Share →

คุณสามารถเปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดาของคุณให้เป็น ภาพแนว Pen and Color Wash ง่ายๆได้ด้วยการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม Filter ต่างๆลงไป เราก็จะได้ภาพที่เหมือนกับการใช้ India Ink หรือ diluted ink wash ที่แสดงให้เห็นถึงแสงและเงาของภาพ เทคนิคนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากในการเรียนวาดรูปที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เมื่อใช้Filter ใส่ภาพ ทำให้เกิด ภาพที่มีเอกลักษณ์ขึ้นมา ภาพ Pen-and Ink- Wash มีลักษณะคล้ายกับภาพวาดสีน้ำ แต่แตกต่างกันตรงที่ จะไม่ใช้สีดำในการแบ่งเส้น

เตรียมรูปภาพขึ้นมา โดยลด  Noise ,ปรับให้ภาพสว่างขึ้น และเพิ่มความอิ่มตัวของภาพ(Saturation) แนะนำบทความปรับสีและความคมของภาพถ่ายของคุณอย่างมืออาชีพ   และสร้างพื้นหลังรูปภาพซ้ำเพิ่มเติมขึ้นมาหลายๆชั้น และแก้ไขแต่ละชั้น โดยใช้ ที่แตกต่างกัน Filter แนะนำบทความ ปรับเปลี่ยนสีรูปภาพตามจินตนาการด้วย Photo filter ใน Photoshop และคุณจะได้รูปภาพที่เปลี่ยนแปลงเข้าไปในแต่ละLayerจากโครงสร้างเดิม หลังจากนั้นเพิ่มพื้นหลังสีขาว โดยใช้แปรงในทำภาพWash.

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ เติมแต่งผลงานของคุณให้เป็นมืออาชีพใน Photoshop 

1. เปิดภาพของคุณขึ้นมา เลือกไปที่ Filter > Noise > Reduce Noise

2. ในกล่องโต้ตอบของ Reduce Noise ให้คลิกและลากตัวเลื่อนเพื่อลดการรบกวนของรูปภาพ

3. เลือก OK

4. เพิ่ม Brightness และ Saturation ให้รูปภาพ โดยใช้ Adjustment Layer (หากจำเป็น)

5. กด command + Shift + E (Ctrl + Shift + E) พร้อมกัน หลายๆครั้งถ้าจำเป็น เพื่อรวม layer เข้าด้วยกัน

6. กด D เพื่อตั้งค่าสี Foreground และ Background

7. กด command + I (Ctrl + l) พร้อมกัน สองครั้งเพื่อทำพื้นหลังซ้ำ

8. เลือกไปที่ Background Layer

9. กดเลือกที่ปุ่ม New Layer เพื่อสร้าง Layer เปล่าขึ้นมาใหม่

10. กด command + Delete (Ctrl + Backspace) พร้อมกันเพื่อสร้างพื้นหลังสีขาว

11. คัดลอก Layer อันบนสุด

12. คลิ๊ก ปุ่ม Black&White ในเครื่องมือ Adjustment panel


Layer อันบนสุด ได้เปลี่ยนเป็นรูปภาพแบบ Gayscale และ ตัวเลือก Black&White ที่ใช้จะแสดงให้เห็นอย่ใน Properties panel

Note: คุณสามารถที่จะเลือก “ลากตัวเลื่อน หรือ คลิก “Auto to change” สไตล์ ของ รูปภาพแบบ Gayscale

13. กด ปุ่ม command + E (Ctrl + E) พร้อมกัน เพื่อผสาน การปรับเปลี่ยน Layer Black&White กับ Layer ข้างล่าง

14. กดเลือก Filter

15. เลือก Stylize

16. เลือก Find Edges

รูปภาพที่ออกมาจะมีลักษณะคล้ายกับลายเส้นดินสอที่เข้มๆ

17. เลือก Filter

18. เลือก Blur

19. เลือกที่ Smart Blur

จะเกิดกล่องโต้ตอบของ Smart Blur ขึ้นมา
20. คลิกและลาก the Radius and Threshold sliders เพื่อให้ได้ soften edges และ ลด details ของรูป

21. เลือก OK

22. เลือก เมนู the blend mode drop-down ที่ Layer บนสุด เลือก Muliply

เสริมความรู้

เพื่อให้เกิดภาพที่ออกมาเป็นศิลปะมากขึ้น ควรลดขนาดของรูปภาพก่อนเป็นอันดับแรก เลือก Image > Image size และตั้งค่า Pixel ของรูปภาพ ให้เท่ากับ 1,000 pixels ,ขนาดรูปภาพดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของFilters มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลายเส้นจังหวะของแปรงที่ก็เกิดขึ้นจะดูเหมือนลายเส้นที่ใช้วาดลงบนกระดาษจริงๆ

เปลี่ยนมันซะ

เปลี่ยนแปรง หรือ รูปทรงของแปรงให้เหมือนกับที่ใช้วาดด้วยสีขาว ลงบน the Black mask โดยเลือกแปรงขนาดกลาง คุณสามารถเลือก Brush Panel Toggle button () ใน Option Bar และเลือก Brush Tip Shape เพื่อเปลี่ยนรูปแบบต่างๆของแปรง

ปรับแต่งมันดู

คุณสามารถที่จะสร้างแปรงคู่เพื่อเปลี่ยนให้จังหวะของแปรงให้มีมากขึ้น เลือก Brush Panel Toggle button () ใน Option Bar เลือก Dual Brush และ เลือกแปรงต่างๆใน Sample box หลังจากนั้น คลิกและลาก Sliders เพื่อเปลี่ยนแปลง ลักษณะของแปลง เพียงเท่านี้ก็จะได้ภาพเก๋ๆ สไตล์ รูปวาด โดยใช้ Photoshop แล้ว

บทความก่อนหน้านี้ : เนรมิตภาพสีชอล์กจากภาพถ่ายด้วย Photoshop ตอนที่ 2

บทความต่อไป : แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพแนว Pen-and-Colored-Wash ด้วย Photoshop ตอนที่ 2

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
เปลี่ยนฟอนต์ทุกสไลด์ใน Powerpoint พร้อมกันในครั้งเดียว

Close