Share →

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อจะทำการ Query ข้อมูลภายในเวปไซต์ ซึ่งที่คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จะอยู่ในเวปไซต์ภายใน Excel ได้ คุณจะพบว่าจริงๆแล้ว มีรูปแบบของข้อมูลหลายๆแบบหลายๆฟอร์มที่อยู่ในเวปไซต์ อาจจะเป็น สมุดงาน Excel แบบออนไลน์ ซึ่งรวมสมุดงาน Excel ออนไลน์ไว้ด้วย Excel จะคิดว่าข้อมูลภายในเวปไซต์ เป็นแบบที่ Excel รู้จัก ซึ่งก็เป็นแบบตาราง มีแถว มีหลัก และมีข้อมูลที่อยู่ข้างใน Excel มีสองทางเลือกสำหรับการเปิดและการใช้ข้อมูลที่เป็นแบบตารางในเวปไซต์ คุณสามารถคลิกปุ่ม Office จากนั้นคลิกเลือก Open แล้วหน้าต่าง Open ก็จะเปิดขึ้นมา แล้วทำการพิมพ์ ที่อยู่ของเวปนั้น ในช่อง File Name แล้วกด Open หรือคุณอาจจะใช้อีกทางเลือกหนึ่งคือคลิกที่แถบ Data และในกลุ่ม Get External Data ให้คุณคลิกเลือก Form Web to Query a Website ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ อาจจะยอมให้คุณแสดงและแก้ไขตัวเลข แต่การ Query เวปไซต์จะมีประโยชน์มากกว่านั้น

การนำเข้าข้อมูลในรูปแบบของ Query จะทำให้คุณสามารถคัดกรองข้อมูลได้ โดยเลือกเฉพาะ Record ที่คุณสนใจ Query จะยอมให้คุณทำการรีเฟรช Data ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลที่อยู่ใน Excel คุณจะสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เครื่องมือในการพรีเซนต์งาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่น Pivot Data / PivotTable หรือ การสร้างกราฟได้ ทั้งนี้ คุณสามารถทำการใส่สีแบบไล่สีใน Excel  และการกำหนดรูปแบบอย่างเร็วโดยใช้ Format painter ใน Excel  คุณก็สามารถทำได้เหมือนกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้งาน Excel ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

1. ให้คุณเปิดสมุดงาน Excel ใหม่ขึ้นมา

2. คลิกที่แถบเมนู Data

3. เลือก From Web ในกลุ่มเครื่องมือ Get External Data

กล่องข้อความ New Web Query จะปรากฏขึ้นมา

4. พิมพ์ Web address ที่คุณต้องการดึงข้อมูล

ตัวอย่างในภาพนี้ได้ใช้ www.fec.gov/pages/96to.htm

5. แล้วคลิก Go

กล่องข้อความ Web page จะปรากฏขึ้น

6. ให้คุณคลิกองค์ประกอบของข้อมูลที่คุณต้องการใส่เข้าไปในสมุดงาน

เครื่องหมายถูก (check mark) จะบอกถึงสิ่งที่คุณต้องการดึงข้อมูล ส่วนลูกศร (arrow) จะแสดงถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการดึงข้อมูล

7. ให้คุณคลิก Import

กล่องข้อความ Import Data จะปรากฏขึ้นมา

8. ให้คุณคลิกเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการนำข้อมูลมาวางในสมุดงานของคุณ (เปลี่ยนเป็น)

โดยที่คุณจะเลือก Existing Worksheet หรือ New Worksheet ก็ได้

9. จากนั้นให้คุณคลิกเซลล์หรือพิมพ์ชื่อลงไป สำหรับในกรณีที่คุณเลือก Existing Worksheet

10. แล้วคลิก OK

ข้อมูลที่คุณเลือกจาก Web จะปรากฏขึ้นใน Excel เพื่อพร้อมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การทำตาราง หรืออื่นๆ

ข้อควรรู้

สำหรับการหาข้อมูลทางสถิติที่อยู่ใน Web นั้น คุณสามารถทำได้โดยการ ค้นหาจาก Google และดาวน์โหลดข้อมูลสถิติของสหรัฐอเมริกาที่หลากหลาย จากเวปไซต์ FedStats ที่ www.fedstats.gov/cgi-bin/A2Z.cgi.State รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเรื่องภายในสหรัฐอีกมากมาย อีกทั้งคุณยังสามารถหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสหรัฐได้จากบทสรุปในหรือ FirstGov ที่อยู่ใน www.firstgov.gov

ข้อควรรู้

คำนิยามของคำว่า Query คือไฟล์ที่มีข้อมูลที่คุณนำเข้ามาใส่ไว้ใน Excel จากแหล่งข้อมูลภายนอก โดย Query definition จะบ่งบอกถึงแหล่งของข้อมูล แถวที่ประกอบอยู่ และรูปแบบในการดึงแถวเข้ามาใส่ข้อมูล และความถี่ของข้อมูลที่คุณมีการอัพเดต ซึ่งคุณสามารถดูและโมดิฟายน์ คุณสมบัติของ query ได้ โดยการเลือกที่แถบ Data แล้วคลิกที่ Properties ในกลุ่ม Connections

บทความก่อนหน้านี้: การสร้าง Link ใน Excel

บทความถัดไป: การคัดลอกตารางใน Word มาใช้ใน Excel

Share →
0 comments
Read more:
icon
ลูกเล่นการสร้างตัวหนังสือใน Photoshop

Close