าย ในเซลล์ถัดมา

3. คลิกช่อง (field) ที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏ

4. คลิกปุ่ม Insert Function

กล่องข้อความ Insert Function จะปรากฏขึ้นมา

5. ให้คุณคลิกลูกศรตามภาพ และเลือก Data & Time

6. ดับเบิ้ลคลิกที่ NETWORKDAYS

กล่องข้อความ Function Arguments จะปรากฏขึ้นมา

7. คลิกเซลล์ที่มีข้อมูลวันแรก หรือคุณจะพิมพ์ cell address เลยก็ได้

8. ให้คุณคลิกเซลล์ที่มีข้อมูลวันสุดท้าย หรือคุณจะพิมพ์ cell address เลยก็ได้

ออปชั่น Holidays ให้คุณคลิกและลากขอบเขตของวันหยุด หรือคุณจะพิมพ์ลงในเซลล์ก็ได้

9. แล้วคลิก OK

เซลล์ที่มีสูตรอยู่ จะคำนวณและแสดงวันทำงานสุทธิให้คุณ ระหว่างช่วงวันที่ของ 2 วันที่ โดยหักลบวันหยุดเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรรู้

ใน Excel คุณสามารถใส่วันที่ปัจจุบันได้ง่ายๆ โดยการคลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้วันที่ปรากฏขึ้น จากนั้นก็กด Ctrl และ ปุ่มเครื่องหมายเซมิคอลอน (:) ในเวลาเดียวกัน

ข้อควรรู้

มีตั้ง 15 วิธี ที่ให้คุณสามารถฟอร์แมตวันที่ได้ อย่างเช่น August 1, 1956; Aug 1, 1956; 01-Aug-56, Wednesday, August, 1956, 8/1; และ 8/1/56

ข้อควรรู้

เมื่อคุณคำนวณโดยใช้ NETWORKDAYS ถ้าคุณใส่วันที่แรกของคุณตามด้วยวันสุดท้าย โปรแกรม Excel จะผลลัพธ์ที่เป็นติดลบ

บทความก่อนหน้านี้: การคำนวณเวลาใน Excel 

บทความถัดไป: เทคนิคการตรวจสอบสูตรใน Excel เวลามี error 

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ NEGATIVE VOLUME INDEX

Close