Share →

การทำซ้ำ Layer ภาพขึ้นมา ให้เป็นพื้นฐานของสี โดยคุณสามารถใช้ Noise Filter เพื่อทำให้ภาพที่ทำซ้ำขึ้นมามีความละเอียดน้อยลง ก็จะทำให้ภาพของเรานั้นมีคุณลักษณะความเป็นรูปถ่ายน้อยลง  ดูวิธีการใช้ Filter ได้ในบทความ ใช้ Filter แบบ Smart Filter เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งใน Photoshop จากนั้นคุณสามารถลงสีแต่ละ Layer Maskได้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะเหมือนการล้างสีขึ้นมา หากไม่เข้าใจการใช้ Layer Mask แนะนำให้อ่าน บทความ รวมสองรูปเข้าด้วยกันใน Photoshop โดยใช้ Automatic Layer Mask

สำหรับเทคนิคการลดรายละเอียดของรูปนี้ จะทำให้รูปของเราเหมือนกับภาพวาดสีน้ำ  และคุณสามารถเพิ่มการล้างให้เป็นขนาดใหญ่ได้  โดยขั้นตอนแรก ใช้แปรงทึบแสง เพิ่มความทึบของแสงของรูปเพื่อสำหรับการล้างชุดต่อไป และขั้นสุดท้ายทำให้งานเล็กลง ใช้แปรงที่ให้ความทึบเพิ่มมากขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดรูปภาพ คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของแปรงได้ในการล้างทีแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และจะได้รูปภาพที่ออกมาเหมือนภาพ pen and colored wash จริงๆ อย่างไรก็ตาม ภาพที่ออกมาจะดูเหมือนกับ ภาพ pen-and-ink wash เมื่อทำให้ภาพมีความละเอียดที่ต่ำลงไปทีละสเต็ป คุณก็จะเห็นว่ามีหลายทางที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คล้ายๆกัน หรือแต่ละรูปที่ใช้ก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็เป็นได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ เติมแต่งผลงานของคุณให้เป็นมืออาชีพใน Photoshop

เลือก Layer ที่1 ที่จะใส่ filter

24. เลือก tool “ Filter”

25. คลิก Noise.

26. คลิก Median

จะเกิดกล่อง ตอบโต้ของ ของ Median ขึ้นมา

27. คลิกและลาก ตัวเลื่อน Radius เพื่อ ปรับภาพและสีให้เบอลได้ตามใจชอบ

28. คลิก OK

กด Option(Alt) และเลือกคลิกที่ปุ่ม Layer Mask เพื่อเพิ่ม Layer Mask สีดำ ไปที่ Layerที่ 1

(A) Layer Mask สีดำ จะซ้อนสีของ Layerที่ 1ไว้ จะมีแต่ลายเส้นที่แสดงขึ้นมา

30. กด B เพื่อเลือก แปรง (Brush tool)

31. คลิก เมนู Brush Present drop-down

32. เลือกแปรงที่จะใช้ เช่น แปรง Round Fan Stiff Thin Bristles.

33. คลิกและลากตัวเลื่อน เพื่อเลือกขนาดของแปรง

34. คลิก Flow เพื่อปรับให้ค่าลดลง ให้เหลือประมาณ 20%

35. คลิกและลากไปที่รูปภาพ เพื่อใส่สีขาวลงไปใน Layer mask จะเป็นการล้างสีในรูปออกไป

Note: ใช้ Brush stroke ไปในทางที่ตรงกับภาพที่อยากได้ และสามารถลดและเพิ่ม Flow เพื่อทำให้ได้สีของภาพตามที่เราต้องการ

ภาพที่เกิดขั้นจะแสดงให้เห็นถึงสีจะถูกล้างไปส่วนใหญ่

36. กดไปที่ Left bracket key หลายๆครั้ง เพื่อลดขนาดของแปรงลง

37. คลิกและลาก เพื่อลดรายละเอียดภาพ

(B) คุณสามารถเลือก Layer อันบนสุด เพื่อใส่สีอื่นๆ โดยเลือกใช้เครื่องมือ Regular Brush

ข้อควรรู้

คุณสามารถที่จะทำให้ภาพเขียนนั้นเกิดขึ้นจากการใช้หลายๆLayer ที่ถูกล้างแล้ว โดยเริ่มด้วยการใช้ แปรงที่มีค่าความทึบน้อยๆ ใน Option bar  เริ่มแรกตั้งค่า Brush strokes หลักจากนั้นค่อยๆเพื่มค่าความทึบของแปรงเข้าไป 

ลองเปลี่ยนดู

คุณสามารถเปลี่ยน Blend Mode ของ Later บนสุดหลังจากที่คุณทำการวาดสี ใน Step ที่ 37 เพื่อเปลี่ยนภาพ ให้เป็นแบบ pen-and wash drawing ในขั้นตอนสุดท้าย ลองใช้ Hard Light หรือ Darken ภาพก็จะออกมาค่อนข้างที่แตกต่างกัน

ฟังก่อน

เพื่อทำให้การล้างสีเกิดแสดงให้เห็นเหมือนการที่เราวาดรูปบนกระดาษด้วยมือนั้น ต้องแน่ใจด้วยว่า

ได้ปล่อยพื้นที่เส้นของๆที่ไม่ได้ถูกวาดไว้ด้วย โดยใช้ White Layer ทำให้เกิดลักษณะนี้ขึ้นมา เท่านี้ เราก็จะได้ ภาพวาดด้วยมือ สมจริงมากขึ้น

บทความก่อนหน้านี้ : แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพแนว Pen-and-Colored-Wash ด้วย Photoshop (ตอนที่ 1)  

บทความต่อไป :  เปลี่ยนรูปถ่ายเป็นภาพวาดสีน้ำมันวิธีที่ 2 ด้วย Photoshop (ตอนที่ 1) 

Share →
0 comments
Read more:
icon
สร้าง Action เพื่อการทำงานที่รวดเร็วใน Photoshop

Close