Share →

ถ้าคุณกำลังพรีเซนต์เนื้อหาที่มีสูตรสมการที่เป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ คุณทราบว่าการสร้างและการจัดรูปแบบสมการนั้นสามารถทำให้เกิดความยุ่งยากได้ เนื่องจากว่าสมการทั้งหลายนั้น จะมีทั้งเครื่องหมาย สัญลักษณ์ รูปแบบ ลักษณะ และรูปร่างที่ไม่สามารถหาได้จากคีย์บอร์ดมาตรฐาน และจากการเขียนสูตรต่างๆด้วยมือ Equation Editor จะเป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับ PowerPoint ซึ่งให้ความสะดวกในการสร้างและการแก้ไขสูตรสมการเหล่านี้

แม้ว่าโปรแกรม Word 2007 จะรวบรวมเครื่องมือสำหรับสร้างสมการที่หาไม่ได้จากโปรแกรม PowerPoint  อย่างไรก็ดี PowerPoint ก็ยังสนับสนุนออปชั่น Equation Editor นี้ เพื่อให้คุณสามารถใส่ Equation Editor objects ลงในสไลด์ของคุณได้

ออปชั่น Equation Editor สามารถให้คุณใส่สูตรหรือส่วนประกอบของสูตรจากตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับสมการที่คุณหามา เพื่อสร้างและใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์ของสมการลงไปได้ง่ายขึ้น ขอบเขตของสมการเหล่านี้ได้มาจากเลขคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ของตัวหนังสือกรีก คุณสามารถเลือกจากรูปแบบที่มีทั้งแบบ Fence, Fractions, Radical, Subscripts, Superscripts, Summations, Integrals, Underbars, Overbars และรูปแบบอื่นๆได้ ตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการ

เมื่อคุณได้ทำการใส่สูตรที่ใช้ในการคำนวณเรียบร้อยแล้ว แล้วคุณต้องการเผยแพร่เต่อที่สาธารณะต่อไป คุณสามารถทำการเตรียมความพร้อมในการนำ powerpoint ขึ้นเว็บไซด์และหากสไลด์ของคุณมีรูปภาพประกอบ PowerPoint อยู่ด้วย คุณก็สามารถเน้นรูปภาพด้วยเงาใน powerpoint  ได้เพื่อให้ Presentation ของคุณดูมีมิติและมีความน่าสนใจต่อผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ สมการ สัญลักษณ์ อะไรพิเศษ ก็ใส่ใน powerpoint

1. ให้คุณดูเส้นทางเพื่อไปยังสไลด์ที่คุณต้องการใส่สมการเข้าไป

2. คลิกที่แถบเมนู Insert

3. เลือก Object

กล่องข้อความ Insert Object จะปรากฏขึ้น

4. ให้คุณคลิก Microsoft Equation 3.0

5. คลิก OK

จากนั้น หน้าต่าง Equation Editor จะปรากฏขึ้น

6. ให้คุณพิมพ์สมการใส่ลงไป

7. เลือก File

8. คลิกที่ Exit and Return to ต่อด้วยชื่อของเอกสารที่อยู่ใน PowerPoint Presentation ของคุณ

จากนั้น โปรแกรม PowerPoint จะทำการเพิ่มสมการใส่ลงไปในสไลด์ของคุณ

ลองทำดู 

ปกติแล้ว PowerPoint จะทำการใส่ Equation Editor object ลงไปในกรอบที่มีขนาดเล็กมาก แต่เพื่อให้คุณอ่านสมการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้คุณทำการคลิกและลากมุมและด้านข้างของวัตถุเพื่อให้มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการอ่านมากขึ้น 

ข้อควรรู้ 

หลังจากที่คุณใส่ Equation Editor object คุณอาจค้นพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือ error หรือคุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงไปยังสมการของคุณ ในการแก้ไขสมการ ให้คุณดับเบิ้ลคลิกที่ Equation Editor object เพื่อให้หน้าต่าง Equation Editor เปิดขึ้นด้วยสมการที่คุณพร้อมทำการอัพเดตแก้ไข 

ข้อควรระวัง 

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวหนังสือสีดำของ Equation Editor ได้ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถเห็นสมการที่คุณใส่ลงไป ถ้าสไลด์ของคุณใช้พื้นหลังที่เป็นสีดำ ให้คุณสร้างกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสีที่สว่างและวางสมการให้อยู่ด้านบนของรูปสี่เหลี่ยมนั้น 

บทความก่อนหน้านี้: สร้างลิงค์อีเมล์ใน powerpoint 

บทความถัดไป: ใส่ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์ใน powerpoint 

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
เทคนิคในการโชว์สไลด์ powerpoint

Close