Share →

ถ้าคุณต้องการส่งงานไปให้ลูกค้าตรวจสอบหรือคุณจะขายงานภาพถ่ายของคุณออนไลน์ คุณต้องการให้คนเห็นรูปภาพของคุณแต่คุณก็ไม่ต้องการให้ใครนำภาพเหล่านั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ คุณสามารถใส่ลายน้ำลงไปในรูปภาพเพื่อป้องกันการนำไปใช้ แต่คนทั่วไปก็ยังสามารถเห็นภาพนั้นได้

ลายน้ำแบบง่ายๆ อาจจะเป็นแค่ชื่อของคุณและสัญลักษณ์ copyright โดยที่คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ copyright ในรูปแบบเดียวกับตัวหนังสือทั่วไป หรือจะทำเป็น shape ก็ได้ หลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อของคุณลงไปใน type layer และเติมสัญลักษณ์ copyright ลงไปใน shape layer แล้ว คุณสามารถสร้างลายน้ำของคุณให้มีลักษณะดูนูนขึ้นมาได้ หรือคุณอาจจะแบ่งออกเป็นสอง layer เพื่อที่จะได้เปลี่ยนรูปภาพอื่นๆ มาใส่ลายน้ำได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถกำหนดค่า transparent ในแต่ละ layer

การใส่ลายน้ำไม่ได้มีขีดจำกัดที่จะใส่ได้แค่รูปถ่ายเท่านั้น แต่คุณอาจจะแปลงรูปถ่ายของคุณให้เป็นภาพแนวอาร์ตได้อีกมากมาย คุณอาจจะลองอ่านเรื่องการเนรมิตภาพสีชอล์กจากภาพถ่ายด้วย Photoshop  หรือจะเป็นเรื่อง สร้างภาพ Art ขึ้นเทพที่ใครเห็นก็ต้องคิดว่าคุณเป็นโปรด้วย Photoshop

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ลูกเล่นการสร้างตัวหนังสือใน Photoshop 

หมายเหตุ ภาพในตัวอย่างใช้ workspace แบบ Typography โดย Character panel จะถูกเปิดอยู่ โดยที่คุณสามารถเปิด Character panel นี้เองได้โดยคลิก Windows -> Character

1. เปิดรูปภาพ แล้วคลิกเครื่องมือ Type

2. เลือกรูปแบบตัวหนังสือ, ขนาด และค่าต่างที่ต้องการใน Character panel หรือ Option Bar

3. คลิกที่รูปภาพและพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเป็นลายน้ำลงไป เช่นชื่อของคุณ หรือชื่อบริษัท

4. กดปุ่มเครื่องหมายถูกด้านบน

5. ดับเบิลคลิกที่ type layer เพื่อทำการเปิดหน้าต่าง layer style ขึ้นมา

หน้าต่าง Layer style จะปรากฏขึ้น

6. เลือก Bevel & Emboss ( เปลี่ยนเป็น )

7. คลิกเลือก Inner Bevel ใน Style

8. คลิกเลือก Smooth ใน Technique

9. เลื่อนเพิ่มค่า Size เพื่อเป็นการเพิ่ม effect

10. กด OK

11. คลิกแล้วค้างไว้บนเครื่องมือ Rectangle และทำการเลือก Custom Shape Tool

12. คลิกเลือกสัญลักษณ์ copyright จากเมนู Shape ด้านบน

13. กด Shift ค้างไว้แล้วทำการลากสัญลักษณ์ copyright ลงไปในรูปภาพ

(A) สัญลักษณ์ copyright นั้นจะปรากฏอยู่ใน shape layer ใน layer panel

14. กด Option (alt) ค้างไว้แล้วทำการลากปุ่ม Layer style จาก Type Layer ไปสู่ Shape Layer เพื่อทำการคัดลอก effect ต่างๆ

รูปแบบการทำ embross จะถูกใส่ให้กับสัญลักษณ์ copyright

15. ดับเบิลคลิกในช่อง Fill และพิมพ์ค่าเท่ากับ 0

16. คลิกที่ type layer เพื่อทำการเลือกอีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนที่ 15

ชื่อและสัญลักษณ์ copyright จะไปรากฎขึ้นในรูปภาพในลักษณะเดียวกัน

ระวังด้วยนะ

Custom Shape Tool มีออปชั่นให้เลือก 3 แบบในแถบ Option  เมื่อคุณเลือก เครื่องมือ Shape สำหรับสร้างสัญลักษณ์ copyright คุณต้องมั่นใจว่าค่าที่เลือกไว้ในแถบ Option จะต้องเป็น Shape ไม่ได้เป็น Paths หรือ Pixels

ข้อควรรู้

ในตัวเลือกของ Layer panel จะมีตัวเลื่อนอยู่สองตัว คือ ตัวเลื่อน Opacity ซึ่งเป็นการปรับความสามารถในการมองทะลุ layer ลงไป และอีกอันหนึ่งคือ ตัวเลื่อน Fill ซึ่งจะมีผลเฉพาะส่วนที่โปรงแสงในรูปโดยไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอื่นเลย

เสริมความรู้

ดับเบิ้ลคลิกที่สัญลักษณ์ตัวทีใน Layer Panel เพื่อทำการเลือกตัวหนังสือที่พิมพ์ทั้งหมดในเลเยอร์นั้น แต่ถ้าเราดับเบิ้ลคลิกที่ว่างข้างๆ ชื่อของ Layer จะเป็นการเปิดหน้าต่าง Layer style

บทความก่อนหน้านี้: สร้างเงาให้รูปภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp ใน Photoshop

บทความถัดไป:ใส่ข้อความแบบมืออาชีพในสไตล์นิตรสาร ด้วย Photoshop

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
สร้างการ presentation ระดับโลกด้วย synchronize effect ด้วย powerpoint

Close