Share →

หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนภาพขาวดำมาเป็นภาพสีด้วย Plug in Akvis Coloriage ใน Photoshop หรือจะเป็นการสร้างภาพสเก็ตโดยใช้เครื่องมือของ Photoshop Plug-in ของบริษัท AKVIS ยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจ โดยวันนี้เราจะมาดู plug-in เกี่ยวกับการแปลงรูปภาพเป็นภาพสเก็ตด้วยดินสอของบริษัท AKVIS

AKVIS Sketch เป็น plug-in ที่ทำให้การแปลงรูปถ่ายของคุณเป็นภาพสเก็ตดินสอหรือสีชอล์คได้อย่างง่ายดาย โดยที่ Plug-in ตัวนี้จะให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหนาของเส้นและค่าอื่นๆได้ในโหมดแสดงภาพตัวอย่าง โดยคุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ และทำการสั่งให้แสดงภาพตัวอย่างใหม่ได้ คุณยังสามารถประยุกต์การสร้างภาพในแนวนี้โดยทำใน Layer อื่นแล้วทำการ blend layer ที่ใส่เอฟเฟคต่างๆ เข้าด้วยกัน

คุณอาจจะใช้ photo-to-art plug-in ของ AKVIS ตามลำพังหรือจะช่วยร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Photoshop ก็ได้

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การสร้างความพิเศษให้รูปภาพของคุณโดยใช้ Plug-in ใน Photshop (CH11)

1. กด command + J (Ctrl + J) เพื่อทำการคัดลอก blackground layer

2. คลิก Filter

3. คลิก AKVIS

4. คลิก Sketch

โปรแกรม Skecth จะปรากฏขึ้นโดยมีตัวอย่างภาพแสดงขึ้นบริเวณกลางหน้าจอ

5. คลิกตามรูปเพื่อขยายหน้าจอให้เต็มจอ

6. เลื่อนพื้นที่แสดงตัวอย่างไปยังส่วนต่างๆ เพื่อดูภาพส่วนอื่น

7. เลื่อน Skecth Effect และ Stockes เพื่อทำการปรับค่าเอฟเฟค

8. เลื่อนแถบนี้เพื่อทำการซูมเข้าซูมออกรูปภาพ

9. เลือกแทป Edges

10. เลื่อน Edge Strength, Sensitivity และ Edge Width เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณของเส้นในรูป

11. คลิกปุ่ม Run

AKVIS จะทำประมวลผลสร้างภาพสเก็ตขึ้นมา

12. เลือกเมนูและเลือก Fit Image เพื่อแสดงภาพทั้งหมด

13. ทำการเลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับค่าอีกครั้ง ให้ได้ภาพที่คุณต้องการ

14. คลิกปุ่ม Run เพื่อจะดูภาพคร่าวๆที่ได้อีกครั้ง

15. คลิกปุ่ม Apply โดย Plug-in จะสร้างภาพสเก็ตขึ้นมาบน Layer

(A) คุณอาจจะเลือกบันทึกค่าที่ทำการเลือกไว้โดยกดปุ่ม Save

ลองทำดู

AKVIS Artwork จะมีลักษณะคล้ายๆ กับ Sketch ในการเปลี่ยนรูปถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดโดยแทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย ส่วนค่าที่สามารถปรับแต่งได้ในโปรแกรมจะทำการเปลี่ยนขนาดและรูปแบบของแปรงซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

ข้อควรรู้

เว็บไซด์ ของ AKVIS และ plug-in ของบริษัทอื่นๆ ไม่เพียงแต่จะมีตัวอย่างในการใช้ plug-in เหล่านั้นแต่ยังมีการสอนวิธีการใช้ Plug-in เหล่านั้นด้วย

บทความก่อนหน้านี้ : เปลี่ยนภาพขาวดำมาเป็นภาพสีด้วย Plug in Akvis Coloriage ใน Photoshop

บทความต่อไป : สร้างโลโก้ทองคำด้วย Plug in Alien Skin Eye Candy 6 ใน Photoshop

Share →
0 comments