Share →

ใน Excel คุณสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลของ worksheet ได้อย่างอิสระ การปรับเปลี่ยนนั้นจะมีมากกว่าการสร้างตัวหนังสือเข้มหรือจะเปลี่ยนสีของ cell ให้เป็นสีน้ำเงิน การเปลี่ยนรูปแบบของ Worksheet จะช่วยทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายและเข้าใจได้เร็วขึ้น

ในบทนี้เราจะแนะนำเทคนิคในการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน Excel โดยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขและ cell แบบปกติและวิธีการเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือ Format Painter โดยเครื่องมือ Format Painter จะใช้เพียงแค่ไม่กี่คลิกในการคัดลอกรูปแบบจาก Cell หนึ่งไปยังอีก Cell หนึ่ง

Excel ได้เตรียมเครื่องมือหลายอันไว้เพื่อทำให้การเปลี่ยนรูปแบบใน Excel เ็ป็นไปอย่างง่ายดาย ในแถบ Home และหน้าต่าง Format Cell ของ Excel จะมีเครื่องมือที่จำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบของ Cell และตัวเลขไว้ทั้งหมด คุณสามารถแก้ไขสี, ขอบ, คุณสมบัติต่างๆของ Cell, รูปแบบของตัวเลข, วันที่ และ เวลา

Excel สามารถที่จะใส่รูปภาพ กล่องข้อความได้ โดย Excel ได้เตรียมรูปแบบต่างๆของสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างมากมาย เพื่อให้คุณสร้างงานที่มีคุณภาพได้ และคุณสามารถวางรูปภาพเป็นพื้นหลังเพื่อสร้างให้งาน Excel ของคุณสวยงามขึ้นและช่วยเน้นข้อมูลของคุณ

เนื้อหาในหัวข้อการนำเสนอข้อมูลด้วย Excel แบบมืออาชีพ

1. การเปลี่ยนรูปแบบ ตัวเลข,วันที่ และเวลา ใน Excel ตอนที่ 1

2. การเปลี่ยนรูปแบบ ตัวเลข,วันที่ และเวลา ใน Excel ตอนที่ 2

3. การกำหนดรูปแบบให้ Cell ใน Excel ตอนที่ 1

4. การกำหนดรูปแบบให้ Cell ใน Excel ตอนที่ 2

5. การใส่สีแบบไล่สีใน Excel

6. การกำหนดรูปแบบอย่างเร็วโดยใช้ Format painter ใน Excel

7. การใส่รูปเพื่อใช้ทำ Flowchart ใน Excel

8. การใส่ข้อความแบบเท่ห์ๆ ใน worksheet ใน Excel

9. การใส่รูปถ่ายใน Excel

10. การจัดตำแหน่งรูปภาพใน Excel

11. การใส่ภาพให้เป็นพื้นหลังใน Excel

12. การบันทึกข้อมูลใน Excel ให้เป็นรูปภาพ

Share →
0 comments
Read more:
icon
เปลี่ยน Prespective ใน Photoshop ด้วยเครื่องมือ Crop

Close