Share →

เวลาที่คุณใช้ Hue Saturation เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีในรูปภาพ มันจะทำให้สีของภาพดูเข้มข้นไปซะทุกส่วน อีกทั้งยังทำให้ภาพมีสีที่จัดจ้านจนเกินไป ทำให้รายละเอียดของรูปภาพนั้นๆมันลดลง แต่ด้วยการใช้ Vibrance adjustment layer คุณจะสามารถปรับเพิ่มความอิ่มตัวของสีสันได้อย่างอิสระ ซึ่งมันจะมีผลเฉพาะในบริเวณของภาพที่มีความอิ่มตัวของสีต่ำ และลดผลกระทบต่อบริเวณที่มีความอิ่มตัวของสีสูงในภาพ ทำให้มันสามารถเพิ่มความอิ่มตัวของสีสันโดยยังคงความเป็นธรรมชาติของรูปภาพไว้อยู่  นอกจากนี้ Vibrance adjustment ยังปรับโทนสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้ Saturation adjustment ที่จะปรับทุกสีในภาพแบบเท่าๆกัน

แต่ก่อนที่คุณจะทำการปรับสีสันของภาพ คุณจะต้องทำการเลือก Color Setting ใน Photoshop เพื่อให้เหมาะสมกับงานของคุณเพื่อที่จะทำการปรับสีภาพได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

ด้วยการใช้ Vibrance adjustment layer แทนการใช้เพียงแค่ Vibrance adjustment คุณสามารถเพิ่มความเข้มของสีได้โดยมันจะไม่ไปปรับเปลี่ยนแก้ไขความละเอียดของภาพดั้งเดิม นอกจากนี้ในแผง Vibrance Properties ยังมีแถบเลื่อนควบคุมความเข้มของสีมากกว่าใน Hue Saturation เสียอีก ซึ่งคุณสามารถใช้แถบเลื่อน Vibrance Saturation ในการเพิ่มความเข้มข้นของสีโดยที่ไม่ทำให้รายละเอียดภาพเสีย หรือทำให้ภาพมีสีที่จัดจ้านจนเกินไป

แต่ถ้าคุณมีปัญหาในกรณีสีเพี้ยนก็ไปดูที่บทความ ภาพสีเพี้ยนแก้ได้ง่ายๆ ด้วย Photoshop

Vibrance adjustment ใน photoshop มีแผงควบคุมสีเหมือนกับ Vibrance ใน Adobe Lightroom และใน Camera Raw

ซึ่งในส่วนของ Camera Raw คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความ ปรับรูปถ่ายของคุณใน Camera Raw

คุณสามารถอ่านเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับสีและความคมของภาพถ่ายของคุณอย่างมืออาชีพ

1. เปิดรูปภาพขึ้นมา

2. คลิกที่ปุ่ม Vibrance ในแผง Adjustment

Note: คุณสามารถคลิกปุ่ม Adjustment Layer  ในแผง Layer และคลิก Vibrance ได้

(A)Vibrance adjustment layer และ mask จะปรากฏขึ้นในแผง Layer

3. คลิกและลากตัวเลื่อน Vibrance ไปทางขวา เพื่อเพิ่มความเข้มของสี

4. คลิกและลากแถบเลื่อน Saturation ไปทางขวาอย่างช้าๆ เพื่อเพิ่มสีสันหากจำเป็น

5.คลิกค้างที่ปุ่ม View Previous State เพื่อดูรูปภาพก่อนที่จะมีการปรับสี

6.ปล่อยเมาส์เพื่อที่จะดูภาพ  หลังจากการปรับสี

7. คลิกและลากแถบเลื่อนเพื่อปรับเพิ่มหรือลดค่า Vibrance หรือ Saturation

Note: คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยน adjustment layer’s blend mode หรือลดความทึบของ Layer ได้

เสริมเทคนิค

คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่จะเพิ่มความสดของสีในรูปภาพด้วยการระบายได้ โดยใช้เครื่องมือ Sponge    ซึ่งอยู่รวมกับเครื่องมือ Dodge และ Burn ในแถบเครื่องมือ ทั้งนี้ในแถบ Option ของเครื่องมือ Sponge ให้เลือกที่โหมด Saturate และคลิกเครื่องหมายถูกที่ Vibrance

อีกทางเลือกที่เป็นไปได้

คุณสามารถลบ Vibrance adjustment layer ได้โดยการคลิกที่ถังขยะ  ที่อยู่ในแผง Adjustment layer Properties นอกจากนี้คุณยังสามารถ reset การปรับเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยคลิกที่ปุ่ม Reset 

ลองทำดู

Adjustment layer จะมีผลกับทุกๆ layer ที่อยู่ด้านล่างในแผง Layer ซึ่งคุณสามารถจำกัดการปรับเปลี่ยน Vibrance ที่เฉพาะ layer ด้านล่างของมันได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม Clip to Layer  นี่จะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนใน Layer ที่แยกออกจากกัน

บทความก่อนหน้านี้: ปรับแสงให้พอดีใน Photoshop ด้วย Dodge and Burn Layer

บทความต่อไป: ปรับส่วนมืดให้สว่างขึ้น ปรับส่วนสว่างให้มืดลง ใน Photoshop ด้วยเทคนิคมืออาชีพ 

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
สั่งให้ Excel อ่านข้อมูลให้เราฟัง

Close