Share →

คุณสามารถทำการเชื่อมต่อไปยังรูปภาพหรือวัตถุในสไลด์ของคุณ เพื่อช่วยแสดง Timeline และความสัมพันธ์ของข้อมูล จุดเชื่อมต่อจะมีทั้งลักษณะที่เป็นเส้นตรงและเส้นโค้ง รวมถึงมีลูกศรที่เชื่อมต่อไปยังวัตถุสองวัตถุหรือมากกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น รูปร่าง (shapes) รูปภาพ หรือกราฟฟิกอื่นๆ

จุดเชื่อมต่อจะทำการยึดบริเวณกึ่งกลางของด้านข้างของวัตถุ ซึ่งทำให้คุณประหยัดเวลาเนื่องจากว่าคุณไม่ต้องพยายามคลิกและลากเส้นเพื่อให้เส้นมาบรรจบกันบริเวณขอบของวัตถุด้วยตัวเอง

ในตัวอย่างด้านล่าง จะมีไดอะแกรมที่มีกล่องอยู่ 6 กล่อง ที่แสดงแต่ละคอนเซปต์ของข้อมูล คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ โดยการวาดลูกศรจาก 1 กล่องไปยังกล่องต่อๆไป อีกวิธีที่คล้ายกันคือ ใน Flowchart ไดอะแกรม คุณสามารถใช้จุดเชื่อมต่อเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวระหว่างงาน การทดสอบ และส่วนประกอบอื่นๆของ Flow chart ได้

การเพิ่มเส้นเชื่อมต่อจะทำได้แค่คลิกเมาส์ไม่กี่ครั้ง  และการเชื่อมต่อจะยึดไปยังจุดกึ่งกลางของวัตถุแต่ละวัตถุนั้นจะเชื่อมต่อด้วยเส้นตรง และยิ่งดีกว่า ถ้าคุณได้ทำการย้ายวัตถุใดวัตถุหนึ่ง เส้นนั้นก็จะยังคงเชื่อมต่อวัตถุให้คุณอยู่ รวมถึงการแก้ไขไดอะแกรมก็จะง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วย การแปลงไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์ XPS หรือ pdf   ปรับแต่งการแสดงผลใน Powerpoint ระดับเทพ

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ สมการ สัญลักษณ์ อะไรพิเศษ ก็ใส่ใน powerpoint

1. ให้คุณไปที่สไลด์ที่คุณต้องการสร้างจุดเชื่อมต่อโดยมีวัตถุสองวัตถุอยู่ในนั้น

หมายเหตุ คุณสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อไปยัง รูปร่าง (Shapes), กล่องข้อความ (Text boxes), ตัวหนังสือ WordArt, Clip art, รูปภาพ และอื่นๆได้

2. ให้คุณคลิกที่แถบเมนู Insert

3. คลิก Shapes

Shapes gallery จะปรากฏขึ้น

4. ในหัวข้อ Lines ให้คุณเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

5. เลื่อนเมาส์ไปยังไอเทมแรก

มุมเชื่อมต่อสีแดงจะอยู่รอบๆวัตถุในสไลด์ของคุณ

6. ให้คุณคลิกตรงมุมสีแดงที่คุณต้องการใช้เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ

PowerPoint จะทำการสร้างจุดเชื่อมต่อที่จุดแรกที่คุณคลิก

PowerPoint จะทำการเพิ่มจุดเชื่อมต่อที่เป็น Shape ในสไลด์ของคุณ

7. ให้คุณลากจุดเชื่อมต่อผ่านไปยังวัตถุที่คุณต้องการเชื่อม

เส้นจะทำการเชื่อมต่อตามที่คุณลากไปยังวัตถุอื่นบนสไลด์ของคุณ

จุดเชื่อมต่อสีแดงจะอยู่รอบๆวัตถุในสไลด์ของคุณ

8. ให้คุณคลิกจุดที่คุณต้องการเชื่อมต่อวัตถุเป็นจุดที่สอง

PowerPoint จะทำการวาดเส้นเชื่อมต่อระหว่างวัตถุสองวัตถุนั้น

คุณสามารถนำฟอร์แมตไปใช้กับเส้นที่เชื่อมต่อได้ โดยใช้แถบเครื่องมือวาดภาพ (Drawing tools)

9. ให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 8 อีกครั้ง เพื่อเพิ่มเส้นเชื่อมต่อวัตถุลงในสไลด์ของคุณ

ข้อควรรู้

จุดที่ทำการเชื่อมต่อนั้นจะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน Straight คือจุดที่เป็นเส้นตรงที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Elbow คือจุดเชื่อมต่อที่ใช้เส้นตรงและมีมุมด้านขวา Curved คือจุดที่เป็นเส้นโค้งที่ใช้เชื่อมต่อวัตถุ

ลองเปลี่ยนดู

คุณสามารถทำการย้ายจุดเชื่อมต่อจากวัตถุไปยังวัตถุอื่นๆได้ โดยการคลิกบริเวณปลายจุดที่คุณต้องการย้ายและลากไปยังวัตถุอีกอัน

ลองเปลี่ยนดู

ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบวัตถุและใช้จุดเชื่อมต่อเชื่อมไปยังวัตถุในเส้นทางที่สั้นลง คุณสามารถใช้ Reroute connectors เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จากนั้นให้คุณคลิกขวาที่จุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก Reroute connectors จากนั้น จุดเชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ระหว่างที่เชื่อมต่อไปยังวัตถุ

บทความก่อนหน้านี้: การสร้างกราฟใน powerpoint 

บทความถัดไป: สร้างแผนผังองค์การด้วย powerpoint 

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ MASS INDEX

Close