Share →

Refine Edge floating panel สามารถเข้าถึงได้ในแถบ Options ในขณะที่คุณใช้เครื่องมือ selection ใดในการทำงาน ซึ่งการใช้ Refine Edge คุณสามารถทำให้ selection มีความเนียนหรือทำให้มีความละเอียดสูงในขอบของวัตถุที่ทำการเลือก และยังสามารถลบความไม่เรียบของขอบได้ โดยมันมีตัวเลือกในการ preview ในหลายๆแบบ อาทิ เช่น แสดง selection บนพื้นหลังสีขาวหรือดำ, บน Red overlay, หรือบน layer เปล่าๆเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นขอบของพื้นที่ที่คุณเลือกและการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้กระทำ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ Quick Mask ในการเลือกรูปภาพในส่วนที่ต้องใช้ความปราณีตสูงใน Photoshop

คุณสามารถใช้ Refine Edge panel พร้อมกับ selection ใดๆก็ได้ ซึ่งเครื่องมือ Refine Edge นั้นมีประโยชน์มากเวลาที่เลือกขอบของภาพที่ไม่เรียบเนียนเช่น ขนสัตว์ และเมื่อใดก็ตามที่มีการทำ selection บนภาพ ปุ่ม Refine Edge จะปรากฏขึ้นบนแถบ Options

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการปรับความละเอียดของขอบวัตถุที่เลือกได้เพื่อให้ selection นั้นมีความเนียนและละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ ใช้เลเยอร์, Selections และ Masks อย่างมืออาชีพ

1. เปิดภาพขึ้นมาและทำ selection โดยใช้เครื่องมือ selectionใดๆ

(A) วัตถุด้านหน้าได้ถูกเลือก

Note: คุณอาจเลือกที่พื้นหลังและทำการ invert selection เพื่อทำให้วัตถุอยู่ใน selection marquee ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาพ

2. คลิกที่ปุ่ม Refine Edge ในแถบ Options

ตัววัตถุจะปรากฏขึ้นพร้อมกับพื้นหลังโล่งๆ

3. คลิกที่เครื่องมือ Zoom ใน Refine Edge panel และคลิกในรูปภาพเพื่อขยายพื้นที่ในบริเวณที่ต้องการ

Note: คลิกที่เครื่องมือ Hand (  )ใน Refine Edge panel และคลิกลากเพื่อย้ายตำแน่งของภาพ

4. คลิกลากแถบเลื่อน Radius เพื่อปรับความเนียนของขอบ selection

5. คลิกลากแถบเลื่อน Contrast เพื่อลบสิ่งรบกวนและเพื่อทำความคมของขอบ

6. คลิกที่เมนู View เพื่อเลือก view mode แบบอื่นๆ

7. คลิกลากแถบเลื่อน Smooth เพื่อสร้าง selection ที่มีความเรียบเนียน

8. คลิกลากแถบเลื่อน Feather เพื่อสร้างความนุ่มนวลของขอบ selection

9. คลิกลากแถบเลื่อน Shift Edge เพื่อปรับแต่งขอบของ selection

10. คลิกทำเครื่องหมายถูก(  เป็น  ) ที่ Decontaminate Colors

11. คลิกลากแถบเลื่อน Amount เพื่อสลับสีของ fringes ด้วยสีของวัตถุ

12. ทำขั้นตอนที่ 4 ถึง 11 เพื่อ selection ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

13. คลิกที่เมนู Output เพื่อทำให้พื้นที่ที่เลือกมีการทำ selection หรือ mask บน layer ปัจจุบันหรือทำบน New layer ก็ได้

14. คลิก OK เพื่อบันทึก selection

Selection ที่ถูกปรับแต่งแล้วจะปรากฏขึ้นบนภาพโดยจะปรากฏขึ้นเป็น New layer หรือเป็น new layer กับ layermask

ข้อควรรู้

การคลิกทำเครื่องหมายถูก (  เป็น  ) ที่ตัวเลือก Decontaminate ในขั้นตอนที่ 10  จะต้องมาการทำ selection อยู่บน new layer เพราะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสีของพิกเซล

เสริมเทคนิค

การเลื่อนแถบเลื่อน Radius จะปรับปรุงขอบของ selection และช่วยให้พื้นที่มีความละเอียดที่มากขึ้น และการเพิ่มค่าของ contrast จะเป็นการปรับความคมของขอบ selection  นอกจากนี้แถบเลื่อน Smooth จะลบสิ่งรบกวนบนขอบของ selection และสุดท้ายแถบเลื่อน Feather จะเพิ่มความ blur ให้กับขอบของ selection

ลองทำดู

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อทำการเปลี่ยน preview mode ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ใช้ Refine Edge panel โดยกดแป้น F เพื่อสลับเปลี่ยนในแต่ละ preview mode และกดแป้น X เพือ่ทำการแสดงผลรูปต้นฉบับ

บทความก่อนหน้า: เทคนิคการเลือกรูปภาพในเฉพาะส่วนผิวและการปรับแต่งรูปภาพเฉพาะส่วนหน้าคนใน Photoshop ตอนที่ 2

บทความต่อไป: รวมสองรูปเข้าด้วยกันใน Photoshop โดยใช้ Automatic Layer Mask

Share →
0 comments