Share →

โปรแกรม Microsoft Security Essentials โปรแกรมกำจัดไวรัสฟรีซึ่งสามารถทำงานได้เรียลไทม์ และมีความสามารถในการตรวจจับไวรัสที่ดี โดยโปรแกรมนี้สามารถทำงานกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากคำภาษาอังกฤษ “Essential” ซึ่งแปลว่า มีความจำเป็น โปรแกรม Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมขนาดเล็กมากมีขนาดเพียง 5 ถึง 7 MB ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการเท่านั้นเอง โดยโปรแกรม Microsoft Security Essentials มีระบบป้องกันไวรัสและมัลแวร์ ,อัดเดพโปรแกรมได้ฟรี, สามารถตั้งตารางเวลาในการอัพเดท โดยฟังก์ชั่นทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้งานผ่านทางหน้าจอของโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสวยงาม

หน้าจอของโปรแกรมนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน :

1. หน้าหลัก (Home) เพื่อดูสถานะระดับความปลอดภัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีในส่วนของ การป้องกันแบบเรียวไทม์ (Real-time protection) และความทันสมัยของโปรแกรม (update) โดยในส่วนด้านขวาจะมีปุ่มเพื่อใช้ในการสแกน(scan now) โดยจะมีออปชั่นให้เลือกคือ แบบสแกนรวดเร็ว (Quick) ซึ่งจะเป็นการสแกนในไฟล์ระบบหลักๆของเครื่องเท่านั้น ส่วนอีกออปชั่นที่ให้เลือกคือ แบบสแกนทั้งหมด (Full) ซึ่งจะเป็นการสแกนไฟล์ทั้งหมดของเครื่อง และออปชั่นสุดท้ายคือ แบบเลือกสแกน (Custom) โดยเราสามารถที่จะระบบได้ว่าเราจะทำการสแกนไฟล์ในแฟ้มใด

Securityess03

2. อัพเดท (Update) แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูลไวรัส โดยมีการแสดงวันที่สร้างฐานข้อมูล และเลขเวอร์ชั่น โดยมีปุ่มกดอัพเดท (Update) เพื่อที่ใช้ในการอัพเดทฐานข้อมูล โดยในขบวนการอัพเดทนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

หน้า Update ของโปรแกรม Microsoft Security Essentials

3. ประวัติ (History) โดยแสดงไวรัสหรือมัลแวร์ที่ถูกตรวจจับ, โปรแกรมที่น่าสงสัยว่าไม่ปลอดภัยซึ่งโปรแกรม Microsoft Security Essentials ห้ามใช้งาน แต่ผู้ใช้สามารถทำการอนุญาตเพื่อที่จะใช้งานได้เมื่อผู้ใช้เองมั่นใจว่าโปรแกรมดังกล่าวมีความปลอดภัยมากพอ

4. ปรับแต่ง (Setting) จะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของโปรแกรมเช่น การจัดการกับไฟล์ที่ติดไวรัส, ชนิดของไฟล์ในการตรวจสอบ เป็นต้น

หน้า Setting ของโปรแกรม Microsoft Security Essentials

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
การปรับแต่งสีสำหรับการ present ผ่านเว็บไซด์

Close