Share →

Mailing List
Mailing List คือกลุ่มของชื่อและที่อยู่ที่ถูกใช้เพื่อการส่วนตัวหรือในองค์กรเพื่อส่งสิ่งต่างๆ ให้กับผู้รับหลายราย โดยความหมายของคำนี้มักจะหมายรวมไปถึงผู้ที่สมัครสมาชิกด้วย

ชนิดของ Mailing list
Mailing list มีอย่างน้อยสองชนิด คือ announcement list ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับรากศัพท์โดยตรง ที่ซึ่งบุคคลใน mailing list จะมีลักษณะเหมือนกับสมาชิกหนังสือพิมพ์ แต่เดิมสิ่งนี้จะถูกส่งโดยระบบไปรษณีย์ แต่ปัจจุบันมีการใช้ผ่านระบบ email เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในแบบที่สองคือ discussion list ซึ่งสมาชิกสามารถโพสข้อความหรือเรื่องราวลงไปแล้วสิ่งโพสจะถูกกระจายไปยังสมาชิกใน mailing list

คำนิยามเพิ่มเติม

Mailshot หรือ blast คือสิ่งที่ถูกส่งออกไปให้กับสมาชิกทุกคนใน mailing list โดยรายชื่อดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับรายชื่อที่ใช้ในการกระจายสินค้า
ตามกฎหมาย แต่ละคนสามารถสมัครและยกเลิกการสมัครใน Mailing list ได้ด้วยตัวเอง

Mailing lists บางครั้งจะถูกเช่าหรือขาย ถ้าเป็นการเช่า ผู้เช่าจะได้รับความยินยอมให้ใช้ mailing list ในช่วงเวลาที่ตกลงไว้เท่านั้น เจ้าของ Mailing list จะใช้วิธีการควบคุมโดยใช้ Salting (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Seeding” ในการส่งจดหมายโดยตรง) ซึ่งเป็น Mailing list ที่มีที่อยู่ปลอมและมีการสร้างที่อยู่ปลอมใหม่สำหรับการเช่าแต่ละครั้ง ผู้เช่า Mailing list ที่มีเจตนาไม่ดี จะพยายามที่จะลบที่อยู่ปลอมโดยการเช่า Mailing list หลายๆครั้งแล้วนำมารวมกันเพื่อหาที่อยู่ที่ใช้ได้จริง นายหน้าในการจัดการ Mailing list ช่วยในจัดหารายชื่อ สำหรับบางองค์กรเช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในกลุ่มเฉพาะ หรือ องค์กรการกุศล รายชื่อเหล่านี้จะมีมูลค่ามาก และนายหน้าในการจัดการ Mailing list จะช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับ Mailing list นั้น

Mailing list คือรายชื่อ email address แบบง่ายๆ ของกลุ่มคนที่สนใจในหัวข้อเดียวกันหรือ เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะงานเหมือนกัน หรือเป็นกลุ่มที่เรียนที่เดียว เมื่อสมาชิกในรายชื่อส่งข้อความลงไปที่อยู่ในกลุ่มแล้ว email จะถูกส่งไปให้สมาชิกทุกคนในรายชื่อ ข้อดีหลักของ Mailing list ที่เกิดกับ กระดานสนทนาบนเว็บ (web-base discussion) คือการได้รับข้อความใหม่เมื่อคนใดคนหนึ่งส่งข้อความไปสู่กล่องจดหมายของผู้เกี่ยวข้อง

Listwashing คือกระบวนการในการลบรายชื่อใน Mailing list โดยปกติแล้ว Mailing list จะประกอบไปด้วย email address และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ไม่ได้สมัครใจสมัครสมาชิกอยู่ด้วย โดยรายชื่อเหล่าจะถูกลบทิ้งหลังจากได้รับการร้องขอจากบุคคลเหล่าให้ลบรายชื่อ เฉพาะผู้ร้องขอเท่านั้นจะถูกลบรายชื่อออกจาก Mailing list เท่านั้น ด้วยความเชื่อที่ว่าจะมีส่วนน้อยเท่านั้นของคนที่ไม่สะดวกที่จะรับ email ที่ไม่ต้องการ จะส่งคำร้องเรียนออกไป เพราะคนเหล่านี้ไม่สมัครใจที่จะมีรายชื่ออยู่ใน Mailing list และผู้ร้องเรียนจะไม่มีการร้องเรียนต่อเนื่อง ถ้าผู้ร้องเรียนนั้นได้ถูกลบออกจาก Mailing list แล้ว กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้ส่ง email ยังคงรักษาระดับ Mailing list ที่ไม่มีการร้องเรียนได้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะได้รับคำร้องเรียนจากผู้ที่ถูกรบกวนโดยการส่ง email และ ISP จะส่งเรื่องร้องเรียนนี้ต่อไปให้ผู้ส่ง email ซึ่งทำให้ผู้ส่ง email นั้นสำหรับทำ Listwashing กับบุคคลเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นการช่วยผู้ส่ง email อีกด้วย

Share →
0 comments
Sort: Newest | Oldest
Read more:
3 วิธี ค้นหาอีเมล์
Close