Share →

เวลาที่คุณมีภาพที่พื้นหลังนั้นมีสมดุลแสงที่ดีแต่พื้นหน้านั้นมีความมืดเกินไป หรือแทบจะมองไม่เห็นตัววัตถุเลย คุณสามารถใช้ Highlights และ Shadows adjustment บน Smart Object layer เพื่อปรับสมดุลรูปภาพ โดยไม่ไปวุ่นวายกับภาพต้นแบบ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Shadow/Highlights สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ตามที่เคยอธิบายไว้ในบทความ  3 ขั้นตอนง่ายๆ ใน Photoshop ในการแก้ภาพสว่างเวอร์  อย่างไรก็ตามเมนุนั้นก็ยังสามารถขยายให้เห็นตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นได้ เพื่อให้คุณได้มีการควบคุม Shadows และ highlights ได้ดียิ่งขึ้น แม้ตัวรูปภาพจะมีปัญหาทั้งขึ้นทั้งล่องก็ตาม

ก่อนที่จะทำการปรับแต่งภาพคุณควรปรับแต่งจอภาพเพื่อความถูกต้องของสีใน Photoshop

ให้แน่ใจว่าตัวเลือก Preview นั้นได้ถูกเปิดใช้งาน เพื่อที่จะทำให้รูปภาพมีการอัพเดทในขณะที่คุณเลื่อนแถบเลื่อนในแต่ละแถบ ซึ่งแถบเลื่อน Amount จะกำหนดว่าจะมีการแก้ไขเท่าไหร่ และแถบเลื่อน Toner Width จะควบคุมช่วงของโทนภาพว่าจะปรับแก้มากน้อยแค่ไหน และแถบเลื่อน Radius จะควบคุมขนาดของพื้นที่โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนพิกเซลที่ใกล้เคียงในการปรับแต่ง ซึ่ง Color Correction จะใช้เพื่อเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของ Shadows หรือ highlight ในการปรับแต่งภาพ ถ้าหากเป็นภาพขาวดำ แถบเลื่อน Brightness จะใช้เพื่อปรับพื้นที่ให้มืดลงหรือสว่างขึ้น และแถบเลื่อน Midtone Contrast จะเพิ่มหรือลด ความคมชัดของภาพทั้งหมด

คุณสามารถอ่านเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับสีและความคมของภาพถ่ายของคุณอย่างมืออาชีพ

1. ในแถบเมนูคลิกที่ Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object

(A) Background layer จะถูกแปลงเป็น Smart Object

2. คลิก Image

3. คลิก Adjustment

4. คลิก Shadows/Highlights

กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นมา

5. คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Preview

6. คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Show more Options

7. คลิกและลากแถบเลื่อน Shadow Tonal Width ไปทางซ้าย

8. คลิกและลากแถบเลื่อน Shadow Amount ไปทางขวาเพื่อทำให้เงาสว่างขึ้น

9. คลิกและลากแถบเลื่อน Radius เพื่อปรับ effect บนพื้นที่

10. ทำตามขั้นตอนที่ 8 ถึง 10 ในการ highlight

11. คลิกและลากแถบเลื่อน Color Correction ไปทางขวาอย่างช้าๆ เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสีสักเล็กน้อย

12. ปรับแถบเลื่อนต่างๆตามต้องการเพื่อทำให้ภาพมีความสมดุล

13. คลิก OK

(B) Smart Filter จะถูกเพิ่มไปยัง Smart Object layer

(C) คุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของ Shadows/Highlights Filter ในแผง Layers เพื่อเปิด filter และทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

เสริมความรู้

สำหรับภาพที่มีวัตถุมืด คุณสามารถปรับแถบเลื่อน Shadows โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับแถบเลื่อน Highlights เลย ซึ่งถ้าหากตัววัตถุมันมืดเพราะการใช้แฟลชที่ไม่เพียงพอแต่ภาพพื้นหลังมันมีสมดุลแสงที่ดี คุณก็สามารถปรับแถบเลื่อน Highlights และปรับ Shadows ให้เป็น 0%

ลองทำดู

เมื่อ Shadows Tonal Width ถูกตั้งค่าให้เป็น 50% ความมืดครึ่งหนึ่งของภาพจะถูกเปลี่ยนเป็นเงา จากนั้นตั้งค่าให้อยู่ที่ 30% และปรับแถบเลื่อน Amount เพิ่มเพื่อให้พื้นที่ๆมืดที่สุดถูกแก้ไข ตั้งค่า highlights Tonal Wigth ไปที่ 80% เพื่อให้โทนที่สว่างที่สุดมันลดลงเวลาที่คุณปรับแถบเลื่อน Amount

บทความก่อนหน้านี้: ภาพสีตุ่นไม่สวย จัดให้แจ่มได้ด้วย Vibrance Adjustment Layer ใน Photoshop

บทความต่อไป: ภาพไม่ชัดจัดได้ด้วย Photoshop

Share →
0 comments
Read more:
icon
แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพแนว Pen-and-Colored-Wash ด้วย Photoshop ตอนที่ 2

Close