Share →

คุณสามารถทำการออกแบบโดยใช้ข้อความเป็นองค์ประกอบที่สำคัญได้ โดยการปรับรูปแบบตัวหนังสือ ขนาด เพิ่ม Layer effects ทำตัวหนังสือแบบโค้ง หรือเพิ่มมิติให้กับรูปภาพ รวมถึงการผสมผสานตัวหนังสือและให้สัมพันธ์กับข้อความหรือรูปภาพอื่นๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานของคุณก็สามารถทำได้ เพียงแค่เปลี่ยนเลเยอร์ข้อความ (Type Layer) ให้เป็นรูปร่าง (Shape) และทำให้มันซ้อนกัน และทำบางส่วนของพื้นที่ให้ดูโปร่งเช่นเดียวกับ Background หรือคุณอาจจะสร้างรูปแบบใหม่ ด้วยการใส่รูปร่าง (Shape) ไปบนข้อความ และทำตัวหนังสือให้ซ้อนกับรูปร่าง อีกทั้งคุณยังสามารถสร้างตราของโลโก้  โดยคุณสามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ การสร้างโลโก้ทองคำด้วย Plug in Alien Skin Eye Candy 6 ใน Photoshop  หรือใส่ชื่อหน้ากระดาษรวมถึงสร้างภาพสไตล์ pen-and-ink ด้วย Photoshop ก็เป็นไอเดียที่ดีที่สามารถทำได้เหมือนกัน

เมื่อคุณเปลี่ยนเลเยอร์ข้อความ (Type Layer) ให้เป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้ว ข้อความของคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่คุณยังสามารถMove ตัวหนังสือ และทำการปรับแต่งรูปทรงตัวอักษร ทำตัวหนังสือแบบโค้ง ปรับขนาด ให้กับตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งหรือจะทั้งหมดก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเลเยอร์เพื่อจัดองค์ประกอบของรูปแบบเพื่อให้ข้อความของคุณนั้นดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากตัวหนังสือและรูปร่างอยู่ในเลเยอร์อันเดียวกัน สีและรูปแบบเลเยอร์ที่คุณเลือกนั้นจะถูกนำมาใช้กับส่วนประกอบของเลเยอร์ทั้งหมด และการยุบเลเยอร์เข้าด้วยกันก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบงานของคุณ

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ลูกเล่นการสร้างตัวหนังสือใน Photoshop 

1. เปิดหน้ากระดาษของคุณขึ้นมา แล้วเลือกเครื่องมือ Type

2. เลือกแบบอักษร ขนาด สี และจัดแถวข้อความจากแถบ Options

3. คลิกที่หน้ากระดาษและพิมพ์ข้อความลงไป

4. คลิกเครื่องหมายถูก หรือกด Command + Return หรือ Shift + Enter เพื่อยืนยันข้อความของคุณ

5. เลือกเมนู Type

6. เลือก Convert to Shape

(A) เลเยอร์ข้อความ Type Layer ก็จะทำการเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์เลเยอร์ (Vector Layer)

7. เลือกเครื่องมือ Path Selection

8. คลิกและลากไปยังบรรทัดข้อความ เพื่อเลือกข้อความนั้น

9. จากนั้นให้คุณเลื่อนข้อความขึ้นไปซ้อนกับข้อความที่ข้างบน

10. แล้วคลิกที่ปุ่ม Path operations และเลือก Exclude Overlapping Shapes

ในพื้นที่ของข้อความที่ถูกซ้อน

ด้านในก็จะพลิกกลับออกมาอยู่ด้านนอกแทน

11. ทำตามขั้นตอนที่ 8-10 อีกครั้งกับอีกข้อความที่อยู่ในบรรทัดถัดมา

12. คลิกที่เครื่องมือ Rectangle ค้างไว้ และเลือกเครื่องมือ Custom Shape

13. คลิกที่เครื่องมือ Shape เพื่อทำการเลือกรูปแบบให้กับข้อความของคุณ

14. คลิกที่ปุ่ม Path และเลือก Exclude Overlapping Shapes

15. Make sure ว่าเวกเตอร์เลเยอร์ (Vector Layer) ในหน้าต่าง Layer นั้น ยังคงถูกเลือกอยู่

16. คลิกและลากรูปแบบ (Shape) เพื่อทำการวาดไปยังข้อความของคุณ

เนื้อที่ของรูปร่างกับข้อความที่ซ้อนกันจะพลิกกลับออกมาด้านนอก

17. เลือกเครื่องมือ Path Selection

18. คลิกที่รูปร่าง (Shape) และเลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ที่คุณต้องการ

19. คลิกที่ Background Layer เพื่อดูภาพที่คุณได้ออกแบบไว้

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

คุณสามารถนำรูปแบบของเลเยอร์ (Layer style) ไปใช้กับรูปร่างและตัวอักษรได้ โดยคุณเลือกเครื่องมือ Path Selection () แล้วคลิกที่รูปร่าง (Shape) หรือตัวอักษร และลองใส่รูปแบบ Inner Shadow หรือ Bevel และ Emboss กับข้อความและภาพของคุณ จากนั้นคลิก Texture และเลือกรูปแบบของ Texture Elements ที่คุณชอบ รูปแบบที่คุณเลือกนั้นก็จะถูกนำไปใช้กับบริเวณทั้งหมดที่เป็นสีของข้อความและรูปภาพของคุณ

ข้อควรรู้

รูปกล่องสี่เหลี่ยมของ Vector Layer ในหน้าต่าง Layer นั้น คุณต้องเลือกก่อนที่จะทำการใส่รูปร่าง(Shape)ให้กับข้อความของคุณดังขั้นตอนที่ 16 และข้อความทั้งหมดรวมถึงรูปร่างนั้นก็ต้องอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของปุ่ม Exclude Overlapping Shapes ()ได้

เสริมความรู้

เครื่องมือ Path Selection () จะค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องมือ Move () คุณสามารถใช้เครื่องมือ Path Selection  เพื่อทำการย้ายตัวอักษรแบบเดี่ยวๆรวมถึงรูปร่าง (Shape) ให้แยกออกจากกันได้ โดยคุณเลือกตัวอักษรและย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อให้มุมมองแตกต่างจากเดิม แต่ถ้าคุณอยากให้ตัวอักษรนั้นกลับไปยังตำแหน่งเดิม ให้คุณคลิก Previous state ที่อยู่ในหน้าต่าง History

บทความก่อนหน้านี้: เติมเงาให้ตัวหนังสือด้วยเทคนิคง่ายๆ ใน Photoshop 

บทความถัดไป: จัดบทความใน Photoshop อย่างมืออาชีพ

Tagged with →  
Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การนำข้อมูลใน Excel ไปใส่ใน Access ตอนที่ 1

Close