Share →

คุณสามารถใช้ Tablet PC ของคุณกับอุปกรณ์ที่เป็นปากกาเพื่อสร้าง Ink Annotations ได้ ซึ่ง Ink Annotations นี้ จะเป็นเหมือนกับการโน๊ตข้อมูลด้วยลายเซ็น โดยโน๊ตไว้บนสไลด์ของคุณ Ink Annotations สามารถใช้ในโหมด Slide Show หรือขณะที่คุณกำลังทำการแก้ไขสไลด์ได้ เมื่อคุณสร้าง Ink Annotations ขึ้นมา Ink Annotations จะถูกบันทึกไว้ใน Presentation ของคุณ และแสดงให้คุณเห็นหลังจากที่ผู้ใช้ไม่ได้มีหรือใช้ Tablet PCs

Ink Annotations จะมีประโยชน์มากเป็นพิเศษเมื่อคุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวกับเนื้อหาใน Presentation ของคุณ คุณสามารถเพิ่ม Ink Annotations ลงบนสไลด์ของคุณได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถดูหรือทำการวิจัย Topic รวมถึงคุณยังสามารถใช้เพื่อร่างข้อมูลของคุณได้ด้วย คุณจะสามารถดูได้ว่าเมื่อคุณเสร็จสิ้นในการช่วยทีมงานในการรับผิดชอบสไลด์นั้น สไลด์จะแสดงขึ้นในลักษณะใด

รูปแบบของปากกาที่ใช้โน๊ตข้อมูลลงบนสไลด์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งรูปแบบ Ballpoint, Felt Tip และแบบ Highlighters แต่ละรูปแบบนั้นให้จะ Ink Annotations ในลักษณะและความกว้างที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสามารถเลือกสีของ Ink ได้หลายสี ด้วยการตั้งค่าสีที่มาจากธีมการออกแบบของสไลด์ของคุณ

เมื่อคุณใส่ Ink Annotations ลงในสไลด์ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากคุณต้องการนำขึ้นไปยังเวปไซต์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนค่าความละเอียดของหน้าจอสำหรับการ present ผ่านเว็บไซด์  รวมถึงใส่ตัวหนังสือในรูปใน Powerpoint ง่ายที่สุดในสามโลก ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ สมการ สัญลักษณ์ อะไรพิเศษ ก็ใส่ใน powerpoint

1. ให้คุณคลิกที่แถบเมนู Review

2. เลือก Start Imking

แถบควบคุม Ink Tools จะปรากฏขึ้น

3. ให้คุณคลิกที่รูปแบบปากกาที่คุณต้องการจะใช้

4. คลิก Weight

5. แล้วเลือกความกว้างของเส้นที่คุณต้องการ

6. ให้คุณลงมือเขียนข้อมูลลงในสไลด์

7. ให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 6 อีกครั้ง เพื่อทำการเขียนต่อไปในรูปแบบของปากกาที่ต่างกัน รวมทั้งสีด้วย

8. เมื่อคุณใส่ข้อมูลลงไปในสไลด์ของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก Close Ink Tools

ข้อมูลที่คุณเขียนไว้ ก็จะยังอยู่บนสไลด์ของคุณ

ลองทำดู

ในการใช้ Ink ระหว่างที่คุณกำลังทำ Presentation นั้น ให้คุณไปที่ตำแหน่ง Tablet PC แล้วนำอุปกรณ์ของปากกาเข้ามาในส่วนของสไลด์ที่อยู่ด้านล่าง จนกว่าคุณจะเห็นไอคอนรูปปากกาถูกยืนยันการใช้งาน จากนั้นให้คุณไปที่ไอคอนปากกา แล้วใช้เมนูที่ปรากฏขึ้นเพื่อนำปากกามาใช้รวมถึงสีที่คุณต้องการ

ลองทำดู

คุณยังสามารถใช้สีของหมึกปากกา ที่ไม่มีการออกแบบของธีมที่คุณกำลังใช้อยู่ได้ โดยให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่อยู่ด้านบน เพื่อแสดงเครื่องมือ Ink Tools จากนั้นคลิกที่ Color แล้วคลิก More Ink Colors และในกล่องข้อความ Colors ให้คุณคลิกสีที่คุณต้องการ แล้วคลิก OK

ลองเปลี่ยนดู

คุณสามารถลบหมึกของปากกาในสไลด์ของคุณได้ ซึ่งขั้นตอนในการลบหมึกออกไปนั้น ให้คุณกด Ctrl + Z และถ้าคุณต้องการลบหมึกทุกๆอัน ให้คุณคลิกที่ Eraser ที่อยู่ในแถบ Pens จากนั้นให้คุณแตะไปที่หมึกที่คุณต้องการจะลบออกไป

บทความก่อนหน้านี้: สร้างแผนผังองค์การด้วย powerpoint 

บทความถัดไป: เตรียมความพร้อมในการนำ powerpoint ขึ้นเว็บไซด์ 

Share →
0 comments
Read more:
dollar
บทที่ 7 การเพิ่มขึ้นของความนิยมและลิงค์เกี่ยวกับ SEO

Close