Share →

การเรียงและการคัดกรองรายการของคุณจะให้คุณได้มุมมองที่แตกต่างของข้อมูลของคุณ เมื่อคุณทำการจัดเรียงคุณจะทำการเรียงลำดับข้อมูลของคุณขึ้นมาใหม่ตามลำดับ ascending หรือ descending

การจัดเรียงนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของข้อมูลของคุณ เช่นการจัดข้อมูลลูกค้าตามวันที่แบบ ascending จะแสดงผลบันทึกรายการก่อนหน้าเป็นอย่างแรก และแบบ descending จะแสดงบันทึกรายการล่าสุดเป็นอย่างแรก ซึ่งเมื่อคุณจัดเรียงด้วยชื่อของลูกค้า  ชื่อของลูกค้าจะถูกจัดเรียงตามตัวอักษร แบบ ascending จะเรียงจาก A ถึง Z หรือแบบ descending จะเรียงจาก Z ถึง A และถ้าคุณเรียงข้อมูลแบบตัวเลขในแบบ ascending ตัวเลขจะเรียงจากต่ำไปหามาก และในแบบ descending จะเรียงตัวเลขจากค่ามากสุดไปต่ำสุด เมื่อคุณทำการเรียงรายการคุณจะสามารถค้นหาข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และนำเสนอให้กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ดูเพิ่มเติมที่ การเรียงข้อมูลใน Excel ขั้นสูง 

การคัดกรองข้อมูลจะทำงานแบบตะแกรงกรองข้อมูลของคุณที่ผ่านลงมา มันจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในข้อมูลของลูกค้า คุณสามารถเลือกที่จะแสดงผลเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเมืองหรือในจังหวัดที่กำหนดหรือ จะเป็นอายุและเพศก็ได้ ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความการคัดกรองข้อมูลใน Excel ที่มีข้อกำหนดหลายข้อกำหนด

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel

จัดเรียงรายการ

1. คลิกที่ cell ในรายการของคุณ

2. คลิกที่ Data tab

3. คลิกเลือกการจัดเรียง

คลิก A to Z เพื่อจัดเรียงจากต่ำไปมาก – ascending

คลิก Z to A เพื่อจัดเรียงจากมากไปต่ำ – descending

 โปรแกรม Excel จะจัดเรียงรายการของคุณ

คัดกรองรายการ

1. คลิก cell ในรายการของคุณ

2. คลิก Data tab

3. คลิก Filter

 ปุ่มลูกศรชี้ลงจะปรากฏขึ้นมาบน field header

4. คลิกที่ปุ่มลูกศร

กล่องหน้าต่าง Sort and Filter จะปรากฏขึ้นมา

5. คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกในสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏขึ้นมา ( เปลี่ยนเป็น )

6. คลิก OK

 โปรแกรม Excel จะคัดกรองรายการของคุณ

ในตัวอย่างนี้ CA และ MA จะไม่ปรากฏ

ข้อควรรู้

เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลงเวลาที่คุณคลิก Filter โปรแกรม Excel จะมีตัวเลือกสำหรับการคัดกรองข้อมูลของคุณ และมันยังสามารถจัดเรียงข้อมูลของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถจัดเรียงแบบง่ายๆ หรือแบบซับซ้อน หรือคุณสามารถจัดเรียงโดย cell color, font color, หรือ icon หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมให้คุณดูที่บทความ การเรียงข้อมูลใน Excel ขั้นสูงและ การเรียงข้อมูลใน Excel โดยเรียงตามสีของ Cell, สีของตัวหนังสือ หรือ icon 

ข้อควรรู้

เวลาที่คุณคัดกรอง โปรแกรม Excel จะวางลูกศรไว้ข้าง field header ซึ่ง field ที่คุณทำการคัดกรองจะมีปุ่ม filter ( )  บนลูกศรชี้ลง และ field ที่คุณจัดเรียงแบบ ascending จะมีปุ่มลูกศรขึ้นบนปุ่มลูกศรชี้ลง ( ) และ field ที่คุณจัดเรียงแบบ descending จะมีปุ่มลูกศรลงบนปุ่มลูกศรชี้ลง( )

บทความก่อนหน้า: การกำจัดข้อมูลซ้ำใน Excel 

บทความถัดไป : การเรียงข้อมูลใน Excel ขั้นสูง 

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
สร้างข้อมูลแบบเรียงลำดับด้วย Autofill ใน Excel

Close