Share →

โปรแกรม Photoshop มีคำสั่ง Posterize ในเมนู Image > Adjustments ที่สามารถทำการ posterize ภาพโดยปรับค่า Red, Green, Blue channels ของระดับโทนสีที่คุณได้กำหนดไว้ได้อย่างอัตโนมัติ และถึงแม้มันจะมีขั้นตอนในการทำที่มากขึ้น แต่คุณสามารถควบคุมการ posterize และสร้างผลงานที่มีความสร้างสรรค์ได้ โดยใช้เพียง 3 adjustment layer ในการทำผลงานให้สำเร็จ นอกเหนือจากการใช้แค่คำสั่ง posterize

คุณอาจจะลองอ่านเรื่องการสร้างภาพ Art ขึ้นเทพที่ใครเห็นก็ต้องคิดว่าคุณเป็นโปรด้วย Photoshop  ในการสร้างสรรค์ภาพแบบอื่นๆ

ใช้ Black&White adjustment layer เพื่อ convert รูปภาพให้เป็น grayscale จากนั้นใช้ Posterize adjustment layer และกำหนดระดับที่เหมาะสมกับค่าของสีที่คุณต้องการในภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งระดับค่าของตัวเลขที่ต่ำจะจำกัดค่าของสีที่จะทำให้ภาพมี style มากขึ้น และท้ายสุดให้ใช้ Gradient Map adjustment layer เพื่อวางเค้าโครงของสีในแต่ละระดับของสีเทา ซึ่งคุณสามารถแก้ไข adjustment layer ใดๆ เพื่อเปลี่ยนสีหรือระดับค่าจนกว่าคุณจะได้ภาพตามที่คุณต้องการ และสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรเลือกรูปภาพที่มีวัตถุหลักอยู่บนพื้นหลังที่เรียบหรือจะ extract วัตถุออกมาและวางบนพื้นหลังสีดำก็ได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ เติมแต่งผลงานของคุณให้เป็นมืออาชีพใน Photoshop 

1. กดแป้น command + J (Ctrl + J) เพื่อทำการ duplicate Background layer

2. คลิกที่ปุ่ม Black&White ใน Adjustment panel

ภาพจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Grayscale และตัวเลือกใน Properties panel จะเปลี่ยนแปลงไป

3. คลิกลาก Properties panel เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้

4. คลิกที่ Auto หรือคลิกที่เมนู Preset และเลือกรูปแบบต่างๆเพื่อเปรียบเทียบว่า contrast จะมีการปรับหรือไม่

5. เลื่อแถบเลื่อนสีเพื่อปรับค่า contrast

6. คลิกที่ปุ่ม Posterize ใน Adjustment panel

ตัวเลือกใน Properties panel จะเปลี่ยนไป

7. พิมพ์ตัวเลขที่มีค่าต่ำๆลงไปใน Layer field เช่น 3 หรือ 4

Note: ใช้ค่าตัวเลขที่ต่ำเพื่อจำกัดค่าของสีเวลาที่สร้าง posterize effect

8. คลิกที่ปุ่ม Gradient Map ใน Adjustment panel

Properties panel ของ Gradient Map จะปรากฏขึ้นมา

9. คลิกที่แถบ gradient

ระวังหน่อยนะ

คุณสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ได้หากคุณตั้งค่าระดับของสีเทาให้เหมาะสมกับค่า stop ของสีใน gradient ซึ่งในการเพิ่มระดับของสีเทาให้คุณดับเบิลคลิกที่ Posterize thumbnail ใน Layer panel และเพิ่มค่าระดับตัวเลข จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Gradient Map thumbnail และเพิ่ม color stop

ลองทำดู

หากคุณต้องการภาพที่มีสีสันสมจริงมากขึ้น ให้ fill สีๆสว่างที่คุณต้องการลงใน color stop บนด้านขวาใน Gradient Editor และใน color stop บนด้านซ้ายด้วยสีทึบๆ ซึ่งด้วยค่าตัวเลขของ color stop และสีที่มากขึ้นจะทำให้ภาพมีความแปลกใหม่

ข้อควรรู้

Poster Edge filter ที่อยู่ใน Artistic filter ใน Filter Gallery จะสร้างรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และทำให้ดูเหมือนภาพแกะสลักมากกว่าภาพ poster

บทความก่อนหน้า: สร้างภาพ Art ขึ้นเทพที่ใครเห็นก็ต้องคิดว่าคุณเป็นโปรด้วย Photoshop 

บทความต่อไป: ปรับสีภาพถ่ายให้เป็นภาพแนว Posterize ด้วย Photoshop (ภาค 2)

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
การเปลี่ยนมุมมองใน Powerpoint เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

Close