Share →

Layers เป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ Photoshop และมีความสำคัญในการแก้ไขภาพ ซึ่ง Layers ให้คุณแก้ไขภาพอย่างไม่ต้องทำให้ภาพเสียหาย โดยคุณสามารถเพิ่ม Layers โดยคลิกที่ปุ่ม New Layer ในแผง Layers หรือโดยการลาก layer จากเอกสารอื่นที่เปิดอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม layer ที่เป็นประเภทพิเศษเช่น vector layer, type layer หรือ adjustment layer หรือด้วยการ duplicating layer อื่นๆ คุณยังสามารถที่จะเปิดและปิดการมองเห็นของ layer ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการเปรียบเทียบภาพที่มีการแก้ไขกับภาพต้นฉบับ

ด้วยการแก้ไขบน layer ที่ถูกทำสำเนาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกับภาพต้นฉบับ และด้วยการใช้ adjustment layer คุณไม่เพียงแต่จะป้องกันพิกเซลดั้งเดิมแต่ยังคงขนาดของไฟล์ทั้งหมดไว้ ซึ่งด้วย layer ที่มากมาย คุณสามารถใช้ layer blending mode ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะควบคุมการที่สีใน layer จะมีปฏิกิริยากับสีอื่นๆในภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพต้นฉบับเช่นปรับ Contrast ภาพใน Photoshop โดยใช้ Curves Adjustment Layer ซึ่งคุณยังสามารถเปลี่ยน effect ของอีก layer ไปยังอีกอันหนึ่งโดยการเปลี่ยนค่าความทึบของ layer ใดก็ได้ หรือโดยการคลิกและลาก layer ไปยังตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป ใน Layers panel เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับรายการหรือ จัดการ Layer ให้เป็นระบบระเบียบใน Photoshop

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้เลเยอร์, Selections และ Masks อย่างมืออาชีพ

1. เปิดภาพที่ overexposed

Note: ในบทความนี้ต้องการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงการทำงานของ layers ในตัวอย่างนี้ exposure ในภาพที่ overexposed จะถูกปรับโดยใช้ adjustment layer และ การเปลี่ยนแปลงของ layer blend mode ซึ่งคุณสามารถทำ effect นี้ได้ในแบบ reverse ในวิธีที่หลากหลาย

2. คลิกที่ Exposure หรือที่ adjustment layer

Note: คุณสามารถเลือก adjustment layer แบบไหนก็ได้เนื่องจากในบทความนี้คุณใช้เพียงแค่ layer และไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆ

(A)    Photoshop จะจัดให้ adjustment layer อยู่เหนือ Background layer และเปิด Properties panel

3. คลิกที่นี่เพื่อปิด Properties panel ถ้าคุณจำเป็นต้องมองภาพ

4. คลิกที่เมนูและเปลี่ยน Blend mode เป็น Multiply

5. คลิกและลาก adjustment layer ไปที่ปุ่ม New Layer ใน Layer panel

Photoshop จะทำสำเนา layer และ exposure ก็จะดูเข้มขึ้นไปอีก

6. คลิก Opacity และลากไปทางซ้ายเพื่อลดค่าความทึบของ layer ที่อยู่ด้านบนจนกว่าภาพจะมี exposure ที่สมดุล

Note: คุณยังสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Exposure บน adjustment layer ซึ่งในตัวอย่าง ในการ reopen Exposure Properties panel และลากแถบเลื่อน Exposure เพื่อปรับแต่งภาพ

Exposure จะเปลียนแปลงไป

7. ทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 6 ซ้ำจนกว่า exposure จะได้สมดุลถูกต้อง

8. คลิกที่ไอคอนรูปตา เพื่อเปิดปิดการมองเห็นของ layer เพื่อเปรียบเทียบ effect

เสริมเทคนิค

ถึงแม้ว่าการทำสำเนา Background layer และเปลี่ยน blend mode จะมีผลที่คล้ายคลึงกับการใช้ adjustment layer แต่มันจะทวีคูณขนาดของไฟล์ แต่ด้วยการใช้ adjustment layer จะไม่มีผลต่อขนาดของไฟล์

ลองทำดู

ด้วยการเลือก layer ลองใช้ blend mode รูปแบบต่างๆ เพื่อหาว่าแบบไหนที่ใช้งานได้ดีที่สุด และคลิกที่เครื่องมือ Move โดยกดแป้น Shift ค้างและกดแป้น + เพื่อจัดลำดับลงมาหรือกดแป้น – เพื่อจัดลำดับขึ้นไป

เสริมเทคนิค

Blend mode จะเป็นการจัดการแบบกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับว่ามันจะใช้ทำอะไร ซึ่ง mode ในกลุ่มแรกที่ถัดจาก Normal และ Dissolves จะเป็นการทำให้ภาพเข้มขึ้น และในอีกลุ่มถัดไปจะเป็นการทำให้ภาพสว่างขึ้น ซึ่งในโหมดที่ขึ้นต้นด้วย Overlay จะเป็นการปรับ contrast ของภาพ และโหมดที่ขึ้นต้นด้วย Difference จะเป็นการทำให้ layer ทั้งสองมีความแตกต่างและในกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย Hue จะปรับรูปภาพโดยใช้ color properties

บทความก่อนหน้า: รีดพลังของ Photoshop ด้วย Pen Tablet

บทความต่อไป: จัดการ Layer ให้เป็นระบบระเบียบใน Photoshop

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ ZIG ZAG

Close