face
GROUP #1

Awesome Marketing!
จ่ายเงิน

โปรโมทสินค้าเจาะจงกลุ่มโดย faceGROUP

เป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการโปรโมทสินค้าทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่บริการ

Targetting Niche Traffic

Targetting Niche Traffic

เจาะจงตามธุรกิจ ตาม Keywords โปรโมทเฉพาะคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการที่ชื่นชอบเท่านั้น
Super Fast Turbo Setup

Super Fast Turbo Setup

การตั้งค่าและค้นหา GROUPS นั้นใช้เวลาเพียง 30 วินาที แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการตลาดมาก่อน
Step-by-step Traning

Step-by-step Traning

ขั้นตอนวิธีการใช้งานง่าย 8 Modules ใช้เวลาเพียง 15 นาที ท่านจะมีความรู้ในการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทาง Facebook เป็นเรื่องแสนง่าย

ห้ามพลาดวันนี้. ขยายธุรกิจของท่าน ! เจาะกลุ่มเป้าหมาย

Powerful Scheduler
Powerful Scheduler
Group Settings
Group Settings
Do a Posting
Do a Posting
Share →