Share →

ถึงแม้ว่าโปรแกรม Photoshop ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานพิมพ์เอกสาร แต่ด้วย character style และ paragraph style panel แบบใหม่ใน Photoshop CS6 ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการสร้างตัวหนังสือภายในรูปภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของคุณให้ดีขึ้นและง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เอฟฟิกพิเศษเกี่ยวกับตัวหนังสือในงานออกแบบของคุณได้ ที่สำคัญคุณยังสามารถที่จะบันทึก style ที่คุณสร้างเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้อีกด้วย

ใน Photoshop CS6 คุณสามารถเติมเอฟเฟคในตัวหนังสือได้อย่างหลากหลายและสะดวกยิ่งกว่า photoshop ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่โปรแกรม Photoshop CS6 จะสามารถแสดงผลลัพธ์ให้เห็นบนหน้าจอได้ทันทีขณะทำการปรับเปลี่ยนเอฟเฟค แต่ยังให้อิสระในการปรับเปลี่ยนเอฟเฟคได้อีกด้วย ด้วยการรวมเลเยอร์ style, patterns, สี และ ตัวหนังสือ คุณจะสามารถสร้างตัวหนังสือในแบบที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน คุณอาจจะวางตัวหนังสือบนรูปถ่าย หรือคุณอาจจะทำการให้รูปภาพกลายเป็นลายในตัวหนังสือของคุณก็ยังได้

เมื่อไรที่คุณทำการพิมพ์ภายในโปรแกรม Photoshop แล้ว ตัวหนังสือจะปรากฏขึ้นใน type layer ซึ่งมีลักษณะเป็น vector โดยที่คุณสามารถขยาย ปรับรูปร่าง หรือแก้ไขตัวหนังสือเหล่านั้นได้โดยที่ตัวหนังสือเหล่านั้นยังสวยงามคมเหมือนเดิม แต่ในบางคำสั่งเช่นการใช้ filter , เครื่องมือ painting และการปรับ perspective และ distort ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำงานบน layer ที่เป็นแบบ vector ได้เลย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการแปลง layer แบบ vector ให้กลายเป็น layer แบบธรรมดาก่อน ดังนั้นจึงควรที่จะทำการแก้ไขตัวหนังสือ ปรับขนาด รูปร่างให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการแปลง layer ตัวหนังสือเหล่านั้นให้กลายเป็น layer ธรรมดา เพราะตัวหนังสือเหล่านั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกแล้ว

เนื้อหาภายในบทนี้

  1. ใส่ลายน้ำ (watermark) ให้รูปถ่ายของตัวเองด้วย Photoshop
  2. ใส่ข้อความแบบมืออาชีพในสไตล์นิตรสาร ด้วย Photoshop
  3. ทำตัวหนังสือโค้งๆ ก็ไม่ยากใน Photoshop
  4. ตัวหนังสือในสไตล์ Starwar ก็ทำได้ด้วย Photoshop
  5. สร้างข้อความแบบมีรูปภาพข้างในด้วย Photoshop
  6. เติมเงาให้ตัวหนังสือด้วยเทคนิคง่ายๆ ใน Photoshop
  7. เทคนิคขึ้นเทพเมือภาพกับตัวหนังสือมาเจอกันใน Photoshop
  8. จัดบทความใน Photoshop อย่างมืออาชีพ
Share →
0 comments