Share →

Curve adjustment เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สุดยอดมากในการแก้ไขรูปภาพของโปรแกรม Photoshop มันใช้งานง่ายมาก มันมีลักษณะคล้ายๆ กับ Levels adjustment โดยที่ Curve adjustment จะสามารถทำการปรับแต่งสีโทนของรูปภาพ, การกระจายของสี, contrast, ลักษณะสีภายในรูปภาพ ในขณะที่ตัว Levels adjustment นั้นจะสามารถแก้ช่วงที่เป็นสีขาว, ช่วงที่เป็นสีดำ และค่า gamma  โดยที่ Curves adjustment จะอนุญาตให้คุณสามารถควบคุมค่าต่างๆ ในกราฟได้ การสร้างกราฟแบบตัว S นั้นจะเป็นการเพิ่มค่า contrast ในช่วง midtone และลดค่า contrast ในช่วงสีดำและช่วงสีขาว เมื่อมีการแก้ไขรูปภาพในส่วน RGB ด้วยแล้ว การใช้ Curve adjustment นั้นไม่เพียงจะทำการเปลี่ยน contrast ของรูปภาพแต่ยังสามารถเปลี่ยน hue และความสดของสีในรูปได้อีกด้วย

โดยการใช้ Curves adjustment layer นั้น คุณสามารถจะทำการแก้ไขเฉพาะ ความสว่างในรูปภาพเท่านั้นก็ได้ ปริมาณค่าของ contrast ที่จะถูกปรับแต่งให้รูปภาพนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในรูปภาพและความต้องการของช่างภาพเป็นหลัก ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว

การแก้ไขรูปภาพอีกแบบหนึ่งคือการแก้ไขด้วย camera raw ซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้จากบทความเปิดไฟล์รูปภาพด้วย Camera Raw ในรูปแบบ Smart Objects หรือจะเป็น จินตนาการเป็นจริงด้วย Camera Raw

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ ปรับสีและความคมของภาพถ่ายของคุณอย่างมืออาชีพ

1. คลิกปุ่ม Adjustment layer ใน layers panel

2. คลิก Curves

หมายเหตุ คุณสามารถเลือกคลิกปุ่ม curve () ในหน้าต่าง adjsutment

(A) หน้าต่าง Curve Properties จะถูกเปิดขึ้น

3. ลากหน้าต่าง Properties ไปทางด้านซ้ายมือจนกระทั่งแยกออกจากตัวอื่น

4. ขยายหน้าต่าง Properties โดยการลากที่มุมขวาล่าง

หมายเหตุ การที่คุณมีหน้าต่างที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้คุณทำงานได้สะดวกขึ้นมาก

5. ทำการ blend layer เข้าด้วยกันในโหมด Luminosity

6. คลิกจุดบนกราฟในส่วนด้านบนขวามือแล้วลากขึ้นข้างบนเล็กน้อย

7. คลิกส่วนด้วยที่อยู่ในกราฟด้านล่างซ้ายมือแล้วทำการลากลงเล็กน้อย

เสริมความรู้

การเปลี่ยนแปลงค่าเพียงเล็กน้อยบน Curve จะทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากกว่า โดยที่การเปลี่ยนค่าใน Curve เพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลทำให้ภาพมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมาก แต่ถ้าเราทำการเปลี่ยนค่า Curve มาก จะส่งผลทำให้ภาพออกมาไม่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก

ข้อควรรู้

เมื่อไรที่คุณทำการเปลี่ยน Curve คุณจะทำการกระจายค่า Contrast ในรูปภาพใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนแบบ S-Curve  จะเป็นการเติมค่า Contrast ในส่วน midtone ในขณะเดียวกันก็ทำการลดปริมาณ Contrast ในส่วนของ Highlight และ Shadow ออกไป

ลองทำดู

คุณสามารถใช้ Curve adjustment layer แล้วทำการ blend กับ layer ทั่วไปซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทุกโทนสีของภาพ, hue และค่าความสดของสีในเวลาเดียวกันเลย และคุณยังสามารถใช้ Curve adjustment เพื่อทำการแก้ไขในแต่สีเลยก็ยังได้

บทความก่อนหน้า: 3 ขั้นตอนง่ายๆ ใน Photoshop ในการแก้ภาพสว่างเวอร์

บทความต่อไป: ภาพสีเพี้ยนแก้ได้ง่ายๆ ด้วย Photoshop

Share →
0 comments
Read more:
icon
รวมสองรูปเข้าด้วยกันใน Photoshop โดยใช้ Auto-Align และ Auto-Blend

Close